นิด้าโพล ชี้คนกรุงเลือก ‘พิธา’ เป็นนายกฯ

นิด้าโพลชี้คนกรุงเลือก ‘พิธา’ เป็นนายกฯ

26 มี.ค. 2566 – ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง คนกทม. เลือกพรรคไหนทำการสำรวจระหว่างวันที่ 15-21 มีนาคม 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 50 เขต กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 2,500 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับคนกรุงเทพมหานครเลือกพรรคไหน การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0

จากการสำรวจเมื่อถามถึงบุคคลที่คนกรุงเทพมหานครจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งครั้งนี้ พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 25.08  ระบุว่าเป็น นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล) อันดับ 2 ร้อยละ 24.20 ระบุว่าเป็น น.ส.แพทองธาร (อุ๊งอิ๊งค์) ชินวัตร (พรรคเพื่อไทย) อันดับ 3   ร้อยละ 18.24 ระบุว่าเป็น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (พรรครวมไทยสร้างชาติ) อันดับ 4 ร้อยละ 5.96 ระบุว่าเป็น คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ (พรรคไทยสร้างไทย) อันดับ 5 ร้อยละ 5.68 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย) อันดับ 6 ร้อยละ 5.20 ระบุว่า ยังหาคน ที่เหมาะสมไม่ได้ อันดับ 7 ร้อยละ 4.84 ระบุว่าเป็น นายกรณ์ จาติกวณิช (พรรคชาติพัฒนากล้า) อันดับ 8 ร้อยละ 2.40 ระบุว่าเป็น นายเศรษฐา ทวีสิน (พรรคเพื่อไทย) อันดับ 9 ร้อยละ 2.00 ระบุว่าเป็น นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว (พรรคเพื่อไทย) อันดับ 10 ร้อยละ 1.64 ระบุว่าเป็น นายอนุทิน ชาญวีรกูล (พรรคภูมิใจไทย) อันดับ 11 ร้อยละ 1.56 ระบุว่าเป็น นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (พรรคประชาธิปัตย์) และร้อยละ 3.20 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ  (พรรคพลังประชารัฐ) น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา (พรรคชาติไทยพัฒนา) นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม (พรรคไทยภักดี) นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ (พรรคไทยศรีวิไลย์) นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค (พรรครวมไทยสร้างชาติ) นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา (พรรคประชาชาติ) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  (พรรคประชาธิปัตย์) ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ นายเทวัญ ลิปตพัลลภ (พรรคชาติพัฒนากล้า) นายชวน หลีกภัย (พรรคประชาธิปัตย์) นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ (พรรคพลังประชารัฐ) นายรังสิมันต์ โรม (พรรคก้าวไกล) นายวิกรม กรมดิษฐ์ และนายสกลธี ภัททิยกุล (พรรคพลังประชารัฐ) 

เมื่อพิจารณาบุคคลที่คนกรุงเทพมหานครจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรี 5 อันดับแรก เมื่อจำแนกตามกลุ่มเขตการปกครอง
ของกรุงเทพมหานครพบว่า

1. กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง อันดับ 1 ร้อยละ 27.50 ระบุว่าเป็น นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล) อันดับ 2 ร้อยละ 22.14 ระบุว่าเป็น  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (พรรครวมไทยสร้างชาติ) อันดับ 3 ร้อยละ 21.07 ระบุว่าเป็น น.ส.แพทองธาร (อุ๊งอิ๊งค์) ชินวัตร (พรรคเพื่อไทย) อันดับ 4 ร้อยละ 7.86 ระบุว่าเป็น นายกรณ์ จาติกวณิช (พรรคชาติพัฒนากล้า) และอันดับ 5 ร้อยละ 5.36 ระบุว่าเป็น คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์  (พรรคไทยสร้างไทย) 

2. กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ อันดับ 1 ร้อยละ 23.72 ระบุว่าเป็น นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล) อันดับ 2 ร้อยละ 23.49 ระบุว่าเป็น            น.ส.แพทองธาร (อุ๊งอิ๊งค์) ชินวัตร (พรรคเพื่อไทย) อันดับ 3 ร้อยละ 19.30 ระบุว่าเป็น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (พรรครวมไทยสร้างชาติ) อันดับ 4 ร้อยละ 6.05 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย) และอันดับ 5 ร้อยละ 5.81 ระบุว่าเป็น คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์      (พรรคไทยสร้างไทย)

3. กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ อันดับ 1 ร้อยละ 29.16 ระบุว่าเป็น นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล) อันดับ 2 ร้อยละ 24.43 ระบุว่าเป็น       น.ส.แพทองธาร (อุ๊งอิ๊งค์) ชินวัตร (พรรคเพื่อไทย) อันดับ 3 ร้อยละ 18.89 ระบุว่าเป็น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (พรรครวมไทยสร้างชาติ) อันดับ 4 ร้อยละ 7.60 ระบุว่าเป็น คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ (พรรคไทยสร้างไทย) และอันดับ 5 ร้อยละ 3.49 ระบุว่าเป็น นายกรณ์ จาติกวณิช (พรรคชาติพัฒนากล้า)

4. กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก อันดับ 1 ร้อยละ 24.52 ระบุว่าเป็น น.ส.แพทองธาร (อุ๊งอิ๊งค์) ชินวัตร (พรรคเพื่อไทย) อันดับ 2 ร้อยละ 22.61 ระบุว่าเป็น นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล) อันดับ 3 ร้อยละ 19.35 ระบุว่าเป็น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (พรรครวมไทยสร้างชาติ) อันดับ 4 ร้อยละ 7.47 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย) และอันดับ 5 ร้อยละ 6.71 ระบุว่า ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้

5. กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ อันดับ 1 ร้อยละ 27.09 ระบุว่าเป็น น.ส.แพทองธาร (อุ๊งอิ๊งค์) ชินวัตร (พรรคเพื่อไทย) อันดับ 2 ร้อยละ 19.60   ระบุว่าเป็น นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล) อันดับ 3 ร้อยละ 16.43 ระบุว่าเป็น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (พรรครวมไทยสร้างชาติ) อันดับ 4 ร้อยละ 7.20 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย) และยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ ในสัดส่วนที่เท่ากัน และอันดับ 5 ร้อยละ 6.34 ระบุว่าเป็น คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ (พรรคไทยสร้างไทย)

6. กลุ่มเขตกรุงธนใต้ อันดับ 1 ร้อยละ 27.65 ระบุว่าเป็น นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล) อันดับ 2 ร้อยละ 23.96 ระบุว่าเป็น  น.ส.แพทองธาร (อุ๊งอิ๊งค์) ชินวัตร (พรรคเพื่อไทย) อันดับ 3 ร้อยละ 14.06 ระบุว่าเป็น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (พรรครวมไทยสร้างชาติ) อันดับ 4 ร้อยละ 6.68 ระบุว่า ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ และอันดับ 5 ร้อยละ 5.53 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย) 

สำหรับพรรคการเมืองที่คนกรุงเทพมหานครจะเลือกให้เป็น ส.ส. แบบแบ่งเขต พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 34.92 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 2 ร้อยละ 27.72 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อันดับ 3 ร้อยละ 14.32 ระบุว่าเป็น พรรครวมไทยสร้างชาติ อันดับ 4 ร้อยละ 6.76 ระบุว่าเป็น  พรรคประชาธิปัตย์ อันดับ 5 ร้อยละ 3.32 ระบุว่าเป็น พรรคชาติพัฒนากล้า อันดับ 6 ร้อยละ 2.96 ระบุว่าเป็น พรรคไทยสร้างไทย อันดับ 7 ร้อยละ 2.48 ระบุว่าเป็น พรรคเสรีรวมไทย อันดับ 8 ร้อยละ 2.16 ระบุว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ อันดับ 9 ร้อยละ 1.68 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 10 ร้อยละ 1.48 ระบุว่าเป็น พรรคภูมิใจไทย และร้อยละ 2.20 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ พรรคกล้า พรรคไทยภักดี พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคสร้างอนาคตไทย   พรรคไทยศรีวิไลย์ พรรคเทิดไท พรรคประชาชาติ พรรคเพื่อชาติ และพรรคเศรษฐกิจไทย

เมื่อพิจารณาพรรคการเมืองที่คนกรุงเทพมหานครจะเลือกให้เป็น ส.ส. แบบแบ่งเขต 5 อันดับแรก เมื่อจำแนกตามกลุ่มเขต
การปกครองของกรุงเทพมหานครพบว่า

1. กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง อันดับ 1 ร้อยละ 30.00 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อันดับ 2 ร้อยละ 26.07 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 3 ร้อยละ 18.21 ระบุว่าเป็น พรรครวมไทยสร้างชาติ อันดับ 4 ร้อยละ 6.78 ระบุว่าเป็น พรรคชาติพัฒนากล้า และอันดับ 5 ร้อยละ 5.36 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์ 

2. กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ อันดับ 1 ร้อยละ 35.12 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 2 ร้อยละ 25.58 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อันดับ 3 ร้อยละ 13.02 ระบุว่าเป็น พรรครวมไทยสร้างชาติ อันดับ 4 ร้อยละ 10.70 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์ และอันดับ 5 ร้อยละ 2.79 ระบุว่าเป็น  พรรคพลังประชารัฐ และยังไม่ตัดสินใจ ในสัดส่วนที่เท่ากัน

3. กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ อันดับ 1 ร้อยละ 36.96 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 2 ร้อยละ 28.95 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อันดับ 3 ร้อยละ 14.99 ระบุว่าเป็น พรรครวมไทยสร้างชาติ อันดับ 4 ร้อยละ 4.31 ระบุว่าเป็น พรรคไทยสร้างไทย และอันดับ 5 ร้อยละ 3.70 ระบุว่าเป็น  พรรคประชาธิปัตย์

4. กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก อันดับ 1 ร้อยละ 36.59 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 2 ร้อยละ 27.39 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อันดับ 3 ร้อยละ 16.28 ระบุว่าเป็น พรรครวมไทยสร้างชาติ อันดับ 4 ร้อยละ 5.17 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์ และอันดับ 5 ร้อยละ 3.07 ระบุว่าเป็น          พรรคเสรีรวมไทย

5. กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ อันดับ 1 ร้อยละ 35.74 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 2 ร้อยละ 23.34 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อันดับ 3 ร้อยละ 14.12 ระบุว่าเป็น พรรครวมไทยสร้างชาติ อันดับ 4 ร้อยละ 6.05 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์ และอันดับ 5 ร้อยละ 4.90 ระบุว่าเป็น          พรรคไทยสร้างไทย

6. กลุ่มเขตกรุงธนใต้ อันดับ 1 ร้อยละ 35.48 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 2 ร้อยละ 30.88 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อันดับ 3 ร้อยละ 10.14 ระบุว่าเป็น พรรครวมไทยสร้างชาติ อันดับ 4 ร้อยละ 9.68 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์ และอันดับ 5 ร้อยละ 4.15 ระบุว่าเป็น พรรคชาติพัฒนากล้า

ด้านพรรคการเมืองที่คนกรุงเทพมหานครจะเลือกให้เป็น ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 34.40 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 2 ร้อยละ 28.76 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อันดับ 3 ร้อยละ 14.68 ระบุว่าเป็น พรรครวมไทยสร้างชาติ อันดับ 4 ร้อยละ 6.08 ระบุว่าเป็น        พรรคประชาธิปัตย์ อันดับ 5 ร้อยละ 3.48 ระบุว่าเป็น พรรคชาติพัฒนากล้า อันดับ 6 ร้อยละ 3.04 ระบุว่าเป็น พรรคเสรีรวมไทย อันดับ 7 ร้อยละ 2.60 ระบุว่าเป็น พรรคไทยสร้างไทย อันดับ 8 ร้อยละ 2.08 ระบุว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ อันดับ 9 ร้อยละ 1.44 ระบุว่าเป็น พรรคภูมิใจไทย อันดับ 10  ร้อยละ 1.28 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ และร้อยละ 2.16 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ พรรคกล้า พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคไทยภักดี พรรคสร้างอนาคตไทย พรรคไทยศรีวิไลย์ พรรคเพื่อชาติ พรรคเศรษฐกิจไทย พรรคเทิดไท และพรรคประชาชาติ

เมื่อพิจารณาพรรคการเมืองที่คนกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มจะเลือกให้เป็น ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ 5 อันดับแรก เมื่อจำแนกตามกลุ่มเขต
การปกครองของกรุงเทพมหานครพบว่า

1. กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง อันดับ 1 ร้อยละ 30.71 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อันดับ 2 ร้อยละ 26.07 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 3 ร้อยละ 18.57 ระบุว่าเป็น พรรครวมไทยสร้างชาติ อันดับ 4 ร้อยละ 6.79 ระบุว่าเป็น พรรคชาติพัฒนากล้า และอันดับ 5 ร้อยละ 5.36 ระบุว่าเป็น       พรรคประชาธิปัตย์ 

2. กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ อันดับ 1 ร้อยละ 34.65 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 2 ร้อยละ 26.51 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อันดับ 3 ร้อยละ 13.49 ระบุว่าเป็น พรรครวมไทยสร้างชาติ อันดับ 4 ร้อยละ 10.24 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์ และอันดับ 5 ร้อยละ 2.09 ระบุว่าเป็น พรรคชาติพัฒนากล้า พรรคเสรีรวมไทย พรรคพลังประชารัฐ และพรรคภูมิใจไทย ในสัดส่วนที่เท่ากัน

3. กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ อันดับ 1 ร้อยละ 38.19 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 2 ร้อยละ 29.57 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อันดับ 3 ร้อยละ 14.37 ระบุว่าเป็น พรรครวมไทยสร้างชาติ อันดับ 4 ร้อยละ 3.29 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์ และพรรคไทยสร้างไทย ในสัดส่วนที่เท่ากัน และอันดับ 5 ร้อยละ 2.87 ระบุว่าเป็น พรรคชาติพัฒนากล้า

4. กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก อันดับ 1 ร้อยละ 34.29 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 2 ร้อยละ 29.88 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อันดับ 3 ร้อยละ 16.86 ระบุว่าเป็น พรรครวมไทยสร้างชาติ อันดับ 4 ร้อยละ 3.83 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์ และอันดับ 5 ร้อยละ 3.26 ระบุว่าเป็นพรรคเสรีรวมไทย

5. กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ อันดับ 1 ร้อยละ 35.16 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 2 ร้อยละ 23.05 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อันดับ 3  ร้อยละ 14.41 ระบุว่าเป็น พรรครวมไทยสร้างชาติ อันดับ 4 ร้อยละ 6.05 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์ และอันดับ 5 ร้อยละ 5.19 ระบุว่าเป็น  พรรคไทยสร้างไทย

6. กลุ่มเขตกรุงธนใต้ อันดับ 1 ร้อยละ 34.79 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 2 ร้อยละ 32.03 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อันดับ 3 ร้อยละ 11.29 ระบุว่าเป็น พรรครวมไทยสร้างชาติ อันดับ 4 ร้อยละ 8.30 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์ และอันดับ 5 ร้อยละ 3.92 ระบุว่าเป็น พรรคชาติพัฒนากล้า

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'พิธา' เมิน 'ส.ว.สมชาย' แฉขบวนการข่มขู่โหวตเลือกนายกฯ อ้างยังไม่เห็นรายละเอียด

นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี​ของพรรค กล่าวถึงนโยบายขึ้นค่าแรง 450 บาทต่อวัน ว่าให้คณะกรรมการด้านเศรษฐกิจหารือกันและจากการหารือเบื้องต้นกับสภาอุตสาหกรรม

'ชลน่าน' โชว์หวาน! ให้สัญญาใจเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไป เพื่อตั้งรัฐบาลให้ได้

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวภายหลังการประชุมร่วม 8 พรรคการเมืองจัดตั้งรัฐบาล ที่มีการตั้งคณะกรรมการประสานงานเปลี่ยนผ่านรัฐบาลขึ้นมา ว่า ในส่วนความเชื่อมั่นของประชาชน

ดร.ณัฎฐ์ ชำแหละฟอร์มทีมตั้งรัฐบาลพิธา จับตา 'การเมืองสามก๊กพลิกขั้ว'

ปมแย่งชิงตำแหน่งฟอร์มทีมรัฐบาลพิธา “ดร.ณัฎฐ์” มือกฎหมายมหาชนคนดัง ชี้ ปล่อยระยะเวลาเนิ่นนาน การเมืองสามก๊กพลิกขั้ว ตัวแปรพรรคภูมิใจไทยและสมาชิกวุฒิสภา รวมทั้งปม 3 พรรคเล็กฟ้องศาลปกครองล้มกระดานเลือกตั้ง

'บิ๊กตู่' ชี้ไม่สมควร ยังไม่เป็นรัฐบาลแล้วไปคุยส่วนราชการ เมิน 'พิธา' เดินสายนายกฯซ้อน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) กรณีที่องค์กรต่างประเทศลงพื้นที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มากขึ้น เพื่อเก็บข้อมูลการเจรจาสันติสุข

'ทองย้อย' แนะ 'ด้อมส้ม' ทำใจ ดูทรงหุ้นไอทีวีมัด 'พิธา' รอดยาก

นายสมบัติ ทองย้อย หัวหน้าการ์ดม็อบไทยไม่ทน ผู้ต้องโทษคดี ม.112 โพสต์เฟซบุ๊กเรื่องหุ้น ไอทีวี ว่า บางคนบอกว่า ไหนว๊ะช่องทีวี ไม่เห็นอ

เป็นเรื่อง! 'วิษณุ' ชี้ ปมหุ้นไอทีวี 'พิธา' ต่างจากกรณี 'ชาญชัย' ที่ศาลฎีกาสั่งคืนสิทธิ

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่เคยระบุว่าให้กลับไปดูคำวินิจฉัยเก่าของศาลรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับคดีถือหุ้น