'นักวิชาการอิสระ' สรุปสาเหตุที่ 'ลุง 3 ป.' ยังอยู่ ทำให้เหมือนคสช.สืบทอดอำนาจจากรัฐประหาร

'อัษฎางค์' สรุปสาเหตุที่ 'ลุงตู่' ยังอยู่ 'ลุง 3 ป.'ยังอยู่ เพื่อประคับประคองรักษารัฐธรรมนูญที่ร่างมาใหม่ให้อยู่ในร่องในรอย ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาเปลี่ยนผ่านจากวิกฤติทางการเมือง สู่สถานการณ์รัฐประหาร เพื่อให้สามารถกลับเข้าสู่ประชาธิปไตย

22 มิ.ย.2565 - นายอัษฎางค์ ยมนาค นักวิชาการอิสระ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า

ม็อบสามนิ้ว-ร้อยชื่อ ประท้วงเพื่อเรียกร้องอะไร

ตอนที่ ๕ ไม่เอา สว.กับรัฐบาลสืบทอดอำนาจรัฐประหาร

…………………………………………………………………
คำถามที่ว่า รัฐประหารแล้ว มีรัฐธรรมนูญใหม่แล้ว เลือกตั้งแล้ว ทำไม ลุงตู่และลุง 3 ป. ยังอยู่ มันทำให้เหมือนว่า คสช.ยังอยู่ ซึ่งเท่ากับเป็นรัฐบาลสืบทอดอำนาจจากรัฐประหาร

สำหรับคำถามนี้ ผมขออนุญาตยกความเห็นและคำอธิบายของ ศ.ดร.ไชยันต์ ไชยพร ศาสตราจารย์ด้านรัฐศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ว่า

นักรัฐศาสตร์สมัยใหม่ ได้ทำการศึกษารัฐประหารในสามประเทศคือ ตุรกี โปรตุเกส อียิปต์ พบว่ารัฐประหารในช่วงปลายๆ สงครามเย็น เป็นรัฐประหารที่นำไปสู่ประชาธิปไตยได้

แต่การเกิดขึ้น (ของประชาธิปไตย) มันต้องใช้ระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ไม่ใช่ว่าพอรัฐประหาร ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ก็สามารถกลับเข้าสู่ประชาธิปไตยได้ทันที

มันต้องมีช่วงเวลาที่คณะรัฐประหารประคับประคองอำนาจของเขา เพื่อที่จะประคับประคองรักษารัฐธรรมนูญที่ร่างมาใหม่ให้อยู่ในร่องในรอย

อย่างโปรตุเกส นี่ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างของประเทศที่ทำรัฐประหารแล้วนำไปสู่ประชาธิปไตย
รัฐประหารสามารถยุติปัญหา(ความขัดแย้ง, คอรัปชั่น ฯ) ไว้ได้ชั่วคราว แต่จะวางรากฐานไปสู่ประชาธิปไตยที่ตั้งมั่นมันยากนิดนึง เพราะกติกามันยังไม่เกิดการเห็นพ้องต้องกันเท่าที่ควร
…………………………………………………………………
ผมเข้าใจว่า หนึ่งในกติกา ที่ยังไม่เกิดการเห็นพ้องต้องกันเท่าที่ควร คือ วุฒิสมาชิก ๒๕๐ คน ที่โดนพุ่งเป็นโจมตีตลอดมา

ในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ซึ่งไทยเลียนแบบมาจากอังกฤษนั้น เรามี รัฐสภา ที่ประกอบด้วยวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร

โดยมีสมาชิกของสภาผู้แทนราษฏร มาการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง เป็นผู้มีอำนาจโดยตรงในการเสนอร่างกฎหมาย

วุฒิสภาไม่มีอำนาจและหน้าที่ในการเสนอร่างกฎหมาย วุฒิสภามีอำนาจและหน้าที่เป็นเพียงผู้กลั่นกรองกฎหมาย ตามที่สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติให้ความเห็นชอบมาแล้ว และเป็นเพียงผู้ร่วมการพิจารณากฎหมายกับสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น

วุฒิสภา จำนวน ๒๕๐ คนในปัจจุบัน เป็น”วุฒิสภาตามบทเฉพาะกาล” ซึ่งมีวาระเพียง ๕ ปีแรกนี้เท่านั้น

“วุฒิสภาตามบทเฉพาะกาล” มีหน้าที่และอำนาจที่เพิ่มขึ้นจาก “วุฒิสภาตามบทบัญญัติหลัก” บางประการ “เพื่อให้การปฏิรูปประเทศในระยะเปลี่ยนผ่านบรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ”

วุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลนี้ นอกจากจะมีอำนาจและหน้าที่เช่นเดียวกับวุฒิสภาตามบทบัญญัติหลักแล้ว ยังมีอำนาจและหน้าที่เพิ่มเติมมาโดยเฉพาะบางประการ เช่น

การพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี

ซึ่งเป็นบทเฉพาะกาลในระหว่าง ๕ ปีแรกเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้วุฒิสภาจะมีอำนาจและหน้าที่ในการร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี แต่

วุฒิสภาไม่ได้มีอำนาจในการเสนอตัวนายกรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรีถูกพิจารณาคัดเลือกและเสนอตัวโดนสภาผู้แทนราษฏร ซึ่งสมาชิกได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน

