สื่อออนไลน์ MEA คว้ารางวัลดีเด่น Thailand Energy Awards 2021

วันนี้ (20 ธันวาคม 2564) นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล Thailand Energy Awards 2020 และ 2021 โดยมี นายวิลาศ เฉลยสัตย์ รองผู้ว่าการ MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง ในฐานะผู้แทนหน่วยงาน รับมอบรางวัลดีเด่น ด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ประเภทสื่อมวลชน (ออนไลน์) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

MEA ในฐานะหน่วยงานด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานให้แก่ประชาชน พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างจิตสานึกและสร้างพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงาน ผลักดันให้เกิดการใช้พลังงานทดแทนในประเทศไทย โดยนำเสนอข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนและวิธีการอนุรักษ์พลังงานผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ทั้งผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.mea.or.th และช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line : MEA Connect, Twitter : @mea_news, Youtube : MEA Multimedia และ Instagram : meafanclub ซึ่งให้ความสำคัญในการพัฒนาเน้ือหาด้านพลังงานทดแทนและวิธีการอนุรักษ์พลังงานให้น่าสนใจ รวมทั้งการออกแบบสื่อโซเชียลมีเดียทุกช่องทางให้โดดเด่น

ในด้านเนื้อหา MEA ยังคงให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า ควบคู่ไปกับการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย อย่างเช่น วิธีการใช้ไฟฟ้าในช่วงฤดูร้อน การเลือกใช้เครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมกับขนาดห้อง การติดตั้งและใช้งานตู้เย็นที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการรณรงค์ในการสร้างจิตสำนึกด้านพลังงานสะอาด ไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการโซลาร์เซลล์ต่าง ๆ การผลักดันเทคโนโลยีที่ลดมลพิษอย่างการใช้ EV และการติดตั้งสถานีชาร์จ เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร และสาระน่ารู้ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าได้ผ่านช่องทางเว็บไซต์ และช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ของ MEA ได้ โดย MEA จะยังคงมุ่งมั่นเตรียมพร้อมรองรับความท้าทายใหม่ ๆ ทั้งด้านเทคโนโลยี และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร” ของ MEA ซึ่งจะดำเนินควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

MEA เปิดศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้า สำหรับการประชุม APEC 2022

MEA เปิดศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้า บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมต่าง ๆ เตรียมความพร้อมและเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าสถานการณ์ฉุกเฉินในระดับสูงสุด ตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับการประชุม APEC 2022

MEA จับมือภาคี ร่วมจัดระเบียบสายสื่อสาร ถนนวงศ์สว่าง - รัชดาภิเษก รวมระยะทาง 6 กม.

นายกิตติศักดิ์ เจือจันทนศักดิ์ ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตบางใหญ่ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ MEA ร่วมกับผู้ประกอบ

MEA ห่วงใย เตือนใช้ไฟฟ้าให้ปลอดภัยในภาวะน้ำท่วม

จากสถานการณ์ฝนตกสะสมต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากร่องมรสุมกำลังแรงยังคงพาดผ่านภาคกลาง ส่งผลให้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่ง ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม MEA ห่วงใยประชาชนขอแนะนำ ดังนี้

MEA แจ้งปิดทำการ 12 ส.ค. 2565 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง จะปิดทำการทุกแห่งเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565