ในหลวงพระราชทานดอกไม้แก่ 5 ทหารพรานบาดเจ็บเหตุระเบิดปัตตานี

ในหลวงพระราชทานดอกไม้และตะกร้าสิ่งของแก่ 5 ทหารพรานที่บาดเจ็บจากเหตุระเบิดหนองจิก จ.ปัตตานี ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

8 ม.ค.2565 – พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ อาสาสมัครทหารพราน สุรศักดิ์  อุไรรักษ์ เจ้าหน้าที่ทหารพรานที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดขณะเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพราน 4304  หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน 43 เดินทางด้วยรถยนต์บรรทุกขนาดกลาง เพื่อมารับสิ่งของต่าง ๆ ที่ค่ายอิงคยุทธบริหาร เหตุเกิดบริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 418  ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี  เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 และเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ  โรงพยาบาลปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่  อาสาสมัครทหารพราน ธีร  ลิ่มปิยะกูล  อาสาสมัครทหารพราน กรีฑาพล  พรหมประดู่  อาสาสมัครทหารพราน ปิยณัฐ  พรรณดวง และอาสาสมัครทหารพราน คีรีรัฐ  ตินตะชาติ  เจ้าหน้าที่ทหารพรานที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกัน และเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ  โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี   การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้  ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่เจ้าหน้าที่ทหารพรานทั้ง 5 ราย รวมถึงครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้