ป้ายกำกับ :

นางสาวศยามล ไกยูรวงศ์

กสม.ร่วมภาคีฯระดมความเห็นแก้ไขปัญหาฝุ่นควันจากไฟป่า เน้นหลักชุมชนมีส่วนร่วม

กสม. ร่วมภาคีเครือข่ายภาครัฐและประชาชน จ. เชียงใหม่ ระดมความเห็นแก้ไขปัญหาฝุ่นควันจากไฟป่า เตรียมจัดทำข้อเสนอแนะเชิงระบบ เน้นหลักชุมชนมีส่วนร่วมบริหารจัดการพื้นที่

กสม.จี้ 'กทม.' เปิดเผยข้อมูลและรับฟังชาวบ้านก่อสร้างสะพานข้ามเจ้าพระยา

กสม.ชี้โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาใกล้รัฐสภา ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน แนะ กทม. เปิดเผยข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้าน

กสม.ซัดละเมิดสิทธิมนุษยชนกลุ่มชาติพันธุ์ในม่อมแจ่ม เพราะจับกุมก่อนตรวจสอบสิทธิครองที่ดิน!

กสม.ชี้กรณีสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 จับกุมดำเนินคดีราษฎรกลุ่มชาติพันธุ์ที่ทำกินในพื้นที่ม่อนแจ่ม โดยไม่สำรวจสิทธิการครอบครองที่ดิน เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

เพิ่มเพื่อน