ป้ายกำกับ :

เจริญพร [email protected]

การบำเพ็ญกุศลสรีรศพ หลวงพ่ออิ่ม.. หลวงพ่อบุญกู้.. หลวงพ่อสังข์.. หลวงพ่อผาสุข (สิริอายุรวม ๓๖๗ ปี)

เจริญพรสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา.. ตั้งแต่กลับมาจากจำพรรษาที่นครตักศิลา ปากีสถาน เมื่อ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

งานถวายผ้ากฐินพุทธศาสนานานาชาติ .. ครั้งประวัติศาสตร์ (พ.ศ.๒๕๖๕) .. ณ สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน

เจริญพรสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา.. อีกครั้งที่ต้องเขียนแม้จะผ่านมาร่วมเดือน

เมื่อโลกก้าวสู่ .. ยุคเสื่อมศีลธรรม อะไรๆ .. ก็เกิดขึ้นได้!!

เจริญพรสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา.. โลกย่างเข้าสู่กาลียุคอย่างยากที่จะปฏิเสธ ดังปรากฏการณ์เลวร้ายที่เกิดขึ้นไปทั่วทุกภูมิภาคในวิกฤตการณ์ต่างๆ ที่สะท้อนถึง “วันแห่งความเสื่อมสูญศีลธรรมของชาวโลก” ที่ได้เกิดขึ้นแล้วจริง

“พุทธ-อิสลาม” .. ผ่านความสัมพันธ์ ทางการทูตทางธรรม .. บนแผ่นดินปากีสถาน!!

เจริญพรสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา.. งานถวายผ้ากฐินประวัติศาสตร์ครั้งแรกในรอบเวลาพันกว่าปี

ถวายผ้ากฐินประวัติศาสตร์ .. บนแผ่นดินอารยธรรม.. “ปากีสถาน”

เจริญพรสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา.. เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕.. ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ในทางพระพุทธศาสนาเป็นวันออกพรรษา สำหรับพระภิกษุที่อธิษฐานอยู่จำพรรษาในปุริมพรรษา.. ไตรมาสแรก เมื่อกรกฎาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา

จากสุวรรณภูมิ.. สู่แคว้นคันธาระ (ปากีสถาน).... (ตอนที่ ๑๓) พรรษาประวัติศาสตร์ (ปี ๒๕๖๕) .. ณ นครตักศิลา

เจริญพรสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา… จากที่ได้กล่าวมาในตอนที่แล้ว… อัศวโฆษ เป็นกวีเอก เกิดเมื่อประมาณ พ.ศ.๕๐๐ เศษ ในสกุลพราหมณ์ แต่ละทิ้งสกุลมาบวชเป็นสงฆ์ในพุทธศาสนานิกาย สรวาสติวาทิน (นิกายที่ดัดแปลงเล็กน้อย)

จากสุวรรณภูมิ.. สู่แคว้นคันธาระ (ปากีสถาน).... (ตอนที่ ๑๒) พรรษาประวัติศาสตร์ (ปี ๒๕๖๕) .. ณ นครตักกศิลา

เจริญพรสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา… จากที่ได้กล่าวมาในตอนที่แล้ว… แต่ด้วยการจัดการประสานงานของกองโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์เปศวาร์.. รัฐ KP Dr.Abdul Samad Director Archeology & Museums จึงได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าไป

จากสุวรรณภูมิ.. สู่แคว้นคันธาระ (ปากีสถาน).... (ตอนที่ ๑๑) พรรษาประวัติศาสตร์ (ปี ๒๕๖๕) .. ณ นครตักกศิลา

เจริญพรสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา… จากที่ได้กล่าวมาในตอนที่แล้ว… เมื่อได้ติดตามศึกษาเส้นทางของหลวงจีนฟาเหียนหรือพระภิกษุฟาเหียน ที่ออกจากเมืองจีน จาริกไปเพื่อแสวงหาคัมภีร์พระไตรปิฎกในชมพูทวีป (อินเดีย-ปากีสถาน) ในระหว่าง พ.ศ.๙๔๒-๙๕๗ รวม ๑๕ ปี

จากสุวรรณภูมิ.. สู่ แคว้นคันธาระ (ปากีสถาน).... (ตอนที่ ๑๐) อธิษฐานจำพรรษา .. ณ นครตักศิลา ปี ๒๕๖๕ .. สู่.. การประดิษฐาน Bell of Peace แห่งที่ ๓ ณ หุบเขาสวัต.. ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕!

เจริญพรสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา… ติดตามต่อจากตอนที่แล้ว.. พระสงฆ์ทุกรูปจึงได้เดินทางกลับที่พักบ้าน Miangul Aurangzeb .. ที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากพิพิธภัณฑ์สวัต (Swat Museum) ใช้เวลาไม่เกิน ๑๕ นาทีในการเดินทาง เพื่อไปบิณฑบาตและรับถวายสังฆทาน

จากสุวรรณภูมิ.. สู่แคว้นคันธาระ (ปากีสถาน).... (ตอนที่ ๙) อธิษฐานจำพรรษา .. ณ นครตักศิลา ปี ๒๕๖๕ .. สู่.. การประดิษฐาน Bell of Peace แห่งที่ ๓ ณ หุบเขาสวัต.. ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕!

เจริญพรสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา… การรับนิมนต์ไปสู่หุบเขาสวัต (Swat Valley) จาก Prince Adnan Aurangzeb หรือ Mingkul Adnan Aurangzeb เมื่อปี ๒๕๖๒..

จากสุวรรณภูมิ.. สู่แคว้นคันธาระ (ปากีสถาน).... (ตอนที่ ๘) อธิษฐานจำพรรษา .. ณ นครตักศิลา ปี ๒๕๖๕ ..

เจริญพรสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา.. ดังที่ได้เดินทางไปทัศนศึกษา Amluk-Dara ที่มีสถูปโบราณขนาดใหญ่กลางหุบเขา..

จากสุวรรณภูมิ.. สู่แคว้นคันธาระ (ปากีสถาน).... (ตอนที่ ๗) อธิษฐานจำพรรษา .. ณ นครตักศิลา ปี ๒๕๖๕ ..

•จาริกทัศนศึกษา.. ร่องรอยอารยธรรม.. ถวายบูชาพระรัตนตรัยในหุบเขาสวัต (ตอนเหนือของปากีสถาน)… ต่อเนื่องเป็นวันที่สี่ (๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕…)

จากสุวรรณภูมิ.. สู่แคว้นคันธาระ (ปากีสถาน).... (ตอนที่ ๖) เพื่ออธิษฐานจำพรรษาประวัติศาสตร์ ณ นครตักศิลา.. ในปี ๒๕๖๕ !

เจริญพรสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา… (ต่อจากตอนที่แล้ว)… จากบันทึกการเดินทางของหลวงจีนฟาเหียน เมื่อ พ.ศ.๙๔๒-๙๕๗

จากสุวรรณภูมิ.. สู่ แคว้นคันธาระ (ปากีสถาน).... (ตอนที่ ๕) เพื่ออธิษฐานจำพรรษาประวัติศาสตร์ ณ นครตักศิลา.. ในปี ๒๕๖๕!

เจริญพรสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา.. จากตอนที่แล้ว (ตอนที่ ๔) กำลังเดินทางเข้าสู่หุบเขาสวัต (Swat Valley)

จากสุวรรณภูมิ.. สู่แคว้นคันธาระ (ปากีสถาน).... (ตอนที่ ๔) เพื่ออธิษฐานจำพรรษาประวัติศาสตร์ ณ นครตักศิลา.. ในปี ๒๕๖๕!

เจริญพรสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา.. ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นห้วงเวลาที่อาตมาได้กระทำสัตตาหกรณียะตามพุทธานุญาต

จากสุวรรณภูมิ.. สู่แคว้นคันธาระ (ปากีสถาน).... (ตอนที่ ๓)

เจริญพรสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา.. การเดินทางไปทัศนศึกษาที่ Sirkap .. เมืองโบราณใน ๓ แห่งที่ถูกขุดค้นพบโดย Sir John Marshall นักโบราณคดีชาวอังกฤษที่ได้ทำการขุดค้นเมืองตักศิลา

พรรคเศรษฐกิจไทย ทางเลือกที่ 3 ของประชาชน

ต้องติดตามกันต่อไปว่า หลัง พรรคเศรษฐกิจไทย ที่มี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เป็นหัวหน้าพรรค ได้นำพรรคเศรษฐกิจไทยถอนตัวจากการเป็นพรรคฝ่ายรัฐบาล

จากสุวรรณภูมิ.. สู่แคว้นคันธาระ (ปากีสถาน).... (ตอนที่ ๒) จำพรรษาปี พ.ศ.๒๕๖๕ ณ นครตักศิลา.. รัฐปัญจาบ สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน....

เจริญพรสาธุชนผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา จากตอนที่ ๑ .. ได้เขียนอารัมภบทเข้าสู่การทำความรู้จักกับนครตักศิลา แห่งแคว้นคันธาระ ใน ๓ ระยะ

พรรษาประวัติศาสตร์ พุทธศักราช ๒๕๖๕ จากสุวรรณภูมิ.. สู่แคว้นคันธาระ (ปากีสถาน).... (ตอนที่ ๑)

เจริญพรสาธุชนผู้มีศรัทธาในพระรัตนตรัย ตามที่กล่าวเล่าเรื่องไปในบทที่แล้วว่า อาตมาได้รับนิมนต์ไปจำพรรษาที่สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน

เพิ่มเพื่อน