ป้ายกำกับ :

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ปลื้มแนวทางแก้หนี้ 'กรมส่งเสริมสหกรณ์' ให้ผ่อนยาวถึงอายุ 75 ปี!

รัฐบาลชื่นชมกรมส่งเสริมสหกรณ์ เดินหน้าแก้ปัญหาหนี้เงินกู้สวัสดิการ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ลดดอกเบี้ยเหลือ 4.75% ต่อปี ตั้งเป้าหลังหักหนี้ต้องเหลือไม่น้อยกว่า 30% ต่อเดือน ผ่อนยาวถึงอายุ 75 ปี

รมช.มนัญญา เปิด Kick Off ประกาศนโยบายขับเคลื่อน ความเข้มแข็งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรแบบบูรณาการ พุ่งเป้าสู่องค์กรสมรรถนะสูง เติบโตอย่างยั่งยืน

(27 มิ.ย.66) นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick Off ประกาศนโยบายขับเคลื่อนความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรแบบบูรณาการ
พุ่งเป้าสู่องค์กรสมรรถนะสูง และเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมี นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

“อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ชมสหกรณ์การเกษตรบ่อไร่ เดินหน้ามาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สมาชิกเข้มข้น”

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดตราดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้สินสมาชิก ชมสหกรณ์การเกษตรบ่อไร่ จำกัด เดินหน้ามาตรการลดหนี้สินสมาชิกเข้มข้น พร้อมส่งเสริมอาชีพสมาชิก จนลดหนี้ NPL ได้มากกว่า 25% เชื่อหลังฤดูกาลผลิตผลไม้ปีนี้จะสามารถลดหนี้ NPL

สหกรณ์การเกษตรนาเยีย อุบลราชธานี เดินหน้าแก้หนี้สมาชิก หนุนสร้างระบบน้ำปลูกข้าวโพดหลังนา

สหกรณ์การเกษตรนาเยีย อุบลราชธานี เดินหน้าโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก กรมส่งเสริมสหกรณ์สนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำจากกพส. หวังสร้างระบบน้ำไร่นาและส่งเสริมอาชีพปลูกข้าวโพดหลังนาและเลี้ยงโค-กระบือ สร้างรายได้ มีกำลังส่งชำระหนี้คืนสหกรณ์

"กรมส่งเสริมสหกรณ์ เดินหน้าแก้หนี้ครูต่อเนื่อง หลังสมาชิกมากกว่า 4.6 แสนรายได้รับประโยชน์ หลังสหกรณ์ฯ ลดดอกเบี้ยเงินกู้"

จากปัญหาหนี้สินครูทั้งระบบที่มีมากถึง 1.4 ล้านล้านบาท ครูกว่า 80% จากทั่วประเทศ 9 แสนคน ต้องเผชิญกับภาวะหนี้สินจำนวนมหาศาล โดยเจ้าหนี้รายใหญ่สุดคือ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู 8.9 แสนล้านบาท คิดเป็น 64% รองลงมา ธนาคารออมสิน 3.49 แสนล้านบาท คิดเป็น 25%

“ชูโมเดลเลี้ยงโคขุน สหกรณ์ฯทรายมูล ต้นแบบแก้ไขปัญหาหนี้สมาชิกสหกรณ์”

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลุยยโสธรตามความคืบหน้าโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินสมาชิก หนุนสหกรณ์ให้สินเชื่อคุณภาพแก่สมาชิก ช่วยลดหนี้ค้าง ชมอาชีพเลี้ยงโคขุนสร้างรายได้ พร้อมเดินหน้าขยายผลสู่สหกรณ์ทั่วประเทศ

อธิบดี กสส. แจงสหกรณ์ส่วนใหญ่เห็นด้วยระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ฯ “ผู้จัดการสหกรณ์พ้นตำแหน่งเมื่ออายุครบ 60 ปี”

ตามที่ปรากฏเป็นข่าวว่า “สันนิบาตสหกรณ์ฯ ร้อง สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการกำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการพ้นจากตำแหน่งของผู้จัดการสหกรณ์ พ.ศ. 2565

สหกรณ์นครพนมหนุนเลี้ยง”ปลาเผาะ”แก้หนี้ อาชีพเสริมรายได้เกษตรกรริมฝั่งโขง

ตามที่นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างของสมาชิกสหกรณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของสหกรณ์

กสส. แจงความคืบหน้าคดีสหกรณ์ออมทรัพย์ ก.เกษตร

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินคดีเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ยักยอกเงินสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำกัด เมื่อปี 2565 มูลค่าความเสียหาย 637 ล้านบาท

