ป้ายกำกับ :

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

กรมเชื้อเพลิงฯชวนเอกชนไทย-ต่างชาติยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ครั้งที่ 24

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ได้เปิดกว้างให้เอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เข้ามามีส่วนร่วมในการขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในครั้งที่ 24

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติแจงเปลี่ยนผ่าน 'เอราวัณ-บงกช'ราบรื่นสิ้นสุดยุคสัมปทาน

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ แจงการเปลี่ยนผ่านการดำเนินงานแหล่งก๊าซธรรมชาติเอราวัณ (แปลง G1/61) และแหล่งก๊าซธรรมชาติบงกช (แปลง G2/61) ราบรื่น ไร้การสะดุด ก้าวสู่ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการปิโตรเลียมจากระบบสัมปทานสู่ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต เร่งเดินหน้าการผลิตก๊าซธรรมชาติให้ได้ตามเป้าหมายโดยเร็วที่สุด

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติชูเทคโนโลยี CCS ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการประกอบกิจการปิโตรเลียม

ประเทศไทยได้แสดงท่าทีในการประชุมสมัชชาประเทศภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และ ปตท.สผ. ลงนามข้อตกลงการส่งมอบสิ่งติดตั้งแหล่งบงกช

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ลงนามข้อตกลงการส่งมอบสิ่งติดตั้ง (Asset Transfer Agreement หรือ ATA) ของแหล่งก๊าซธรรมชาติ บงกช

เพิ่มเพื่อน