MEA ติดตั้งและมอบอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าดูดท่าเทียบเรือสาธารณะ

นายสุรพล คุวารนันท์เจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจขนส่งและผลิตภัณฑ์ MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วย จิตอาสา 904 วปร. ในนามตัวแทนกิจกรรมพนักงานอาสาสร้างสรรค์ (MEA Volunteer) ได้ส่งมอบและติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าดูดท่าเทียบเรือสาธารณะในแม่น้ำเจ้าพระยา ในเขตพื้นที่จำหน่ายของ MEA ให้กับ นายอำนาจ สอนหมวก ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรี เริ่มติดตั้งเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2564 และจะติดตั้งแล้วเสร็จจำนวน 10 แห่งภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2564

สำหรับอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าดูดท่าเทียบเรือสาธารณะ จัดทำโดยกลุ่มภายใต้โครงการ MEA Volunteer 2564 เพื่อป้องกันอันตรายสำหรับประชาชนผู้สัญจรทางเรือ จากการเกิดไฟฟ้ารั่วบนโป๊ะหรือท่าเทียบเรือสาธารณะซึ่งมีโครงสร้างเป็นโลหะทำให้มีความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าดูดหากอุปกรณ์ป้องกันที่ติดตั้งไว้ไม่ได้มาตรฐาน

ทั้งนี้ โครงการ MEA Volunteer มีเป้าหมายเพื่อให้พนักงานได้ทำความดี ร่วมมีบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคม และส่งเสริมให้พัฒนาศักยภาพของตนเองผ่านกิจกรรมอาสา ตลอดจนเป็นการส่งเสริมภารกิจด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดย MEA จะดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

MEA มอบตรา MEA ENERGY AWARDS รพ.รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ การันตีการใช้พลังงานมีประสิทธิภาพและคุณภาพอากาศได้มาตรฐาน

วันนี้ (17 มกราคม 2565) นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการ MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง ในฐานะประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เปิดภาพจำลอง 'สวนสัตว์แห่งใหม่' บนที่ดินพระราชทาน 300 ไร่ จัดแบ่งโซนเป็นทวีป

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน โพสต์ภาพแบบจำลองสวนสัตว์แห่งใหม่ คลอง 6 จังหวัดปทุมธานี พร้อมข้อความระบุว่า "สวนสัตว์แห่งใหม่" แบบจำลองสวนสัตว์เขาดินวนาแห่งใหม่ที่คลอง 6 บนที่ดินพระราชทานโดยในหลวงรัชกาลที่ 10

สื่อออนไลน์ MEA คว้ารางวัลดีเด่น Thailand Energy Awards 2021

วันนี้ (20 ธันวาคม 2564) นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล Thailand Energy Awards 2020 และ 2021