สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช.ขอเชิญชวนบริจาค “กองทุนคืนลมหายใจที่ไร้ฝุ่น” ร่วมสร้างพื้นที่ปลอดภัยจาก PM2.5

ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นมานานกว่าสองทศวรรษปัญหาหนึ่งคือปัญหาฝุ่นควันพิษ PM2.5 ในภาคเหนือ ที่มีแนวโน้มที่จะรุนแรงเพิ่มมากขึ้นทุกปี ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวต้องสัมผัสหรือได้รับฝุ่นควันพิษ PM2.5 ในระดับสูงเข้าไปในร่างกายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ กำหนดให้ปัญหามลภาวะทางอากาศจากฝุ่นควันพิษ PM2.5 เป็นปัญหาทางสุขภาพที่สำคัญเร่งด่วนที่จะให้การสนับสนุน จึงจัดตั้ง “กองทุนคืนลมหายใจที่ไร้ฝุ่น” ขึ้น เพื่อนำไปพัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานลดปัญหาการสัมผัสหรือได้รับฝุ่นควันพิษ PM2.5 สำหรับประชากรกลุ่มเสี่ยง

สถานการณ์ปัญหาฝุ่นควันพิษ PM2.5 ในภาคเหนือส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ถึงแม้ทุกภาคส่วนจะพยายามแก้ไขปัญหาเพื่อลดปริมาณฝุ่นควันพิษอย่างเข้มแข็งแล้วก็ตาม แต่ก็ยังไม่สามารถจัดการได้ในระยะเวลาอันสั้น จึงมีการจัดตั้ง “กองทุนคืนลมหายใจที่ไร้ฝุ่น” ขึ้น โดยเป็นกองทุนที่มีเป้าหมายสำคัญที่จะบูรณาการองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญที่ได้จากการดำเนินการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องของสถาบันฯ ร่วมกับการรวบรวมทรัพยากรจากผู้มีจิตศรัทธาที่ตระหนักในปัญหาและเห็นคุณค่าของการสนับสนุนชุมชนที่ประสบปัญหาฝุ่นควันพิษ นำไปพัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อลดปัญหาการสัมผัสหรือได้รับฝุ่นควันพิษ PM2.5 สำหรับประชากรกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ห่างไกลจังหวัดภาคเหนือ ซึ่งขาดทั้งโอกาส งบประมาณ และการสนับสนุนทางวิชาการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเพียงพอ โดยในระยะแรก (พ.ศ. 2562-2566) ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องตรวจวัดปริมาณ PM2.5 เป็นจำนวนมากกว่า 280 จุด ทั่ว 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยแสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านแพลตฟอร์ม NTAQHI (Northern Thai Air Quality Health Index) อีกทั้งให้การสนับสนุนการศึกษาและวิจัยของบุคลากรสถาบันฯ หรือบุคคลอื่นในการป้องกันหรือลดผลกระทบจากการสัมผัสหรือได้รับฝุ่นพิษ PM2.5 ของประชากรกลุ่มเสี่ยง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุน

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาที่ตระหนักในปัญหาและเห็นคุณค่าของการสนับสนุนชุมชนที่ประสบปัญหาฝุ่นควันพิษ บริจาคเงิน และ/หรือ อุปกรณ์ในการจัดทำคลีนรูมให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนต่างๆในภาคเหนือ ในชื่อบัญชี "กองทุนคืนลมหายใจที่ไร้ฝุ่น" โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) สาขาคณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่ ประเภทเงินฝากกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 566-3-04429-9

ทั้งนี้ ผู้ที่บริจาคเข้ากองทุนคืนลมหายใจที่ไร้ฝุ่นสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า โดยแจ้งชื่อ สกุล เลขบัตรประชาชน ที่อยู่ของผู้บริจาค และหลักฐานการโอนเงินเข้ามาที่ LINE official account "คืนลมหายใจที่ไร้ฝุ่น" เพื่อดำเนินการรับใบเสร็จเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีต่อไป

ผู้สนใจสามารถติดต่อรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เพจ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ,RIHES CMU (https://www.facebook.com/rihescmufanpage) หรือโทร 053 936 148 ต่อ 888 หรือ 085 715 3459

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

มช. เปิดประตูล้านนาสู่ความประทับใจในระดับสากล ในงาน “Creative Lanna Marketplace”

มช. เปิดประตูล้านนาสู่ความประทับใจในระดับสากล ด้วยงานฝีมือจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองเหนือ ใน “Creative Lanna Marketplace” งานแสดงความสร้างสรรค์ที่จะครองใจทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

มช. ร่วมมือ Kunming Medical University สานต่อความเข้มแข็งทางการแพทย์อย่างมีคุณภาพ ในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จับมือทางวิชาการร่วมกับ Kunming Medical University มหาวิทยาลัยชั้นนำทางการแพทย์ในมณฑลยูนนานของจีน สานต่อการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ

นายกฯ ชื่นชม มช. เปิดตัว builds โปรแกรมปั้นสตาร์ทอัพในรั้วมหาวิทยาลัย

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ได้

มช - แอตแลนต้า ทุ่มทุนกว่า 1,000 ล้านบาท เปิดโรงงานปลูกกัญชาในระบบปิด เพื่อผลิตกัญชาทางการแพทย์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ และ บริษัทแอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์จากต่างประเทศ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมยารักษาโรค โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์

วิศวะ มช.ร่วมพัฒนาพื้นที่ห่างไกล ณ โรงเรียนล่องแพวิทยา ร่วมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี มีไฟฟ้า ปลอด PM 2.5

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยเทคโนโลยีวิศวกรรม ณ โรงเรียนล่องแพวิทยา

ปลูกพรรณไม้ท้องถิ่น ช่วยพลิกฟื้นระบบนิเวศป่าอย่างยั่งยืน

นักวิจัย คณะวิทย์ฯ มช. ศึกษาผลของการปลูกต้นไม้ที่มีต่อการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าในพื้นที่เขตร้อนและกึ่งเขตร้อนในทวีปเอเชีย