ป้ายกำกับ :

นางญาณี รัชต์บริรักษ์

สสส. สานพลัง ภาคีคิดดีไอดอล เปิดเวทีผลงานเด่น “นักสื่อสารสุขภาวะ” โชว์นวัตกรรมสุขภาพฝีมือเด็กไทย

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2566 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (มทร.ศรีวิชัย) อ.เมือง จ.สงขลา นางญาณี รัชต์บริรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส.

สสส.ผนึก6องค์กรเครือข่าย สร้างสังคมสูงวัยรู้เท่าทันสื่อ

จากข้อมูลพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต พ.ศ.2564 โดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กระ ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ผุดนวัตกรรมเกมออนไลน์ ‘สต๊าซ’รุกปั้นสูงวัยฉุกคิดรู้ทันสื่อ

ปัง ปัง ! ยุคสื่อออนไลน์กลบสื่อกระแสหลักตัวจริงเสียงจริง สสส. จับมือ ม.มหิดล เปิดตัว “ศูนย์วิชาการด้านการรู้เท่าทันสื่อของผู้สูงอายุ”

สสส. จับมือ ม.มหิดล เปิดตัว "ศูนย์วิชาการด้านการรู้เท่าทันสื่อของผู้สูงอายุ" ยกปมผู้สูงอายุถูกหลอกในโลกออนไลน์ ผุดนวัตกรรมเกมออนไลน์ หยุด-คิด-ถาม-ทำ ‘สต๊าซ’ รุกปั้น สูงวัยรู้ทันสื่อ

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 ที่สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานแถลงข่าว

เพิ่มเพื่อน