ป้ายกำกับ :

INVESTORY

พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุนโฉมใหม่

เงินเป็นเรื่องใกล้ตัวที่คนทุกกลุ่มวัยให้ความสนใจ ปัจจุบันคนรุ่นใหม่หันมาสนใจการออมเงิน ลงทุน หรือเล่นหุ้นจำนวนมาก การเรียนรู้วิธีการเก็บออม การลงทุน วางแผนการเงิน เป็นพื้นที่ฐานที่สำคัญ เพื่อในอนาคตอาจจะเป็นบุคคลที่มีอิสระภาพทางการเงินได้ 

เพิ่มเพื่อน