การเคหะแห่งชาติเปิดให้เอกชนยื่นซองเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการตลาดพร้อมบริหารพื้นที่โครงการเคหะชุมชนหัวหมากและโครงการเคหะชุมชนบางชัน

นางสิริกร พัชรกุลวรรณ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติมีความประสงค์ให้เอกชนยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการตลาดพร้อมการบริหารพื้นที่ในโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ จำนวน 2 โครงการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานทุกขั้นตอนตามหลักธรรมาภิบาล จึงเปิดโอกาสให้เอกชนที่สนใจยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าพื้นที่ต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.พื้นที่โครงการเคหะชุมชนหัวหมาก โฉนดเลขที่ 199907 เนื้อที่ประมาณ 3-2-73 ไร่ (1,473 ตารางวา) โดยมีรายละเอียดดังนี้

อัตราค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 14,920,000 บาท ระยะเวลาให้เช่า 10 ปี อัตราค่าเช่าปีที่ 1-3 ไม่น้อยกว่าเดือนละ 363,000 บาท

ปีที่ 4 ไม่น้อยกว่าเดือนละ 381,200 บาท

ปีที่ 5 ไม่น้อยกว่าเดือนละ 400,300 บาท

ปีที่ 6 ไม่น้อยกว่าเดือนละ 420,400 บาท

ปีที่ 7 ไม่น้อยกว่าเดือนละ 441,500 บาท

ปีที่ 8 ไม่น้อยกว่าเดือนละ 463,600 บาท

ปีที่ 9 ไม่น้อยกว่าเดือนละ 486,800 บาท

ปีที่ 10 ไม่น้อยกว่าเดือนละ 511,200 บาท (ปลอดค่าเช่า 6 เดือนแรก) กำหนดหลักประกันการยื่นซองเสนอราคาจำนวน 2,984,000 บาท และหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา เป็นเงิน 1,533,600 บาท

2.พื้นที่โครงการเคหะชุมชนบางชัน โฉนดเลขที่ 10407 เนื้อที่ 1-3-37.5 ไร่ (737.5 ตารางวา) อัตราค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 5,659,000 บาท ระยะเวลาให้เช่า 10 ปี ในอัตราค่าเช่า

ปีที่ 1-3 ไม่น้อยกว่าเดือนละ 177,000 บาท

ปีที่ 4 ไม่น้อยกว่าเดือนละ 185,900 บาท

ปีที่ 5 ไม่น้อยกว่าเดือนละ 195,200 บาท

ปีที่ 6 ไม่น้อยกว่าเดือนละ 205,000 บาท

ปีที่ 7 ไม่น้อยกว่าเดือนละ 215,300 บาท

ปีที่ 8 ไม่น้อยกว่าเดือนละ 226,100 บาท

ปีที่ 9 ไม่น้อยกว่าเดือนละ 237,500 บาท

ปีที่ 10 ไม่น้อยกว่าเดือนละ 249,400 บาท (ปลอดค่าเช่า 6 เดือนแรก) กำหนดหลักประกันการยื่นซองเสนอราคา จำนวน 1,132,000 บาท และหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาเป็นเงิน 748,200 บาท

ทั้งนี้ กำหนดวันยื่นซองเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าพื้นที่ในโครงการเคหะชุมชนหัวหมากและโครงการเคหะชุมชนบางชัน ในวันที่ 27 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00-11.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 (ฝั่งตะวันออก) อาคาร 1 สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองจัดประโยชน์ทรัพย์สินกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ฝ่ายจัดประโยชน์ทรัพย์สิน ชั้น 5 อาคาร 1 สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครโทร. 0 2351 6693 และ 0 2351 7891 สำนักงานเคหะนครหลวง สาขาหัวหมาก แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2368 1691 สำนักงานเคหะนครหลวงสาขาบางชัน แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2517 0452 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nha.co.th

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

การเคหะแห่งชาติ ขยายเวลาโปรโมชัน “ห้องเช่าราคาพิเศษ” อีก 3 เดือน คัดสรรทำเลดีทั่วประเทศกว่า 6,000 หน่วย เริ่มเพียง 40 บาทต่อวัน ตั้งแต่วันนี้ - 31 ก.ค.66

การเคหะแห่งชาติ ขยายระยะเวลาโปรโมชัน “ห้องเช่าราคาพิเศษ” อีก 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 จากเดิมหมดเขตวันที่ 30 เมษายน 2566

ยิ่งใหญ่ ! 50 ปี การเคหะแห่งชาติ ผนึกกำลัง 14 หน่วยงาน ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เดินหน้าขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ ตั้งเป้ายกระดับเชื่อมโยงพัฒนาศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยสู่ระดับนานาชาติ 192 ประเทศ

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการการส่งเสริมการขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ และการพัฒนาที่อยู่อาศัย ภายใต้ “กิจกรรมวิชาการด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การเคหะแห่งชาติ”

พม. เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนแผ่นดินทอง เขตหนองจอก พร้อมให้บริการสวัสดิการสังคมแบบ One Stop Service มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมายในชุมชน

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนแผ่นดินทอง เขตหนองจอก ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

“การเคหะแห่งชาติ” เดินหน้าขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติการ

การเคหะแห่งชาติ (กคช.) รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีภารกิจหลักในการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุมชน และเมือง ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

รอดู! จุติเตรียมงัดเอกสารราชการตบปาก 'ณัฐชา' อภิปรายกล่าวหา

'จุติ' ปัดลุกหนีตอบซักฟอกทุจริตการเคหะฯ แค่ไปหาข้อมูลยันดึกไว้ ตอก 'ณัฐชา' อภิปรายมั่วหลายจุด เตรียมงัด เอกสารจริงสู้ของเท็จ

'พีระพันธุ์' ถกการเคหะ-ผู้ค้า ร้องลดค่าเช่าแผง เดือดร้อนจากวิกฤติโควิด-พลังงาน

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ กลุ่มตัวแทนภาคประชาชน ผู้ค้าจากตลาดห้วยขวาง ตลาดดินแดง