นายกฯ แต่งตั้งประธานและรองประธาน บอร์ด กขค. คนใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิษณุ วงศ์สินศิริกุล เลขาธิการ กขค. เปิดเผยว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้ง นายไมตรี สุเทพากุล เป็นประธานกรรมการ และนายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ เป็นรองประธานกรรมการ ในคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (กขค.) เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 ซึ่งก่อนหน้านี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เห็นชอบแต่งตั้ง กขค. จำนวน 4 คน เพื่อดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง โดยดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี ทำให้ได้ กขค. ชุดใหม่รวมจำนวน 7 คน ได้แก่

(1) นายไมตรี สุเทพากุล (2) ดร.ปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล (3) ดร. รักษเกชา แฉ่ฉาย (4) นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ (5) นายสมชาติ สร้อยทอง (6) พ.ต.อ. ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล และ (7) นายทองชัย ชวลิตพิเชษฐ

เลขาธิการ กขค. ยังเปิดเผยถึงการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ว่าได้เดินหน้าสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลของต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ มุมมองในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย พร้อมทั้งนำบทเรียน (Best Practice) การกำกับดูแลตามหลักสากล มาประยุกต์ใช้ในการสร้างความเข้มแข็ง เพิ่มพูนศักยภาพและทักษะความรู้ให้แก่บุคลากรของสำนักงาน กขค. ให้มีมาตรฐานทัดเทียมกับหน่วยงานกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าในต่างประเทศ พร้อมเน้นย้ำว่ามีความพร้อมเต็มที่ที่จะนำพาบุคลากรของสำนักงาน กขค. เดินหน้าเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันทางการค้า และขับเคลื่อนกฎหมายการแข่งขันทางการค้าของประเทศไทย ให้สามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศพัฒนาได้อย่างยั่งยืน

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ครม.อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการการเมือง-ประจำ หลายตำแหน่ง

นางสาวเกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 31 ตุลาคม 2566 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ/เห็นชอบ ในเรื่องแต่งตั้ง

พี่ศรี ไม่ทน จ่อร้อง ปธ.สภาฯคัดค้านการแต่งตั้ง สส.จั่วไพ่นั่ง กมธ.ปปช.

นายศรีสุวรรณ จรรยา ผู้นำองค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏชื่อ สมาชิกสภาผู้แทนราชบุรี รายหนึ่ง ซึ่งเคยมีข่าวฉาวถูกแฉคลิปวิดิโอกำลังนั่งจั่วไพ่ในสภาฯว่อนเน็ต