ป้ายกำกับ :

ถุงยางอนามัย

ศิลปะสร้างสรรค์...ถุงยางอนามัย สะกิดคนรุ่นใหม่ใส่ใจป้องกันเอดส์

สำหรับประเทศไทยได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ปี พ.ศ.2560-2573 มีเป้าหมายหลัก 3 ประการ คือ ไม่ติด ไม่ตาย ไม่ตีตรา โดยจะลดจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ไม่เกิน

เพิ่มเพื่อน