ป้ายกำกับ :

SMC

สธ.ขับเคลื่อนงานคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ

สธ.จัดประชุมวิชาการให้บุคลากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพการจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ มุ่งเน้นสาขาที่มีประชาชนมีความต้องการสูง

เพิ่มเพื่อน