ป้ายกำกับ :

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.)

ตำรวจเตือนอย่าค้างชำระใบสั่ง เผยอาจโดนค่าปรับเพิ่ม

รอง โฆษก ตร. แจ้งเตือนมาตรการงดออกเครื่องหมายแสดงภาษีสำหรับผู้มีใบสั่งค้างชำระ อย่าปล่อยให้มีใบสั่งค้างจ่าย อาจโดนค่าปรับเพิ่ม

เพิ่มเพื่อน