DOT จัดพิธีมอบใบรับรอง (certificate) ด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (MRA on TP) ปี 2566

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดพิธีมอบใบรับรอง (Certificate) สำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (MRA on TP) ประจำปี 2566 ให้แก่บุคลากรทางด้านการท่องเที่ยว และหน่วยอบรมและหน่วยประเมินบุคลากรด้านการท่องเที่ยวตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (MRA on TP) จำนวน 179 ราย

เมื่อเร็วๆ นี้ นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานพิธีมอบใบรับรอง (Certificate) สำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (MRA on TP) โดยมี นางสาววิภารัตน์ ธาราธีรภาพ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยว เข้าร่วม ณ ห้องวายุภักษ์ 6-7 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยมีกิจกรรมภายในงาน ดังนี้

1.งานเสวนา หัวข้อ “MRA On TP…Past Present and Future”

2.พิธีมอบใบรับรอง (certificate) ให้แก่บุคลากรด้านการท่องเที่ยว และหน่วยอบรมและหน่วยประเมินบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ที่ได้รับการรับรองจากกรมการท่องเที่ยวโดยมีบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และหน่วยอบรมและหน่วยประเมิน ที่ได้รับใบรับรองสำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (MRA on TP) ประจำปี 2566 รวมทั้งสิ้น 179 ราย ได้แก่

- ผู้สอนระดับประเทศ (National Trainer: NT) จำนวน 82 ราย

- ผู้ประเมินระดับประเทศ (National Assessor: NA) จำนวน 74 ราย

- บุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism Professionals: ATP) จำนวน 7 ราย

- หน่วยอบรมและหน่วยประเมินบุคลากรด้านการท่องเที่ยวตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (MRA on TP) จำนวน 16 หน่วย

3.กิจกรรมการออกบูธประชาสัมพันธ์ของหน่วยอบรมและหน่วยประเมินบุคลากรด้านการท่องเที่ยวตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (MRA on TP) เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยอบรมและหน่วยประเมินบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองจากกรมการท่องเที่ยว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

AI กับการเทรด Forex

การเข้ามาของเทคโนโลยี AI ที่หลายคนกำลังให้ความสนใจอย่างเช่น ChatGPT, Generative AI อาจเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญ

BEM มอบรถยนต์กู้ภัย กทพ.

นายไพสัณฑ์ เลิศศรารักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ งานปฏิบัติการทางพิเศษ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ( ที่ 4 จากซ้าย)

สถาบัน IOD มอบรางวัล CAC Change Agent Award 2023 ให้แก่ซีพี ออลล์ต่อเนื่องปีที่ 3

ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ คว้ารางวัล CAC Change Agent Award 2023 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และได้รับการรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย

หลักสูตรตรีควบโทใหม่จากการผนึกกำลังของห้าคณะหลักจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บูรณาการศาสตร์ธุรกิจ และศาสตร์สุขภาพเพื่อรองรับโลกอนาคต

คณะต่างๆในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผนึกกำลังระหว่างคณะเพื่อสร้างมิติใหม่แห่งวงการการศึกษา โดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี นำเสนอหลักสูตรทางด้านธุรกิจให้กับคณะแพทยศาสตร์

“บิ๊กซี” เปิดตัว กิ๊ฟการ์ด ดีไซน์ใหม่ ส่งต่อความสุข ทุกโอกาส

“บิ๊กซี” ส่งมอบความสุขทุกโอกาส เปิดตัวบัตร “บิ๊กซี กิ๊ฟการ์ด ดีไซน์ใหม่” 5 แบบ ได้แก่ Forever Rich, Happy Wealthy, Big C Super Brand, Colorful Gift และ Amazing Thailand (Limited Edition)