อำนาจและหน้าที่ของวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลนี้ เป็นบทเฉพาะกาล ๕ ปี ซึ่งปัจจุบันเหลือเวลาเพียงปีเศษๆ เท่านั้น

วุฒิสภาตามบทเฉพาะกาล ก็เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการประคับประครองเพื่อให้การปฏิรูปประเทศในระยะเปลี่ยนผ่านนี้ บรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อสนับสนุนให้เกิดการสืบทอดอำนาจของคณะรัฐประหาร อย่างที่ปลุกปั่นหลอกลวงกัน
…………………………………………………………………
ทำไมต้องมีวุฒิสภา

วุฒิสภามีอำนาจหน้าที่ในการกลั่นกรองกฎหมาย ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งถวายคำแนะนำต่อพระมหากษัตริย์
…………………………………………………………………
ทำไมวุฒิสภา ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง

ข้อดีของสภาผู้แทนราษฎรคือ ส.ส.มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน แต่ข้อเสียคือ ถ้าหากประชาชนไม่รู้เท่าทันนักการเมืองหรือเกมการเมือง ประชาชนก็จะตกเป็นเครื่องมือของนักการเมืองโดยง่าย

ดังนั้น วุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งคือตัวช่วย เนื่องจากสมาชิกวุฒิสภา มาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่างๆ ที่มาช่วยถ่วงดุลอำนาจ กลั่นกรองกฎหมายและควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน
…………………………………………………………………
ดังนั้น ผมขอสรุปว่า สาเหตุที่ลุงตู่ยังอยู่ ลุง 3 ป.ยังอยู่ ก็เพื่อประคับประคองรักษารัฐธรรมนูญที่ร่างมาใหม่ให้อยู่ในร่องในรอย ซึ่งมันต้องใช้ระยะเวลาเปลี่ยนผ่านจากวิกฤติทางการเมือง สู่สถานการณ์ของการรัฐประหาร เพื่อให้สามารถกลับเข้าสู่ประชาธิปไตย ซึ่งมันเป็นงกลไกทางการเมือง

เพราะฉะนั้น รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ ไม่ใช่รัฐบาลสืบทอดอำนาจเผด็จการทหาร และพลเอกประยุทธ์ไม่ได้หลงระเริงต่ออำนาจ อย่างที่ถูกหลอกลวงปลุกปั่น

แต่พลเอกประยุทธ์ และลุง 3 ป. มาร่วมกันทำงานเป็นรัฐบาลเพื่อประคับประคองรักษารัฐธรรมนูญที่ร่างมาใหม่ให้อยู่ในร่องในรอย ในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่าน เพื่อการกลับเข้าสู่ประชาธิปไตย...

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'นักวิชาการอิสระ' ชี้สูตรหาร 100 เพื่อให้ใครครองเมืองรู้กันอยู่ ถาม 'พปชร.' จะทรยศประชาชนจริงหรือ 10 ส.ค.รู้กัน

'อัษฎางค์' ชี้สูตรคำนวณสส.บัญชีรายชื่อหาร 100 เพื่อให้ใครครองเมืองรู้กันอยู่ ถามพปชร.จะทรยศประชาชนจริงๆ หรือไม่ 10 ส.ค.รู้กัน ถ้านักการเมืองกินเงินภาษีประชาชนแล้วหักหลังประชาชนยังเหลืออะไรให้หวัง

'บิ๊กตู่' ชื่นชมวงโยธวาทิตไทยโกอินเตอร์ แนะยิ้มแย้มแจ่มใสอย่าเครียด

นายกฯ ปลื้มวงโยธวาทิตไทยไปแสดงนานาชาติ ให้กำลังใจประสบความสำเร็จ แนะยิ้มแย้มแจ่มใสอย่าเครียด ขอขยันเป็น2เท่าการเรียนต้องไม่เสีย

'บิ๊กป้อม' ฟันธง! ไม่รู้ ไม่รู้ 'บิ๊กตู่' อยู่ต่ออีก 2 ปี

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวถึงกรณีตั้งข้อสังเกตพปชร. ชู พล.อ.ประวิตร เป็นนายกฯว่า ไม่ใช่

'บิ๊กตู่' ตามติดฝีดาษลิง คาดวัคซีนถึงไทยปลายเดือนนี้

นายกฯ ติดตามสถานการณ์โรคฝีดาษวานรใกล้ชิด สั่งการทุกหน่วยงานร่วมกันป้องกันและควบคุมอย่างเข้มงวด มั่นใจการทำงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เผยคืบหน้าหาวัคซีนฯ คาดเข้าไทยปลายเดือนส.ค.นี้

นายกฯ ห่วงปรับขึ้นค่า FT กระทบประชาชน กำชับ ก.พลังงาน ช่วยค่าไฟกลุ่มเปราะบางเต็มที่

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

'บิ๊กตู่' เกาะติดสภาพอากาศ สั่งจับตาพื้นที่มีฝนตกสะสมมากกว่า 90 มิลลิเมตร 24 ชั่วโมง

นายกฯ สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตาม-ประเมิน สถานการณ์สภาพอากาศและสภาพน้ำใกล้ชิด โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า 90 มิลลิเมตร ในช่วงเวลา 24 ชั่วโมง