สื่อออนไลน์ MEA คว้ารางวัลดีเด่น Thailand Energy Awards 2021

วันนี้ (20 ธันวาคม 2564) นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล Thailand Energy Awards 2020 และ 2021 โดยมี นายวิลาศ เฉลยสัตย์ รองผู้ว่าการ MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง ในฐานะผู้แทนหน่วยงาน รับมอบรางวัลดีเด่น ด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ประเภทสื่อมวลชน (ออนไลน์) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

MEA ในฐานะหน่วยงานด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานให้แก่ประชาชน พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างจิตสานึกและสร้างพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงาน ผลักดันให้เกิดการใช้พลังงานทดแทนในประเทศไทย โดยนำเสนอข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนและวิธีการอนุรักษ์พลังงานผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ทั้งผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.mea.or.th และช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line : MEA Connect, Twitter : @mea_news, Youtube : MEA Multimedia และ Instagram : meafanclub ซึ่งให้ความสำคัญในการพัฒนาเน้ือหาด้านพลังงานทดแทนและวิธีการอนุรักษ์พลังงานให้น่าสนใจ รวมทั้งการออกแบบสื่อโซเชียลมีเดียทุกช่องทางให้โดดเด่น

ในด้านเนื้อหา MEA ยังคงให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า ควบคู่ไปกับการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย อย่างเช่น วิธีการใช้ไฟฟ้าในช่วงฤดูร้อน การเลือกใช้เครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมกับขนาดห้อง การติดตั้งและใช้งานตู้เย็นที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการรณรงค์ในการสร้างจิตสำนึกด้านพลังงานสะอาด ไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการโซลาร์เซลล์ต่าง ๆ การผลักดันเทคโนโลยีที่ลดมลพิษอย่างการใช้ EV และการติดตั้งสถานีชาร์จ เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร และสาระน่ารู้ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าได้ผ่านช่องทางเว็บไซต์ และช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ของ MEA ได้ โดย MEA จะยังคงมุ่งมั่นเตรียมพร้อมรองรับความท้าทายใหม่ ๆ ทั้งด้านเทคโนโลยี และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร” ของ MEA ซึ่งจะดำเนินควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

MEA จับมือภาคีจัดระเบียบสายสื่อสารย่านถนนเอกมัย

วันนี้ (29 มกราคม 2567) นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิ

มท.1 ร่วมรื้อเสาไฟฟ้าต้นสุดท้าย พร้อมเนรมิตพหลโยธิน ถนนสวยไร้เสาสาย

วันนี้ (15 ธันวาคม 2566) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานงาน "เนรมิตพหลโยธิน ถนนสวยไร้เสาสาย" พร้อมด้วย นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

MEA ต้อนรับ มท.1 เยี่ยมชมบูทกาชาด

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เยี่ยมชมบูทกาชาด MEA โดยมีนายสมศักดิ์ บำรุงวัด รองผู้ว่าการ MEA และพนักงาน ให้การต้อนรับและร่วมจัดกิจกรรม

MEA จับมือ กปน. ติดตั้ง Solar Rooftop เสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

วันนี้ (5 ตุลาคม 2566) นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วย นายมานิต ปานเอม ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.)

พหลโยธิน โล่งขึ้นอีก! MEA เริ่มรื้อเสาไฟฟ้าออกตามโครงการสายไฟฟ้าใต้ดินเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียว

นายฐิติวุฒิ เงินคล้าย รองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า และประชาสัมพันธ์การรื้อถอนเสาไฟฟ้าในพื้นที่โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน