ผู้ว่าการ MEA ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบไฟฟ้าสถานีสูบน้ำพระโขนง ร่วมกับ กทม. ดูแลระบบระบายน้ำช่วงฤดูฝน

วันนี้ (1 มิถุนายน 2566) นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วยนายเจษฎา จันทรประภา รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จาก MEA และสำนักการระบายน้ำ ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบความพร้อมระบบไฟฟ้าสถานีสูบน้ำพระโขนง ทั้งนี้ MEA ได้บำรุงรักษาและติดตั้งอุปกรณ์เสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ อีกทั้งมีการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมแผนเพื่อบูรณาการความร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร (กทม.) รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถบริหารจัดการระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ณ สถานีสูบน้ำพระโขนง คลองพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

ผู้ว่าการ MEA กล่าวว่า MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจด้านระบบจำหน่ายระบบไฟฟ้าสังกัดกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับคุณภาพการจ่ายกระแสไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการรองรับเหตุฉุกเฉินและขัดข้องต่าง ๆ พร้อมบูรณาการกับหน่วยงานเกี่ยวข้องดูแลการจ่ายไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำ ประตูระบายน้ำ และบ่อสูบน้ำ ที่มีอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมทั้งสิ้น 762 แห่ง ซึ่งอยู่ในความดูแลของ MEA จำนวน 364 แห่ง โดย MEA มีการเชื่อมโยงระบบจ่ายไฟฟ้าหลัก และระบบจ่ายไฟฟ้าสำรองให้กับสถานีสูบน้ำทุกแห่ง เพื่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้า และสามารถบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีบริหารจัดการควบคุมระบบไฟฟ้า SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) ตลอดจนได้นำระบบ DMS (Distribution Management System) มาใช้ในระบบการจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย ติดตั้งอยู่บนเสาไฟฟ้าในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อช่วยบริหารควบคุมสั่งการได้จากส่วนกลาง ทราบสาเหตุ และสั่งการอัตโนมัติ ทำให้เกิดความมั่นคงในระบบไฟฟ้า มีความปลอดภัย และเพิ่มประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องได้รวดเร็ว

ผู้ว่าการ MEA กล่าวต่อว่า สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เป็นการติดตามตรวจสอบความพร้อมของระบบไฟฟ้าสถานีสูบน้ำพระโขนงถือเป็นสถานีสูบน้ำสำคัญที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดรับกับนโยบายกระทรวงมหาดไทยในการบูรณาการความร่วมมือเพื่อให้สามารถบริหารจัดการระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ โดย MEA จ่ายกระแสไฟฟ้าให้สถานีสูบน้ำพระโขนง และอุโมงค์พระโขนง ด้วยระบบแรงดันไฟฟ้า 69 kV สามารถทำกำลังสูบสูงมากถึง 215 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระบายน้ำท่วมขังในเมืองออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา โดยสถานีสูบน้ำพระโขนงจะรับน้ำจากอุโมงค์ยักษ์พระราม 9 รับน้ำในพื้นที่ตอนบน และฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร

นอกจากนี้ที่ผ่านมา MEA ยังมีแผนการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับสถานีสูบน้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันปัญหาด้านระบบไฟฟ้าที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะในช่วงก่อนเข้าสู่ฤดูฝน ที่จะต้องมีการตรวจสอบในลักษณะทางกายภาพ เช่น การตัดแต่งกิ่งไม้ และตรวจสอบป้ายต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งมีโอกาสที่จะถูกลมพายุพัดหลุดห้อยหรือทำให้กระทบกับระบบไฟฟ้าของ MEA ให้เกิดความเสียหายได้ รวมถึงการตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ส่งผลต่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าภายในสถานีสูบน้ำแต่ละแห่ง รวมถึงประสานงานใกล้ชิดกับศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพฯ เพื่อการแก้ไขเหตุไฟฟ้าดับฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจน MEA จัดเจ้าหน้าที่บูรณาการระบบไฟฟ้าประจำจุดที่สำคัญทุกแห่งพร้อมดูแลระบบไฟฟ้าตลอด 24 ชั่วโมง จากการดำเนินงานทั้งหมดนี้ MEA จึงมีความมั่นใจในการดูแลระบบไฟฟ้าสำหรับสถานีสูบน้ำเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมั่นคงและปลอดภัยอย่างเต็มที่ในช่วงฤดูฝน

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เขื่อนเจ้าพระยาเร่งระบายน้ำ 'สทนช.' ประกาศเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง 3-7 ต.ค.นี้

เขื่อนเจ้าพระยา กลับมาเพิ่มระบายน้ำขึ้นอีก ด้าน สทนช.ประกาศเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง 3-7 ต.ค.นี้ คาดจะมีน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 1,200-1,400 ลบ.ม./วินาที น้ำท้ายเขื่อนจะสูงขึ้น 1.50 เมตร

กรมชลฯ เตรียมปรับเพิ่มระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยา หลังน้ำเหนือยังเพิ่มขึ้น

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา มีฝนตกในพื้นที่บริเวณตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยา จึงทำให้ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจากการคาดการณ์ในอีก 1-3 วันข้างหน้า จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C.2 อำเภอเมือง

MEA จับมือ กปน. บูรณาการความร่วมมือด้านเทคโนโลยี ยกระดับงานบริการไฟฟ้า-ประปา

วันนี้ (20 กันยายน 2566) นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วย นายมานิต ปานเอม ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)

MEA ห่วงใย เตือนอันตรายการทำงานใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง

MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง มีความห่วงใยความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานใกล้กับแนวสายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงในระบบจำหน่ายไฟฟ้า ซึ่งอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้

ฝนถล่มอีสานกลาง เร่งระบายน้ำบรรเทาความเดือดร้อน

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา พื้นที่หลายจังหวัดของทางภาคอีสานมีฝนตกสะสมต่อเนื่องหลายวัน โดยเฉพาะพื้นที่อีสานตอนกลาง

MEA เตือนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพ แอบอ้าง MEA หลอกเก็บค่าบริการติดตั้งอุปกรณ์สำรองไฟฟ้า

นายคมกริช สาคริก ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง กล่าวว่า MEA มีความห่วงใยเตือนประชาชนระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพหลอกลวงผู้ใช้ไฟฟ้า แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ MEA ให้บริการด้านไฟฟ้า หรือแอบอ้างว่าเป็นตัวแทนให้บริการต่าง ๆ และเรียกเก็บเงินค่าบริการ