ป้ายกำกับ :

พอช.

‘World Habitat Day 2022’ และ 22 ปี พอช. เดินหน้าแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยคนจน

UN – HABITAT หรือ ‘โครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ’ กำหนดให้วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมทุกปีเป็น ‘วันที่อยู่อาศัยโลก’ หรือ ‘World Habitat Day’ เริ่มตั้งแต่ปี 2528 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศต่าง ๆ

‘จุติ’ รมว.พม. เปิดงาน 20 ปีสถาปนากระทรวง พม. “เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย”

กระทรวง พม. / ‘จุติ ไกรฤกษ์’ รมว. พม. เปิดงานสถาปนากระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ครบรอบ 20 ปี “20 ปี พม. เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย”

‘22 ปี พอช.’ และก้าวย่างต่อไป...เป้าหมายชุมชนเข้มแข็งเต็มแผ่นดิน !!

“พอช. เป็นกลไกรัฐ แต่เป็นเครืองมือของประชาชน” นี่คือคำพูดของอดีตผู้บริหาร พอช.ท่านหนึ่ง (ปฏิภาณ จุมผา อดีตรองผู้อำนวยการ พอช.)

ครม.เห็นชอบแต่งตั้ง ‘กอบศักดิ์ ภูตระกูล’ เป็นประธานบอร์ด พอช.คนใหม่

ทำเนียบรัฐบาล / วันนี้ (27 กันยายน) การประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาล มีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาการนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

20 ปีกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ “เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย”

งานสวัสดิการสังคมของประเทศไทย มีพัฒนาการมาจากงานสังคมสงเคราะห์ โดยจอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี (ในขณะนั้น) ได้จัดตั้งกรมประชาสงเคราะห์ขึ้นมาในเดือนกันยายน พ.ศ. 2483

ฟื้นวิถี ‘คน-คลองบางสน’ อ.ปะทิว จ.ชุมพร

คลองบางสนเป็นลำคลองสายสั้นๆ ในอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร มีความยาวประมาณ 20 กิโลเมตร มีต้นกำเนิดจากน้ำตกทุ่งยอและลำห้วยเล็กๆ จากป่าต้นน้ำบริเวณพรุตาอ้าย

กระทรวง พม.เตรียมจัดงานใหญ่ ครบ 20 ปี “เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย” ระหว่าง 29 ก.ย.- 3 ต.ค.นี้

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เตรียมจัดงานใหญ่เนื่องในโอกาสครบรอบสถาปนา กระทรวง 20 ปี “พม. เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย” ระหว่างวันที่ 29 ก.ย.- 3 ต.ค.

ตลาดนัดความรู้ที่ พอช. ประสบการณ์และแง่คิดจาก Smart Farmer

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ ‘พอช.’ มีภารกิจในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนในด้านต่างๆ เช่น การแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดิน-ที่อยู่อาศัย การส่งเสริมเศรษฐกิจ พัฒนาอาชีพ รายได้ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

วุฒิสภามอบรางวัล ‘องค์กรส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้า’ 74 องค์กร ด้านกระทรวง พม.-พอช. รับรางวัลรวม 9 หน่วยงาน

รัฐสภา / วันนี้ ( 15 กันยายน) ที่อาคารรัฐสภา มีพิธีมอบรางวัล ‘องค์กรส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้า’ โดยพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษาฯ วุฒิสภา

กว่าจะเป็นวันนี้.....เส้นทางสู่ชุมชนเข้มแข็งที่ป่าคลอก จ.ภูเก็ต

ตำบลป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต แม้จะไม่มีชายหาดสวยงามหรือมีแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังที่ดึงดูดเงินตราจากนักท่องเที่ยว แต่ป่าคลอกก็มีป่าชายเลน

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ อดีต รมว.อุดมศึกษา ปาฐกถาพิเศษ “Thailand’s Soft Power กับ BCG Economy Model”

วันนี้ (14 กันยายน) ที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ ‘พอช.’ มีการจัดเวที “เปิดโลกทัศน์ เตรียมความพร้อม เติมความรู้ ผู้ปฏิบัติงาน พอช.” โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์

‘ดร.เจิมศักดิ์’ ร่วมงาน ‘ตลาดนัดความรู้’ ที่ พอช. แนะสร้างระบบชุมชนเข้มแข็ง

พอช. / ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ร่วมงาน ‘ตลาดนัดความรู้ชุมชนเข้มแข็ง’ ที่ พอช. บรรยายพิเศษเรื่อง ‘ชุมชนต้องเข้มแข็งภายใต้สถานการณ์อนาคตที่ท้าทาย’

ภาคีเครือข่ายชุมชนทั่วประเทศร่วมงาน ‘ตลาดนัดความรู้ชุมชนเข้มแข็ง’ ที่ พอช.

