พระราชินี ทรงเปิดงาน 'อัตลักษณ์แห่งสยาม'

22 พ.ค. 2566 เวลา 13.28 น. สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน "อัตลักษณ์แห่งสยาม" ครั้งที่ 14 ที่โถงนิทรรศการ 100 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา การนี้ นายจุรินทร์ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ศาสตราจารย์กิตติคุณตีรณ พงศ์มณพัฒน์ ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริม ศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) นายภาวี โพธิ์ยี่ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) เฝ้า ฯ รับเสด็จ

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จเข้าบริเวณจัดงาน ฯ โถงนิทรรศการ ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีประทับพระราชอาสน์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายสูจิบัตร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ฯ และกราบบังคมทูลเชิญเปิดงานอัตลักษณ์แห่งสยาม ครั้งที่ 14 ทอดพระเนตรนิทรรศการ และการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน)เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาขน) เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายของที่ระลึกผอบคร่ำทองงานอัตลักษณ์แห่งสยาม ครั้งที่ 14

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จ ฯ ไปทรงตัดแถบแพรเปิดงานอัตลักษณ์แห่งสยาม ครั้งที่ 14

ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ ทอดพระเนตรนิทรรศการ ประกอบด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนิทรรศการ "มรดกสยามอันล้ำค่า" จัดแสดงและสาธิตงานศิลปหัตถกรรมที่ล้ำค่า หาดูยาก โดยครูศิลป์ของแผ่นดินครูช่างศิลปหัตถกรรมและทายาทที่ได้รับการยกย่องเชิดชูจากสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย ปี 2552 - 2565 กิจกรรมสาธิตกระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมไทย จัดแสดงสาธิตการสร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรม ซึ่งเป็นการรักษามรดกภูมิปัญญาที่แสดงถึงทักษะฝีมือเชิงช่างของครูและทายาท กิจกรรมสาธิตงานช่างศิลปาชีพ นานาศิลปาชีพ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บูธกิจกรรมหัตถศิลป์ทั่วถิ่นไทย การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม นิทรรศการเชิดชครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรมและทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ประจำปี 2566

จากนั้นเสด็จออกจากบริเวณจัดนิทรรศการฯไปยังห้องรับรอง ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี เสด็จเข้าห้องรับรอง ประทับพักพระราชอิริยาบถ ตามพระราชอัธยาศัย เสด็จออกจากห้องรับรอง ไปยังบริเวณฉายพระฉายาลักษณ์

ฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะกรรมการจัดงาน ฯ และผู้บริหารสถาบัน ส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย เสด็จออกจากบริเวณฉายพระฉายาลักษณ์ ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ

งาน “อัตลักษณ์แห่งสยาม ครั้งที่14” จัดโดย สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) หรือ สศท. (sacit) กระทรวงพาณิชย์ ภายใต้แนวคิด “ภูมิใจ ภูมิปัญญา สืบสานงานหัตถศิลป์ล้ำค่าคู่พระบารมี” เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงทนุบำรุงสร้างมรดกภูมิปัญญาจากท้องถิ่น สู่งานศิลป์แห่งแผ่นดิน พร้อมส่งเสริม สนับสนุน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ต่อยอดงานศิลปหัตกรรมของไทยประจักษ์สายตาสู่สากล โดยงานจัดระหว่างวันที่ 22-28 พ.ค.2566 ณ โถงนิทรรศการ 100 ศูนย์นิทรรศการ และการประชุม ไบเทค บางนา สามารถเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สำหรับงาน “อัตลักษณ์แห่งสยาม ครั้งที่14” นับเป็นงานแสดงสินค้าศิลปหัตถกรรมไทยที่ยิ่งใหญ่ระดับประเทศ ที่จัดมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตลอดระยะเวลาของการจัดงานที่ผ่านมา ได้รับการชื่นชมจากประชาชนชาวไทย และนานาประเทศทั่วโลก ต่างรอคอยเพื่อมาสัมผัสสุดยอดความสวยงามของศิลปหัตถกรรมไทย โดยครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 14 จัดอย่างยิ่งใหญ่เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมเผยแพร่เกียรติประวัติ, ผลงาน, เทคนิคเชิงช่าง รวมถึงการถ่ายทอดแนวคิดแรงบันดาลใจในการทำงานศิลปหัตถกรรมระดับบรมครูผ่านนิทรรศการ, การสาธิต, กิจกรรม workshop และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมล้ำค่าจากครูศิลป์ของแผ่นดิน, ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ที่ได้รับการเชิดชูจาก สศท. รวมทั้งสิ้นกว่า 120 คูหา อีกทั้งยังเพื่อส่งเสริมสนับสนุน และสร้างความแข็งแกร่งให้งานศิลปหัตถกรรมไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล พร้อมผลักดันให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางงานศิลปหัตถกรรมในระดับภูมิภาคอาเซียน

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นายกฯ-ภริยา นำจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนางนราพร จันทร์โอชา ภริยา เป็นเป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566

ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา และทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

3 เหล่าทัพ ยิงสลุต 21 นัด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เหล่าทัพ ประกอบด้วยกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศได้ทำการยิงสลุตหลวง จำนวน 21 นัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 2566 กองทัพบกได้ทำการยิงสลุตโดย

ในหลวง พระราชินี พระราชทานเลี้ยงแก่ข้าราชบริพารผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศตรี จักรพงษ์ หอมไกรลาศ

โปรดเกล้าฯ ผู้แทนพระองค์ ปล่อยโค นก และปลา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์

สดุดี 'พระราชินี' ทรงงานช่วยเหลือประชาชน เคียงข้าง 'ในหลวง'

บิ๊กบี้' งดสัมภาษณ์ ระบุ 'วันดี-วันมงคล' หลัง ทบ. จัดกิจกรรมวันเฉลิมสมเด็จพระราชินีฯ สดุดีพระราชกรณียกิจ ทรงงานช่วยเหลือประชาชนเคียงข้าง 'ในหลวง'