กฟผ. ร่วมใจถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นพนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดิน

วันนี้ (27 กรกฎาคม 2566) กฟผ. จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2566 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมีนายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง รองผู้ว่าการอาวุโส กฟผ. เป็นประธานในพิธี และผู้บริหาร พร้อมด้วยพนักงาน กฟผ. เข้าร่วมพิธี ณ ห้อง Press Conference ชั้น 3 อาคาร 50 ปี กฟผ. สำนักงานใหญ่ กฟผ.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“ศูนย์พยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และศูนย์ควบคุมการตอบสนองด้านโหลด” “ตัวช่วยสำคัญ” ยกระดับระบบไฟฟ้าไทยสู่ความมั่นคงอย่างยั่งยืน

แนวโน้มของการเปลี่ยนผ่านจากการใช้พลังงานฟอสซิล สู่การใช้พลังงานหมุนเวียน เป็นสิ่งที่ทั่วโลกต่างให้ความสนใจ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ต้นแบบ Premium T-VER ยกระดับฟื้นป่า เก็บคาร์บอน

ประเทศไทยตระหนักถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น  และมีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกร่วมกับประชาคมโลก โดยกระตุ้นและส่งเสริมให้ทุกแหล่งกำเนิดร่วมกันลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านลดการใช้พลังงาน

กฟผ. เปิดตัว ฉลากเบอร์ 5 โฉมใหม่ รักษ์โลกมากกว่าเดิม

กฟผ. ชวนคนไทยฉลองความสำเร็จ 30 ปี DSM การจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า ยกระดับฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ติดดาว โฉมใหม่ เพิ่มทางเลือกการประหยัดไฟฟ้ากว่าเดิม มุ่งลดก๊าซเรือนกระจก และส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ตอบโจทย์นโยบาย Carbon Neutrality ของประเทศ

ชาวสมุทรปราการ แห่รับฟังแผนดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพิ่ม) ของ กฟผ.

ชาวสมุทรปราการ เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น แผนดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพิ่ม) ของ กฟผ. สร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน