'ว.วชิรเมธี' แนะพุทธศาสนิกชนใช้ทางสายกลางในชีวิตประจำวัน

'พระเมธีวชิโรดม' แนะพุทธศาสนิกชนนำหลักมัชฌิมาปฏิปทา หรือทางสายกลาง มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ดำรงชีวิตอย่างมีสติมีปัญญาพิจารณาสิ่งต่างๆ อย่างรอบคอบ

13 ก.ค.2565 - เพจพระเมธีวชิโรดม - ว.วชิรเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ เชียงราย โพสต์เนื้อหาว่า #วันนี้วันพระ #วันอาสาฬหบูชา คือ วันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมจักกัปปวัตนสูตร ซึ่งเป็นพระธรรมเทศนากัณฑ์แรกหลังจากตรัสรู้ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี ตรงกับวันเพ็ญ เดือนอาสาฬหะ

ธรรมจักกัปปวัตนสูตร แปลว่า “พระสูตรที่ว่าด้วยการหมุนกงล้อแห่งพระธรรม” พระธรรมที่ทรงประกาศครั้งแรก
คือ ใจความทั้งหมดของพระพุทธศาสนา หรือ อริยสัจ 4 เหตุการณ์สำคัญในวันนั้นมีดังนี้

ทรงแสดงธรรมโดยทรงเริ่มจาก...
1.การปฏิเสธทางสองสายที่ไม่ควรดำเนิน เพราะไม่นำไปสู่การดับทุกข์ ได้แก่
(1) อัตตกิลมถานุโยค การทรมานตน
(2) กามสุขัลลิกานุโยค การปรนเปรอตน
ด้วยกามารมณ์อันน่าปรารถนา

2.ทรงนำเสนอมัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลาง ว่าเป็นหนทางที่ถูกต้อง นำไปสู่การดับทุกข์ได้จริง

3.ทรงแสดงอริยสัจ 4 ซึ่งเป็นระบบจริยธรรมที่นำไปสู่การดับทุกข์ได้อย่างเป็นระบบแบบแผน มีความเป็นสากล ปฏิบัติได้ ให้ผลได้แน่นอน อย่างไม่จำกัดกาล

4.ผลจากการแสดงธรรม ทำให้โกณฑัญญพราหมณ์ ได้ดวงตาเห็นธรรม รู้แจ้งตามธรรมที่ทรงแสดง ทำให้เกิดมีปฐมสาวกเป็นครั้งแรก

5.พระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ครบบริบูรณ์ในวันนี้

พุทธศาสนิกชนควรนำหลักมัชฌิมาปฏิปทา หรือ ทางสายกลาง มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ด้วยการดำรงชีวิตอย่างมีสติ มีปัญญา พิจารณา สิ่งต่างๆ อย่างรอบคอบ ไม่ประมาทในทุกเรื่องที่คิด ทุกกิจที่ทำ ทุกคำที่พูด และทุกอิริยาบถที่เคลื่อนไหว (พระเมธีวชิโรดม/ว.วชิรเมธี)

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทัวร์ลง! 'ท่าน ว.วชิรเมธี' เขียนกลอนสอนเก็บเงิน กลุ่มตลาดหลวง-สามนิ้วชี้เป้ารุมถล่ม

พระเมธีวชิโรดม หรือ ท่าน ว.วชิรเมธี ผู้ก่อตั้งศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน และที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6

มส. แต่งตั้ง ท่านเจ้าคุณ 'ว.วชิรเมธี' เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6

มีรายงานว่า ผลการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ครั้งที่ 29/2565 ที่น่าสนใจคือ การเสนอแต่งตั้ง พระเมธีวชิโรดม หรือ ว.วชิรเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงราย

ธรรมะอินเทรนด์ 'ว.วชิรเมธี' เผยลักษณะสังคม 'จับผิด' มากกว่า 'จับถูก'

เพจเฟซบุ๊ก พระเมธีวชิโรดม - ว.วชิรเมธี เผยแพร่บทความเรื่อง ลักษณะสังคม “จับผิด” มากกว่า “จับถูก” มีเนื้อหาดังนี้ ๑.ว่ากันว่า การตอบคำถามในเวทีประกวด

'ดร.ส้ม' ภูมิใจดันกฎหมาย 'ฉีดไข่ฝ่อ' สำเร็จ เผยหากยึดทางสายกลางจะทำประโยชน์ให้เกิดกับปชช.ได้

'ดร.ส้ม' เปิดใจ'ทำงานการเมือง'มุ่งสร้างความปลอดภัยโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางภูมิใจดันกฎหมาย'ฉีดไข่ฝ่อ' เพื่อยับยั้งป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้น จนสำเร็จ เผยหากอยู่ในทางสายกลางจะสามารถผลักดันประโยชน์ให้เกิดกับประชาชนได้

ธรรมะอินเทรนด์ 'ว.วชิรเมธี' เผยลักษณะคนมีความเป็นตัวของตัวเอง เวลามีคนด่า แซะหรือใส่ร้าย

เพจเฟซบุ๊ก พระเมธีวชิโรดม - ว.วชิรเมธี เผยแพร่บทความหลักธรรมคำสอนเรื่อง "ลักษณะคนมีความเป็นตัวของตัวเอง" มีเนื้อหาดังนี้ เวลามีคนด่าเรา แซะเรา

'นิพิฏฐ์' บิ้วด์อัพสร้างอนาคตไทย พรรคทางสายกลาง ไม่สุดโต่ง มาเพื่อยุติความขัดแย้ง

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทย โพสต์เฟซบุ๊ก ว่าความขัดแย้งที่ยาวนานเกิน 1 เจนเนอเรชั่น(Generation)ยากที่จะแก้ไข