ป้ายกำกับ :

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

'ก้าวไกล' ครวญหนักรัฐบาลไม่เห็นใจ ขรก.ชั้นผู้น้อย ไม่ให้นำเงิน กบข.ดาวน์บ้าน หวังรักษากองทุน

นายวรภพ วิริยะโรจน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล (ก.ก.) แถลงข่าวกรณีมติวิปรัฐบาลโหวตกลับหลักการของกรรมาธิการเสียงข้างมากในคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กองทุนบำเหน็จ บำนาญ ข้าราชการ (กบข.)

สภาฯหวิดล่ม! ฝ่ายค้านขู่ไม่ร่วมเป็นองค์ประชุมร่างกฎหมายกองทุน กบข.

ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ เป็นประธานการประชุม บรรยากาศการพิจารณาร่างกฎหมายฉบับต่างๆเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ราบรื่น สามารถผ่านร่างกฎหมาย ในวาระสาม ไปได้ 5ฉบับ กระทั่งถึงการพิจารณาร่างพ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ในวาระ2-3

ราชกิจจาฯ เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการ นำเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ไปลงทุน

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเงินของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2565

เพิ่มเพื่อน