ป้ายกำกับ :

โฉนดที่ดิน

ฉะรัฐบาล อย่าสร้างความสับสนให้เกษตรกร ระหว่าง ‘โฉนดที่ดิน’ กับ ‘โฉนด’ สปก.

นายสรรเพชญ บุญญามณี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสงขลา ได้ให้ความเห็นต่อกรณี ที่มีการแจกโฉนดสปก. ว่า แม้นโยบายการเปลี่ยนแปลง ส.ป.ก. 4-01 เป็นชื่อ “โฉนดเพื่อการเกษตร” จะเป็นการยกระดับของ ส.ป.ก. 4-01 แต่ในภาพรวมเห็นว่าจะเป็นนโยบายที่สร้างความสับสนให้กับประชาชนทั่วไป

'เพื่อชาติ' เอาใจชาวบ้าน โละเอกสารสิทธิ์ แปลงเป็นโฉนดใส่ในมือกู้เงิน

เพื่อชาติโหมหนัก นโยบายที่ดินทำกิน ประโคมยุบเอกสารสิทธิ์ เป็นโฉนดที่ดินเท่าเทียม พร้อมเปิดตัวผู้สมัคร ส.ส.เขต 8 เชียงใหม่

ตระกูลอนันตกูลระทึก! ศาลปกครองสูงสุดอ่านคำพากษาที่ดินภูเก็ต

ศาลปกครองสูงสุดนัดชี้ชะตา ‘ตระกูลอนันตกูล’ ฟ้องพนักงานที่ดินภูเก็ต ในเรื่องออกโฉนดที่ตำบลรัษฎา เผยศาลชั้นต้นเคยยกฟ้องมาแล้ว

'นิพนธ์' ประกาศออกโฉนด 69 จังหวัด 1 แสนแปลง ย้ำ 'โฉนดคือชีวิต'

‘นิพนธ์’ ประกาศออกโฉนด 69 จังหวัด 100,000 แปลง ยันเป็นนโยบายสำคัญที่สร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีให้ประชาชน หลังสามปีสำเร็จแล้วกว่า 300,000 แปลง

เพิ่มเพื่อน