IRPC ร่วมสนับสนุนการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ และส่งเสริมการซื้อขายคาร์บอนเครดิตในพื้นที่ EEC

คุณไมตรี สกุลกิตติมศักดิ์ เจ้าหน้าที่อาวุโส บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC เข้าร่วมงานสัมมนาเปิดตัวโครงการและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ของโครงการขับเคลื่อนสู่ Net Zero EEC (Eastern Economic Corridor) เพื่อสนับสนุนการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ เพื่อระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมการซื้อขายคาร์บอนเครดิตในพื้นที่ EEC ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่าง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมี คุณสมชาย หวังวัฒนาพาณิช รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย งานสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน คุณรองเพชร บุญช่วยดี รองผู้อำนวยการองค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และ ดร. ธัชพล กาญจนกูล รองเลขาธิการสายงานพื้นที่และชุมชน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ประธานในงานฯ พร้อมด้วย องค์กรอุตสาหกรรมนำร่องที่เข้าร่วมโครงการปี 2566 จำนวน 12 องค์กร ณ  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

การให้ความรู้เกี่ยวกับระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และแนวทางการตรวจวัด การคำนวณ   ของระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการลงทุนเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ และเกิดอุปสงค์คาร์บอนเครดิตจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจก ภาคสมัครใจในประเทศไทย ผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขายก๊าซเรือนกระจก (Carbon Trading Platform) เพื่อเตรียมความพร้อมในการชดเชยคาร์บอน และบริหารจัดการสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน นำไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน Carbon Neutrality และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero emissions) ต่อไป

“IRPC สร้างสิ่งที่ดีเพื่ออนาคต”

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

IRPC คว้ารางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จด้านความยั่งยืน “Sustainability Awards of Honor” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 คุณวรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานาถ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC รับรางวัล SET Awards ประจำปี 2566

IRPC ยืนยันกระบวนการขายน้ำมันถูกต้องตามกฎหมาย โปร่งใส-ตรวจสอบได้

จากการที่มีบุคคลกล่าวหาว่าบริษัทฯ มีส่วนรู้เห็นกับกระบวนการทุจริตส่งออกและนำเข้าน้ำมันเพื่อขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ส่งผลให้รัฐบาลมีความเสียหายคิดเป็นมูลค่า 20,000 ล้านบาท

IRPC ไตรมาส 3 ปี 2566 พลิกกำไร

IRPC ผลประกอบการไตรมาส 3/2566 พลิกทำกำไร 2,439 ล้านบาท พร้อมแตกไลน์ขยายการลงทุนในธุรกิจ โรงพยาบาลและที่พักเพื่อสุขภาพ (Health & Wellness)

'เศรษฐา' ลั่นพื้นที่อีอีซีต้องไม่เกิดปัญหาแย่งน้ำ 'วงษ์สยาม-อีสท์วอเตอร์' จับมือโชว์สื่อ

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง ตรวจเยี่ยมอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลเพื่อติดตามระบบการบริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำให้รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

IRPC คว้าสุดยอดรางวัล Thailand Energy Awards 2022 ตอกย้ำประสิทธิภาพการอนุรักษ์และบริหารจัดการพลังงาน

นายกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC รับรางวัลดีเด่นด้านพลังงานสร้างสรรค์ Thailand Energy Awards 2022