อังคาร, 5 ธันวาคม 2566

สภาพอากาศวันนี้
THAILAND 32.3°C/25.7°C

วันนี้ในอดีต

วันนี้ในอดีต : 22 สิงหาคม 2447 วันเกิด เติ้ง เสี่ยว ผิง ผู้สร้างจีนให้ยิ่งใหญ่ทางเศรษฐกิจ

วันนี้ในอดีต : 22 สิงหาคม 2447 วันเกิด เติ้ง เสี่ยว ผิง ผู้สร้างจีนให้ยิ่งใหญ่ทางเศรษฐกิจ