ตระกูลอนันตกูลระทึก! ศาลปกครองสูงสุดอ่านคำพากษาที่ดินภูเก็ต

ศาลปกครองสูงสุดนัดชี้ชะตา 'ตระกูลอนันตกูล' ฟ้องพนักงานที่ดินภูเก็ต ในเรื่องออกโฉนดที่ตำบลรัษฎา เผยศาลชั้นต้นเคยยกฟ้องมาแล้ว

05 ต.ค.2565 - ในเวลา 13.30 น. ณ ห้องพิจารณาคดี 10 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ในคดีหมายเลขดำที่ 1792/2555 คดีหมายเลขแดงที่ 1133/2557 ระหว่าง นายอนันต์ อนันตกูล (ในฐานะผู้จัดการมรดกของนายไพบูลย์ อนันตกูล) ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน (ผู้ฟ้องคดี) กับเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย

โดยคดีนี้ผู้ฟ้องคดี ฟ้องว่า เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต (ผู้ถูกฟ้องคดี) ออกคำสั่งที่ ภก 0019.3/7172 ลว.23 เม.ย.2555 ไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีไม่ออกโฉนดที่ดินให้กับผู้ฟ้องคดีโดยอ้างว่าที่ดินดังกล่าวไม่ใช่ที่ดิน ส.ค.1 ที่ใช้ยื่นคำขอ ทั้งนี้ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ลว.10 พ.ค.2555 โดยผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือที่ ภก 0019.3/10362 ลว.6 ก.ค.2555 แจ้งยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง เนื่องจากพิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีนี้สืบเนื่องมาจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งยกเลิกคำขอออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสาม โดยให้เหตุผลว่าตำแหน่งที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามนำรังวัด เพื่อออกโฉนดที่ดินไม่ใช่ตำแหน่งที่ดินตามหลักฐาน ส.ค.1 เลขที่ 16 หมู่ที่ 3 เนื่องจากสอบสวนรายการข้างเคียงเปลี่ยนแปลงแล้วไม่มีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน และสภาพการทำประโยชน์ในที่ดินไม่ตรงกันกับสภาพที่ดินที่ได้แจ้ง ส.ค.1 ไว้ จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสามเป็นผู้ซึ่งได้ครอบครองและทำประโยชน์ กรณีจึงมีปัญหาที่ต้องพิจารณาว่า ที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามนำไปยื่นคำขอรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดินเป็นที่ดินตามหลักฐาน ส.ค.1 เลขที่ 16 หรือไม่ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) เห็นว่าข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีทั้งสามไม่อาจรับฟังได้ เนื่องจากบุคคลที่ชื่อนายผาดฯ อาจไม่มีที่ดินอยู่ในท้องที่ การยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสามเป็นกรณีการขอออกโฉนดที่ดินเฉพาะรายโดยอาศัยหลักฐานสำหรับที่ดินเดิม ตามมาตรา 59 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่าไม่อาจเชื่อได้ว่า ส.ค.1 เลขที่ 16 หมู่ที่ 3 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เป็นหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดินของที่ดินแปลงที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามนำทำการรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดินตาม คำขอฉบับที่ 98/103 และฉบับที่ 3244/2547 ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่อาจออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้ โดยผู้ถูกฟ้องคดีไม่จำต้องพิจารณาเงื่อนไขประการอื่นในการมีคำสั่งยกเลิกคำขอออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดี
ทั้งสามอีก คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่ออกโฉนดที่ดินโดยอาศัยหลักฐาน ส.ค.1 จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุด

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ศาลปกครองกลางชี้ 'ผู้ว่าฯกทม.' ละเลยต่อหน้าที่ปล่อยสร้างคอนโดฯ ไมชอบกฎหมาย

ศาลปกครองกลางอ่านคำพิพากษาคดีที่สยามสมาคม ในพระบรมราชูปถัมป์ ยื่นฟ้องผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนัก

พี่ศรีมาแล้วเตรียมจัดเต็ม 'บิ๊กตู่-บีโอไอ' ปมให้ต่างชาติซื้อที่ดินได้ 35 ไร่!

พี่ศรีไม่ปล่อย เตรียมจ่อฟ้องนายกฯและบีโอไอ ปมให้ต่างด้าวซื้อที่ดินได้ 35 ไร่บอกหนักกว่าให้ต่างชาตริซื้อที่ดิน

'พี่ศรี' ไม่พลาด! ยื่นศาลปกครองสูงสุด ฟ้องครม.ออกมติอัปยศ แก้กม.ให้ต่างชาติซื้อที่ดิน

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทางมายื่นฟ้องคณะรัฐมนตรีทั้งคณะต่อศาลปกครองสูงสุด อัดรัฐบาล แก้กฎหมายให้ต่างชาติถือครองที่ดิน เป็นมติอัปยศ ไร้ความสามารถหารายได้เข้าประเทศ

'ทรู' ชนะคดี!ศาลปค.สูงสุด พิพากษายืนไม่ต้องจ่าย 1,217 ล้านบาท ปมร่วมขยายโทรศัพท์ 2 ล้านเลขหมาย

ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษายืนตามศาลปกครองชั้นต้นสั่งเพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ข้อพิพาทหมายเลขดำที่

ทรูระทึก! ศาลปกครองสูงสุดนัดชี้ขาดชดใช้ 1,200 ล้านให้ทีโอทีหรือไม่

ทรูระทึกอีกรอบ ศาลปกครองสูงสุดนัดอ่านคำพิพากษาคดีฟ้องร้องทีโอทีจากคำชี้ขาดอนุญาโตตุลาการให้ชดใช้เงิน 1,200 ล้านบาทจากการร่วมลงทุนขยายโทรศัพท์ ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นทรูเฮไปแล้ว