‘โฆษกแรงงาน’ย้ำ ผลงาน ก.แรงงาน สร้างมูลค่าเศรษฐกิจนับแสนล้าน ฝากรัฐบาลใหม่สานต่อ

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงผลงานกระทรวงแรงงานในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาว่า รัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้องผู้ใช้แรงงาน ที่เป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งในส่วนของกระทรวงแรงงาน ท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มีนโยบายสำคัญเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้องผู้ใช้แรงงานให้ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน ตั้งแต่ด้านการพัฒนาทักษะฝีมือ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ฝึกยกระดับทักษะฝีมือให้แรงงานกลุ่มต่างๆ อาทิ แรงงานทักษะเฉพาะเพื่อรองรับอีอีซี กลุ่มผู้มีรายได้น้อย แรงงานในภาคท่องเที่ยวและบริการ รวมแล้วกว่า 9.06 ล้านคน สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 1.6 แสนล้านบาท ด้านส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน ได้จัดหางานให้คนไทยในประเทศกว่า 2.5 ล้านคน เกิดรายได้กว่า 1.7 แสนล้านบาท จัดหางานต่างประเทศ ได้จัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศกว่า 1.8 แสนคน นำรายได้ส่งกลับสร้างเม็ดเงินเข้าประเทศกว่า 6.2 แสนล้านบาท สามารถทำให้คนไทยมีงานทำกว่า 2.7 ล้านคน เกิดรายได้ทางเศรษฐกิจมูลค่ากว่า 7.9 แสนล้านบาท นอกจากนี้ ด้านเสริมสร้างหลักประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม ได้เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรจาก 600 เป็น 800 บาท มีผู้ได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรเฉลี่ยปีละ 1.3 ล้านราย เป็นเงินเกือบ 3 หมื่นล้านบาท รวมทั้งยังลดค่าครองชีพให้กับผู้ประกันตนตามโครงการสินเชื่อ ธอส.กว่า 25,000 คน วงเงินเกือบ 3 หมื่นล้านบาทอีกด้วย

นางเธียรรัตน์ กล่าวต่อว่า ในส่วนของการผลักดันแก้ไขกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ได้มีการแก้ไขกฎหมายต่างๆ หลายฉบับ อาทิ ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและคุ้มครองแรงงานอิสระ พ.ศ. .... พิจารณากองทุนประกันความเสี่ยงกรณีเลิกจ้าง แก้กฎกระทรวง ปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีบำนาญชราภาพผู้ประกันตนจาก 60 เป็น 65 ปีบริบูรณ์ กรณีเสียชีวิต เงินชราภาพถึงทายาท และร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ฉบับที่.. พ.ศ.... เพื่อคุ้มครองสิทธิลูกจ้างเหมาบริการของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น

“ดังนั้นจึงฝากถึงรัฐบาลใหม่ที่จะเข้ามาบริหารประเทศ ขอให้ช่วยสานงานกระทรวงแรงงานต่อ โดยเฉพาะงานที่ท่านรัฐมนตรีสุชาติ ชมกลิ่น ได้คิดและทำไว้แล้ว อาทิ ได้ผลักดันให้มีโรงพยาบาลประกันสังคมขึ้นเพื่อดูแลรักษาคนทำงานยามเจ็บป่วย รวมทั้ง พ.ร.บ.ประกันสังคม 3 ขอ ขอเลือก ขอกู้ ขอคืน เพื่อให้ผู้ประกันตนมีสิทธิ์เลือกได้อย่างอิสระ ปัจจุบันกฎหมายดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนที่จะเข้าสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ทั้งนี้เชื่อว่าหากสิ่งที่ทำไว้แล้วได้มีการสานต่อก็จะเกิดประโยชน์กับพี่น้องผู้ใช้แรงงานมากที่สุด” นางเธียรรัตน์ กล่าวท้ายสุด

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นายกฯ ฉุนขึ้นค่าแรงขั้นต่ำไม่กี่บาท 3 จังหวัดใต้ซื้อไข่ลูกเดียวยังไม่ได้

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีคณะกรรมการไตรภาคีมีมติปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศ 2-16 บาท

"สิรภพ" ชื่นชม บ.ออโต้อัลลายแอนซ์ จัดระบบแรงงาน รองรับสังคมสูงวัย สร้างสุขภาวะ ผ่าน 4 กิจกรรม ยกเป็นต้นแบบของประเทศไทย ให้เอกชนช่วยดำเนินการ

นายสิรภพ ดวงสอดศรี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน และคณะ ติดตามนโยบายการจัดระบบแรงงาน รองรับสังคมสูงวัย สร้างสุขภาวะ ที่ บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด จ.ระยอง ผู้ผลิตรถยนต์ยี่ห้อฟอร์ดและมาสด้า

รมว.พิพัฒน์ ลงพื้นที่ติดตามคุณภาพชีวิตและให้กำลังใจผู้ทุพพลภาพ จ.กระบี่ ในโครงการสปส.มอบสุข

สำนักงานประกันสังคม ได้พัฒนาสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองเพื่อดูแลผู้ประกันตนทุกคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังเช่นกรณีทุพพลภาพที่โครงการ สปส.มอบสุข