ป้ายกำกับ :

พอช.

‘ดร.กอบศักดิ์’ ประธานบอร์ด พอช. ให้แนวทาง ‘การทำงาน พอช.แนวใหม่’ พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สร้างชุมชนเข้มแข็ง ลดความเหลื่อมล้ำ

สระบุรี / ระหว่างวันที่ 26-28 มกราคมนี้ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ ‘พอช.’ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

‘เชอยิเก่อ’ เปิดครัวกะเหรี่ยงที่แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี จากรสมือแม่สู่เส้นทางการฟื้นฟูภูมิปัญญา-วัฒนธรรมท้องถิ่น

‘เชอยิเก่อ’ หรือ ‘แกงปลาสับ’ เป็นอาหารพื้นบ้านของชาวกะเหรี่ยงแก่นมะกรูดที่ดูเผินๆ อาจจะคล้ายกับ ‘แกงสับนก’ อาหารพื้นบ้านในหลายท้องถิ่นของไทยที่ใช้เนื้อปลาเอามาสับ (ไม่ได้ใช้นก)

‘ดร.กอบศักดิ์ ประธานบอร์ด พอช.’ จับมือ สสว.- สวส. ร่วมส่งเสริม SME ในชุมชนขายสินค้าในตลาด Online

ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ประธานบอร์ด พร้อมด้วยนายกฤษดา สมประสงค์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ และที่ปรึกษา นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

‘กอบศักดิ์’ ประชุมบอร์ด พอช. เตรียมพัฒนาศูนย์เด็กสร้างอนาคตประเทศ ด้านที่อยู่อาศัยเตรียมเสนอ ครม.แก้ปัญหาชุมชนในที่ดิน รฟท.ทั่วประเทศ

พอช. / ‘กอบศักดิ์ ภูตระกูล’ ประธานบอร์ด พอช. ประชุมคณะกรรมการ เตรียมแผนพัฒนาศูนย์เด็กเล็กนำร่อง 50 แห่ง ประเดิมแห่งแรกที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อเป็นต้นแบบในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ

พอช.-ภาคีเครือข่ายจัดเสวนา ‘สร้างนวัตกรรมงานสวัสดิการชุมชน’ ตั้งเป้ายกระดับและพัฒนากองทุนสวัสดิการให้เข้มแข็งพึ่งพาตัวเองได้

รร.เอสบางกอก กรุงเทพฯ / พอช.’ ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดเสวนา ‘การสร้างนวัตกรรมงานสวัสดิการชุมชน’ เพื่อยกระดับกองทุนสวัสดิการชุมชนให้เข็มแข็ง

เครือข่ายสังคมสุขภาวะและนโยบายเปิดวงแลกแก้ปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำ ย้ำแก้ปัญหาความยากจนตรงจุดและมีส่วนร่วมต้องสร้างกลไกในพื้นที่

น. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมกับ เครือข่ายสังคมสุขภาวะและนโยบาย จัดประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาเครือข่ายสังคมสุขภาวะและนโยบาย ครั้งที่ 1/2566 (กลุ่มสามพราน) ในประเด็น “การขจัดความยากจนลดความเหลื่อมล้ำ

เปิดแล้วจ้า... ‘ตลาดลานร่มสัก’ ตลาดสีเขียวที่ จ.อุทัยธานี สร้างความมั่นคงทางอาหาร-สร้างเศรษฐกิจชุมชน

‘ตลาดลานร่มสัก’ ตั้งอยู่ที่ตำบลป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี อยู่ห่างจากตัวอำเภอลานสักไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 7 กิโลเมตร

กระทรวง พม. เดินหน้าพัฒนาที่อยู่อาศัยคนจนทั่วประเทศ ตั้งเป้าปีนี้ 1.6 แสนครัวเรือน ใช้งบกว่า 2 พันล้านบาท

กระทรวง พม. / กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เดินหน้าพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศเพื่อให้มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ พอช.ร่วมสวดมนต์บท ‘โพชฌังคปริตร’ ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

พอช. / วันนี้ ( 3 มกราคม) ตั้งแต่เวลา 8.00 -9.00 น. ที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ ‘พอช.’ ถนนนวมินทร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

พอช.หนุนแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชนในที่ดิน รฟท.ทั่วประเทศ รวม 346 ชุมชน 27,096 หลัง รออนุมัติงบ 9,478 ล้านบาท ด้านเครือข่ายริมรางทั่วประเทศเร่งรัฐสนับสนุนงบประมาณ

นครราชสีมา / พอช.หนุนแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชนผู้มีรายได้น้อยในที่ดิน รฟท.ทั่วประเทศ รวม 35 จังหวัด 346 ชุมชน จำนวน 27,096 หลังคาเรือน

ขบวนคนจน 5 ภาครวมพลังแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยในที่ดิน รฟท. ‘เครือข่ายริมรางเมืองย่าโม’ เช่าที่ดินรถไฟ 30 ปีสร้างบ้านมั่นคง ด้าน พอช. หนุนงบประมาณ 12 ล้านบาทสร้างบ้าน 166 หลัง

