เปิดนิทรรศการ 'เทิดไท้องค์อัครศิลปิน'น้อมรำลึกในหลวงร.9 'เอนก'ยกย่องทรงไม่เหมือนกษัตริย์อื่นใดในโลก

30 พ.ย.2564 - ที่แปซิฟิค คลับ ชั้น 28 อาคาร ทูแปซิฟิคเพลส ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ - นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) เป็นประธานเปิดนิทรรศการ "เทิดไท้องค์อัครศิลปิน" โดยมีศิลปินนำภาพศิลปะ ที่มีทั้งภาพวาด ภาพเขียน รูปปั้นของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร์ มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนารถบพิตร มาร่วมจัดแสดง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีศิลปินชื่อดังมาร่วมงานจำนวนมาก พร้อทั้งกล่าวเปิดนิทรรศการตอนหนึ่งว่า นิทรรศการนี้มิใช่นิทรรศการศิลปะธรรมดา หากแต่เป็นนิทรรศการที่แสดงออกถึงความรัก ความเคารพ ความจงรักภักดีที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร องค์พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดพระองค์หนึ่งของคนไทย โดยปีนี้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 มีศิลปินกว่า 209 คน นำผลงานมาร่วมจัดแสดงกว่า 241 ชิ้นงาน ผลงานศิลปะในนิทรรศการนี้จะแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถหลายด้าน ทรงงานหนักเพื่อความสุข ความอยู่ดีกินดีของเหล่าพสกนิกร พระองค์ขึ้นครองราชย์ในวันที่ประเทศยังไม่พัฒนา คนยากจน แต่ทุกวันนี้เราได้กลายเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับบน คนรู้จักทั่วโลก เป็นเพราะตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์มากว่า 70 ปี พระองค์ทรงทำเพื่อประเทศและประชาชนมาโดยตลอด

"กว่า 5 ปีที่เสด็จสู่สวรรคาลัย แต่ความทรงจำของเราที่มีต่อพระองค์ท่านยังไม่เลือนลางหายไป พวกเรายังรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอยู่เสมอ ทรงสถิตย์อยู่กับเราทั้งด้านสติปัญญาและความเป็นศิลปิน ทรงมีพระอัจฉริยภาพหลากหลายด้าน ครบถ้วนทุกมิติ เป็นทั้งนักพัฒนา นักปกครอง และยังเป็นศิลปิน ทรงเป็นจิตรกรชั้นเยี่ยม ช่างภาพฝีพระหัตถ์สูง คีตกวีผู้ยิ่งใหญ่ และนักประพันธ์ผู้ยิ่งยง คนไทยรักพระเจ้าอยู่หัว ไม่เหมือนที่รู้สึกกับนักการเมือง นักการทหาร กษัตริย์ไทยใกล้ชิดประชาชน ไม่เหมือนกษัตริย์อื่นๆ ในโลก พระเจ้าอยู่หัวของไทยสืบทอดความคิดแบบโบราณราชประเพณี พระองค์ภูมิใจที่ประชาชนของท่านมีหลากหลายเชื้อชาติ หลากหลายภาษา หลากหลายศาสนา และหลากหลายวัฒนธรรม จึงทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทุกชาติทุกภาษาที่อาศัยอยู่ในผืนแผ่นดินไทยนี้”รมว.อว.กล่าว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชมดนตรีแจ๊สเทิดพระเกียรติในหลวง ร.9

เพื่อน้อมรำลึกและดื่มด่ำบทเพลงพระราชนิพนธ์ พระอัจฉริยภาพด้านดนตรีแจ๊สของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2566   กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

กฟผ. ชวนคนไทยชมนิทรรศการ “พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย” ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9

วันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ 9)