ส่องผลโพล อาชีพไหน เลือกใครนั่งเก้าอี้ผู้ว่า กทม.

24 เม.ย.2565ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจ เรื่อง อาชีพไหนใครเลือกใครเป็น ผู้ว่า กทม. กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานครโดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 21 – 24 เมษายน พ.ศ.2565

เมื่อวิเคราะห์ กลุ่มคน กทม.ที่ต้องการ เรื่อง ความสะดวกสบายและปลอดภัยในการเดินทางระดับมากถึงมากที่สุด ว่าตั้งใจจะเลือกใคร พบว่า อันดับแรก เลือก นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ร้อยละ 19.7 อันดับที่สอง เลือกนายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ร้อยละ 11.3 อันดับสามเลือก นาย สกลธี ภัททิยกุล ร้อยละ 8.7 อันดับสี่เลือก พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ร้อยละ 8.6 อันดับห้า เลือก นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ร้อยละ 5.1 และอื่น ๆ ได้แก่ นางสาว รสนา โตสิตระกูล และ น.ต.ศิธา ทิวารี เป็นต้น ร้อยละ 4.5 ในขณะที่ จำนวนมากหรือร้อยละ 42.1 ในกลุ่มนี้ ยังไม่ตัดสินใจ (พลังเงียบ)

เมื่อวิเคราะห์ กลุ่มคน กทม.ที่ต้องการ เรื่อง การแก้ปัญหาทางเท้า ระดับมากถึงมากที่สุด ว่าตั้งใจจะเลือกใคร พบว่า อันดับแรก เลือก นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ร้อยละ 18.7 อันดับที่สอง เลือกนายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ร้อยละ 11.2 อันดับสามเลือก นาย สกลธี ภัททิยกุล ร้อยละ 9.3 อันดับสี่เลือก พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ร้อยละ 8.3 อันดับห้า เลือก นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ร้อยละ 5.4 และอื่น ๆ ได้แก่ นางสาว รสนา โตสิตระกูล และ น.ต.ศิธา ทิวารี เป็นต้น ร้อยละ 4.4 ในขณะที่ จำนวนมากหรือร้อยละ 42.7 ในกลุ่มนี้ ยังไม่ตัดสินใจ

เมื่อวิเคราะห์ กลุ่มคน กทม.ที่ต้องการ เรื่อง คุณภาพการศึกษาของ กทม. ระดับมากถึงมากที่สุด ว่าตั้งใจจะเลือกใคร พบว่า อันดับแรก เลือก นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ร้อยละ 20.1 อันดับที่สอง เลือกนายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ร้อยละ 11.3 อันดับสามเลือก นาย สกลธี ภัททิยกุล ร้อยละ 9.7 อันดับสี่เลือก พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ร้อยละ 8.4 อันดับห้า เลือก นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ร้อยละ 5.4 และอื่น ๆ ได้แก่ นางสาว รสนา โตสิตระกูล และ น.ต.ศิธา ทิวารี เป็นต้น ร้อยละ 4.4 ในขณะที่ จำนวนมากหรือร้อยละ 40.7 ในกลุ่มนี้ ยังไม่ตัดสินใจ

ที่น่าพิจารณาคือ เมื่อจำแนกออกตาม กลุ่มอาชีพ พบว่ากลุ่มอาชีพข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานเอกชน และค้าขายอิสระ เลือก นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับที่หนึ่งคือ ร้อยละ 17.0 ร้อยละ 22.7 และร้อยละ 17.6 ในขณะที่ กลุ่มนิสิตนักศึกษาตั้งใจจะเลือก นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร มาเป็นอันดับที่หนึ่ง ได้ร้อยละ 20.5 แซงหน้านายชัชชาติ ที่ได้ร้อยละ 12.7 และในกลุ่มอาชีพรับจ้างทั่วไป พบอันดับแรกได้แก่ นายสกลธี ภัททิยกุล มาเป็นอันดับที่หนึ่ง ได้ร้อยละ 16.7 อันดับที่สองนายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ร้อยละ 14.2 และนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เป็นอันดับสามได้ร้อยละ 13.1

นอกจากนี้ ที่น่าสังเกตคือ อันดับที่สองในกลุ่มอาชีพข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ และนายสกลธี ภัททิยกุล ได้ร้อยละ 11.4 เท่ากัน อย่างไรก็ตาม กลุ่มคนยังไม่ตัดสินใจ (พลังเงียบ) คือตัวแปรสำคัญว่าจะเทคะแนนเสียงไปให้ใครเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คนต่อไป.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ซูเปอร์โพล ห่วงเกษตรกร เป้าหมายโจรไซเบอร์หลังแจกดิจิทัลวอลเล็ต

นายนพดล กรรณิกา ผู้ก่อตั้งสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) และนักวิชาการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) เสนอผลสำรวจความรู้สึกของประชาชน (Sentiment Survey) เรื่อง เป๋าตัง เกษตรกร กับ ภัยไซเบอร์ ชี้เป้าและทางออก กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ

ซูเปอร์โพลเผยประชาชนเป็นห่วงภัยไซเบอร์มากกว่าปัญหายาเสพติด

นายนพดล กรรณิกา ผู้ก่อตั้งสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยจอร์ชทาวน์ วอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) และในบทบาทกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.)

ซูเปอร์โพล ห่วงโจรไซเบอร์ใช้นโยบายรัฐ หลอกประชาชน

ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา ผู้ก่อตั้งสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (Super Poll)ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ กล่าวในฐานะผู้แทนภาคประชาชนในกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) เปิดเผยผลการศึกษาเรื่อง ภัยอยู่กับมือ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากผลสำรวจและแหล่งอื่น ๆ เกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอร์พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 76.0

'ซูเปอร์โพล' ชี้ประชาชนเชื่อมั่น 'แจกเงินดิจิทัล' กระตุ้นเศรษฐกิจ

ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา ผู้ก่อตั้งซูเปอร์โพลและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยจอร์ชทาวน์ วอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกาด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ เปิดเผยว่า

เสียงปชช.ต่อเงินดิจิทัล! อยากเห็น'เศรษฐา'vs'ผู้ว่าฯแบงก์ชาติ'  

โพลเปิดผลเสียงสะท้อนประชาชน ต่อเงินดิจิทัลวอลเล็ต  ไม่เชื่อมั่น กังขาที่มาเรื่องเงิน –ใครได้ใครเสีย หนุนนายกฯ ถกสดปัญหา ผู้ว่าฯแบงก์ชาติ