กรมส่งเสริมสหกรณ์ แจงไม่ทอดทิ้งสหกรณ์ในโครงการเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างภาคการเกษตร (ASPL)

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ชี้แจงถึงกรณีที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับความเดือดร้อนของสหกรณ์การเกษตรที่ได้เข้าร่วมโครงการเงินกู้ปรับโครงสร้างภาคการเกษตร ASPL

กรมส่งเสริมสหกรณ์เปิดรับฟังความเห็นต่อร่างระเบียบฯ ลักษณะต้องห้ามกรรมการหรือผู้จัดการสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่เป็นหรือทำหน้าที่เป็นกรรมการหรือผู้จัดการของสหกรณ์ พ.ศ. … ให้ตัวแทนสมาชิกสหกรณ์

3 สหกรณ์ 2 กลุ่มเกษตรกร คว้าโล่รางวัลพระราชทาน “สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปี 66”

กระทรวงเกษตรฯ คัดเลือก 3 สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ปี 66 กลุ่มเกษตรกรทำนาและทำสวนดีเด่น 2 แห่ง เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล เนื่องในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ ท้องสนามหลวง พร้อมยกย่องเกียรติคุณ

กรมส่งเสริมสหกรณ์แจงกรณีนายทะเบียนสหกรณ์กำหนดระเบียบการพ้นจากตำแหน่งของผู้จัดการสหกรณ์ เมื่ออายุครบ 60 ปี หวังให้คนรุ่นต่อไปเข้ามาสืบทอดบริหารงานสหกรณ์ให้มั่นคงยิ่งขึ้น

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ชี้แจงถึงกรณีที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีการออกระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการกำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการพ้นจากตำแหน่งของผู้จัดการสหกรณ์ พ.ศ.2565

สหกรณ์การเกษตรบ้านหมอ จำกัด จ.สระบุรี หนุนสมาชิกกลุ่มเปราะบาง สร้างงานทำเงินผ่าน”กลุ่มอาชีพรังไหมประดิษฐ์”

“จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”ตามนโยบายรัฐบาลภายใต้การนำของพล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี น่าจะได้ใช้ดีกับ”กลุ่มอาชีพรังไหมประดิษฐ์” โดยการสนับสนุนของสหกรณ์การเกษตรบ้านหมอ จำกัด ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ที่ตั้

สร้างรายได้ ขายผลผลิต พิชิตความจน ฟื้นชีวิตคนสหกรณ์การเกษตรคอนสาร

การันตีด้วยรางวัลชนะเลิศระดับประเทศการประกวดผลงานการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรเมื่อปี 2561 ก่อนถูกผลักดันเข้าประกวดแข่งขันในโครงการรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 สำ

สหกรณ์ฯบางเหรียงปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำ หนุนสมาชิกปลูกพืชระยะสั้นแก้หนี้แก้จน

สหกรณ์ฯบางเหรียงพลิกวิกฤติเป็นโอกาสแก้หนี้ แก้จน ปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำแก่สมาชิกปลูกพืชระยะสั้น เน้นพืชผักปลอดภัยส่งขายตลาดนัดม.อ. ร่วมเทศบาลบางเหรียงจัดงานวันกินผัก ชูผักเด่น”บร็อคคอรี่”ปลูกได้ที่นี่ที่เดียว

3 หน่วยงาน ‘พอช.-กรมส่งเสริมสหกรณ์ – กรมตรวจบัญชีสหกรณ์’ MoU.ร่วมมือสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์โครงการบ้านมั่นคงทั่วประเทศ

พอช./ 3 หน่วยงาน พอช.-กรมส่งเสริมสหกรณ์ – กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรฯ ลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์โครงการบ้านมั่นคงทั่วประเทศ

ครึ่งศตวรรษแห่งการพัฒนาสหกรณ์ สู่ความมั่นคงอย่างยั่งยืนเกษตรกรไทย

กว่าครึ่งศตวรรษกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขับเคลื่อนโครงการสำคัญต่าง ๆผ่านนโยบายรัฐบาล โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างความมั่นคงในเรื่องอาชีพและรายได้ให้กับสมาชิกสหกรณ์กว่า 12 ล้านครอบครัว จากสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรกว่า 12,000

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นำคณะสื่อมวลชนจากกรุงเทพมหานคร เยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรเซกา จำกัด

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นำคณะสื่อมวลชนจากกรุงเทพมหานคร เยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรเซกา จำกัด

เพิ่มเพื่อน