นครราชสีมา / ขบวนคนจน 5 ภาครวมพลังแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยในที่ดินการรถไฟฯ โดย ‘เครือข่ายริมรางเมืองย่าโม’ ประเดิมเช่าที่ดิน รฟท. บ้านพะไล ต.หัวทะเล อ.เมือง ระยะเวลา 30 ปี

รัฐบาลเดินหน้าเตรียมแผนแก้น้ำท่วมลุ่มเจ้าพระยาตอนล่าง-กรุงเทพฯ ให้กรมชลฯ ขุดคลองระบายน้ำลงทะเล เริ่มปี 2567-2572 ใช้งบกว่า 1 แสนลบ. ด้าน พอช.เตรียมแผนรองรับที่อยู่อาศัยชาวชุมชนริมคลอง 8 พันหลัง

‘ประวิตร’ รองนายกฯ เป็นประธานเปิดประชุมออนไลน์ ‘คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาทรัพยากรน้ำ’ ครั้งที่ 2/2565 ที่ประชุมเห็นชอบการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมลุ่มเจ้าพระยาตอนล่าง-กรุงเทพฯ

‘นิด้า-พอช.-เครือข่ายองค์กรชุมชน’ MoU. ร่วมมือทางวิชาการ “การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง” ระยะเวลา 3 ปี

‘นิด้า’ จับมือ ‘พอช.’ และ ‘เครือข่ายองค์กรชุมชน’ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ “การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง” ระยะเวลาความร่วมมือ 3 ปี

3 หน่วยงาน ‘กสศ.-พอช.-บพท.’ จับมือแก้ปัญหาความยากจน-ลดความเหลื่อมล้ำ

อาคารจัตุรัสจามจุรี กรุงเทพฯ / วันนี้ (9 ธันวาคม) มีประชุมหารือแนวทางการประสานความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ

กระทรวง พม.-พอช. จัดกิจกรรม ‘ร่วมใจต่อต้านการทุจริต’ เนื่องในโอกาส ‘วันต่อต้านการคอร์รัปชันสากล’ 2565

กระทรวง พม.-พอช. / ‘จุติ ไกรฤกษ์’ รมว.กระทรวง พม. นำผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานในสังกัด ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “พม.โปร่งใส ร่วมใจต่อต้านการทุจริต” เนื่องในวันต่อต้านการคอร์รัปชันสากล 2565

‘กอบศักดิ์’ ประธานบอร์ด พอช.ร่วมงานสัมมนาขบวนองค์กรชุมชน

พอช. / ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ประธานบอร์ด พอช. ร่วมงานสัมมนาผู้นำขบวนองค์กรชุมชน 5 ภาค ที่ พอช. พร้อมชวนหน่วยงานรัฐ เอกชน และสถานทูตต่างประเทศสนับสนุนการพัฒนาชุมชน

ผอ.พอช.ร่วมถอดบทเรียน ‘ทางออกการแก้หนี้แก้จนไทย’

ธนาคารแห่งประเทศไทย / วันนี้ (7 ธันวาคม 2565) ที่อาคารศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย บางขุนพรหม กรุงเทพฯ มีการจัดเวที Policy Forum ‘ถอดบทเรียนโครงการแก้จน ทางออกการแก้หนี้แก้จนไทย’

ปิดประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลระดับชาติเฟ้น 5 ปัญหาหลัก ‘สิทธิชุมชน-สิทธิมนุษยชน-กระจายอำนาจ-ศก.ฐานราก-นโยบายรัฐ’ เสนอ รมว.พม.-ครม.แก้ปัญหาประชาชนทั่วประเทศ

พอช. / ที่ประชุมในระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนตำบลประชุมวันสุดท้ายที่ พอช. รวบรวมปัญหาจากชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศ 5 ด้าน คือ สิทธิชุมชน สิทธิมนุษยชน การกระจายอำนาจ

เปิดประชุมสภาองค์กรชุมชนระดับชาติปี 2565 ที่ พอช. ชูประเด็น “สภาฯ เป็นหุ้นส่วนการพัฒนา สร้างการกระจายอำนาจ”

พอช. / ผู้แทนสภาองค์กรชุมชนตำบลทั่วประเทศ 200 คน เปิดประชุมสภาองค์กรชุมชนระดับชาติปี 2565 ที่ พอช. ชูประเด็น “สภาองค์กรชุมชนเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา สร้างการกระจายอำนาจ

3 หน่วยงาน ‘พอช.-กรมส่งเสริมสหกรณ์ – กรมตรวจบัญชีสหกรณ์’ MoU.ร่วมมือสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์โครงการบ้านมั่นคงทั่วประเทศ

พอช./ 3 หน่วยงาน พอช.-กรมส่งเสริมสหกรณ์ – กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรฯ ลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์โครงการบ้านมั่นคงทั่วประเทศ

เพิ่มเพื่อน