พอช. / พอช.และภาคีเครือข่ายทั่วประเทศร่วมจัดงาน ‘ตลาดนัดความรู้ชุมชนเข้มแข็ง’ เพื่อนำเสนอรูปธรรมตำบลเข้มแข็ง ด้าน ผอ. พอช.ย้ำเป้าหมาย

ยานนาวาโมเดล “คนจนก็อยู่ในเมืองได้” มิติใหม่การแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยคนจนในกรุงเทพฯ

ราคาที่ดินในกรุงเทพฯ ขยับพุ่งแรงทุกปี ล่าสุดกรมธนารักษ์เตรียมประกาศใช้ราคาประเมินที่ดินใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566

ชาวเกาะลิบง จังหวัดตรัง ใช้นวัตกรรมสร้างความมั่นคงทางอาหาร

เกาะลิบง มิใช่จะมีฐานะเป็นเมืองหลวงของพะยูนเท่านั้น แต่ท้องทะเลที่นี่ยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์น้ำนานาชนิด เนื่องจากมีแหล่งหญ้าทะเลและปะการัง

‘ตลาดนัดความรู้’ สู่ชุมชนเข้มแข็ง พอช.และขบวนองค์กรชุมชนเปิดพื้นที่รูปธรรมตำบลนวัตกรรมทั่วภูมิภาค

“ชุมชนคือฐานรากของสังคม หากชุมชนเข้มแข็ง ประเทศชาติก็จะมั่นคงแข็งแรง” นี่คือคำกล่าวที่ไม่เกินจริง ดังที่ นพ.ประเวศ วะสี ปราชญ์ของสังคมไทย เคยกล่าวเอาไว้ในประเด็นการพัฒนาสังคมและประเทศ มีใจความตอนหนึ่งว่า…

เสียงจาก ‘ชาวเลราไวย์ไร้แผ่นดิน’ และพลังของคนจนเมืองภูเก็ต

ภูเก็ตเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมานานหลายสิบปี ก่อนโควิด-19 มาเยือน มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาประมาณปีละ 13 ล้านคน

พม.- พอช. ผนึกพลังภาคี เปิด ‘ศูนย์ช่วยเหลือทางสังคม’ เขตประเวศ เพื่อบริการประชาชนจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ตั้งเป้าเปิดศูนย์ครบทั้ง 50 เขต กทม.

กระทรวง พม. ผนึกพลังภาคี เปิดศูนย์ช่วยเหลือทางสังคมที่ชุมชนเฟื่องฟ้าพัฒนา เขตประเวศ เพื่อเป็นศูนย์ให้บริการประชาชนจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) และบูรณาการการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

‘อภิสิทธิ์’ ร่วมงาน 'สมัชชาสวัสดิการชุมชนจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 13' แนะรัฐปลดล็อกสมทบเงินเข้ากองทุนได้มากกว่า 3 รอบ

ภูเก็ต / ภาคประชาชนจัดงาน ‘สมัชชาสวัสดิการชุมชนจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 13’ มีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการชุมชนในจังหวัดให้ก้าวไปสู่ ‘กองทุนสวัสดิการชุมชนยุคใหม่ ใส่ใจธรรมาภิบาล

พลังสตรีที่ตำบลบึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร ร่วมสร้างสวัสดิการชุมชน-ผลิตน้ำดื่ม-ข้าวสารบรรจุถุง

“มือก็ไกว ดาบก็แกว่ง” เป็นสำนวนที่ฉายภาพให้เห็นภาระและหน้าที่ของผู้หญิงในอดีต ในยามที่บ้านเมืองมีศึกสงคราม ได้ชัดเจน

เพิ่มเพื่อน