ถวายพระราชสมัญญากรมสมเด็จพระเทพฯ 'พระอัครราชูปถัมภิกา การจดหมายเหตุไทย'

ทูลเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญากรมสมเด็จพระเทพฯ ‘พระอัครราชูปถัมภิกา การจดหมายเหตุไทย

21 มิ.ย. 2565 – นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ในฐานะรองประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (กวช.) ครั้งที่ 5/2565 ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานถวายพระราชสมัญญาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี หอจดหมายเหตุแห่งชาติไปแล้วนั้น ล่าสุด คณะอนุกรรมการได้นำเสนอให้พระราชสมัญญา และที่ประชุมได้เห็นชอบหลักการถวายพระราชสมัญญา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ว่า ” พระอัครราชูปถัมภิกา การจดหมายเหตุไทย” ที่แสดงถึงพระอัจฉริยภาพ แนวพระราชดำริ และพระราชกรณียกิจด้านงานจดหมายเหตุ จากการที่พระองค์ทรงเป็นต้นแบบด้านการบันทึกข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ทุกครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งใน และต่างประเทศจนเป็นที่ประจักษ์  

นายอิทธิพล กล่าวว่า จากการที่พระองค์ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในการบันทึกข้อมูลในขณะที่เสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่างๆ นำมาซึ่งบทพระราชนิพนธ์มากมาย อาทิ พระราชนิพนธ์การเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศ พระราชนิพนธ์ทั่วไป-บทกวี-วิชาการ ที่ทรงคุณค่ายังประโยชน์ในด้านการศึกษา ค้นคว้า เป็นประวัติศาสตร์ และเกิดการพัฒนางานด้านจดหมายเหตุของประเทศไทย เป็นการบันทึกข้อมูลที่เป็นประวัติศาสตร์ ทำให้คนไทยได้รับทั้งความรู้ และความบันเทิงไปควบคู่กันไป จากพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนางานหอจดหมายเหตุแห่งชาติดังกล่าว ที่ประชุม กวช.จึงมอบหมายให้กรมศิลปากรจัดทำข้อมูลการถวายพระราชสมัญญาให้มีความสมบูรณ์สมพระเกียรติยศ พร้อมทั้งประสานกับสำนักพระราชวัง เพื่อขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาทขอพระอนุญาตทูลเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญา   

” หลังจากที่ กรมศิลปากรดำเนินการรวบรวมข้อมูลประกอบการถวายพระราชสมัญญาแล้วเสร็จ จะนำเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้รับทราบ พร้อมประกาศการถวายพระราชสมัญญาอย่างเป็นทางการ และเตรียมความพร้อมในการด้านการถวายพระราชสมัญญา การดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในด้านการเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนางานจดหมายเหตุแห่งชาติ  ตลอดจนรณรงค์ให้ประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน เห็นความสำคัญของการจดบันทึก และการจดจำเรื่องราวต่างๆ เพราะศาสตร์เรื่องจดหมายเหตุสามารถนำใช้ได้ในชีวิตประจำวัน เป็นการบันทึกเรื่องราวปัจจุบันที่จะส่งต่อเป็นประวัติศาสตร์สำคัญในอนาคตต่อไป” รมว.วธ. กล่าว  

///////////  

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ถวายพระราชสมัญญา กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงอนุรักษ์ จม.เหตุ

9 มิ.ย.2565 - นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) ในฐานะรองประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ได้ประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (กวช.) ครั้งที่ 5/2565 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าฯ

7 มิ.ย.2565 -  เวลา 15.17 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้

‘อาโรคยปณิธาน’ โยงประวัติศาสตร์โรคระบาดในไทย

โรคภัยไข้เจ็บไม่ได้เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันเท่านั้น  แต่ได้ทิ้งร่องรอยให้เราเห็นตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ อย่างโรคระบาดก็เกิดขึ้นเมื่อมนุษย์รวมตัวกันอยู่เป็นสังคมทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่  มีการตั้งถิ่นฐาน

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดอุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม จ.สระแก้ว

15 พ.ค. 2565 - เวลา 09.43  น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม อ.โคกสูง จ.สระแก้ว โดยมีท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานโล่รางวัลครูใหญ่รร.ตชด.

2 เม.ย.2565 - สมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงพระราชทานรางวัล'ศิลปกรรมช้างเผือก'

25 เม.ย.2565 - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดนิทรรศการและพระราชทานรางวัลในงาน “ศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 10 และ 11” ภายใต้หัวข้อ “ในฝัน” และ “คนไทยให้กันได้” จัดโดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