สื่อออนไลน์ MEA คว้ารางวัลดีเด่น Thailand Energy Awards 2021

วันนี้ (20 ธันวาคม 2564) นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล Thailand Energy Awards 2020 และ 2021 โดยมี นายวิลาศ เฉลยสัตย์ รองผู้ว่าการ MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง ในฐานะผู้แทนหน่วยงาน รับมอบรางวัลดีเด่น ด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ประเภทสื่อมวลชน (ออนไลน์) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

MEA ในฐานะหน่วยงานด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานให้แก่ประชาชน พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างจิตสานึกและสร้างพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงาน ผลักดันให้เกิดการใช้พลังงานทดแทนในประเทศไทย โดยนำเสนอข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนและวิธีการอนุรักษ์พลังงานผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ทั้งผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.mea.or.th และช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line : MEA Connect, Twitter : @mea_news, Youtube : MEA Multimedia และ Instagram : meafanclub ซึ่งให้ความสำคัญในการพัฒนาเน้ือหาด้านพลังงานทดแทนและวิธีการอนุรักษ์พลังงานให้น่าสนใจ รวมทั้งการออกแบบสื่อโซเชียลมีเดียทุกช่องทางให้โดดเด่น

ในด้านเนื้อหา MEA ยังคงให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า ควบคู่ไปกับการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย อย่างเช่น วิธีการใช้ไฟฟ้าในช่วงฤดูร้อน การเลือกใช้เครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมกับขนาดห้อง การติดตั้งและใช้งานตู้เย็นที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการรณรงค์ในการสร้างจิตสำนึกด้านพลังงานสะอาด ไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการโซลาร์เซลล์ต่าง ๆ การผลักดันเทคโนโลยีที่ลดมลพิษอย่างการใช้ EV และการติดตั้งสถานีชาร์จ เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร และสาระน่ารู้ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าได้ผ่านช่องทางเว็บไซต์ และช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ของ MEA ได้ โดย MEA จะยังคงมุ่งมั่นเตรียมพร้อมรองรับความท้าทายใหม่ ๆ ทั้งด้านเทคโนโลยี และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร” ของ MEA ซึ่งจะดำเนินควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

MEA ชวนผู้ใช้ไฟฟ้าร่วมกิจกรรมประหยัดไฟ “เจิดจ้า ท้า Challenge” ลุ้นรับ 3,000 Points ช่วง ก.ค. - ส.ค. 65 นี้

MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง ชวนผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ของ MEA ร่วมกิจกรรมประหยัดไฟฟ้า “เจิดจ้า ท้า Challenge”

MEA เตรียมพร้อมระบบไฟฟ้ารองรับการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก.

นายจุมภฎ หิมะเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง เปิดเผยว่า MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย

MEA แจ้งปิดทำการเนื่องในวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ และวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา ระหว่างวันที่ 13 - 16 พ.ค. 2565

MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง จะปิดทำการทุกแห่งเนื่องในวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

MEA พร้อมดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล ตามมติ ครม. ให้ส่วนลด Ft สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน

มื่อวันที่ 10 พ.ค. 2565 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล โ

3 การไฟฟ้า ผนึกกำลัง GWM ขับเคลื่อนนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าประเทศไทย

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานพิธีลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