ส.ว. ไฟเขียวเก็บดอกเบี้ย 1% กู้เงิน 'กยศ.' ให้อำนาจกก.ยกเว้น-ลดหย่อนผู้กู้ประวัติดี

แฟ้มภาพ
 
6 ธ.ค.2565 - ผู้สื่อข่าวรายงานถึงการประชุมวุฒิสภา ได้พิจารณา ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่...) พ.ศ.... วาระสองและวาระสาม ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญ ที่มีนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ส.ว. เป็นประธานกรรมาธิการฯ พิจารณาแล้วเสร็จ
 
ในการพิจารณาของกรรมาธิการฯ ได้แก้ไข 8 มาตรา และ เพิ่มใหม่ 1 มาตรา ซึ่งเป็นข้อกำหนดให้ กรรมการ กยศ. ดำเนินการให้ผู้กู้ยืมเงินมีงานทำ อย่างไรก็ดีในการอภิปรายของส.ว. ในมาตราที่แก้ไข นั้นพบการโต้แย้งของส.ว.ที่สงวนคำแปรญัตติ จนทำให้ต้องแก้ปัญหาด้วยการพักการประชุม เพื่อให้กรรมาธิการฯ และ ส.ว.ที่ติดใจได้ทำความเข้าใจก่อนที่จะนำเสนอเนื้อหาให้ที่ประชุมลงมติ
 
เช่น มาตรา 9 ซึ่งแก้ไข มาตรา 19 ว่าด้วยหน้าที่และอำนาจของกรรมการ กยศ. ซึ่ง กมธ.เสียงข้างมากได้แก้ไข ใน (7) ให้อำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามมาตรา 44 วรรคสอง และวรรคสี่ ว่าด้วย การยกเว้นหรือลดหย่อนดอกเบี้ยให้แก่ผู้กู้ยืมเงินที่มีประวัติชำระคืนกองทุนดีต่อเนื่องหรือชำระคืนกองทุน ครบถ้วน รวมถึง การผ่อนพันชำระเงินคืน ลดหย่อนหนี้ ปรับโครงสร้างหนี้ แปลงหนี้ใหม่
 
ทั้งนี้มีประเด็นที่ ส.ว. ต้องการให้เพิ่มความในวรรคแปด ของมาตรา 44 ว่าด้วย การยกเว้นหรือลดหย่อน ค่าปรับผิดนัดชำระหนี้เพื่อให้เกิดความครบถ้วน โดยกมธ.เสียงข้างมากได้ยินยอมตามการสงวนความเห็นของส.ว. นอกจากนั้นยังมีประเด็นข้อความที่ กมธ. เพิ่มขึ้นใหม่ ในมาตราดังกล่าว ว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือผู้กู้ให้มีงานทำและชำระเงินคืนกองทุนได้ โดยให้ทำร่วมกับหน่วยงานรัฐ เอกชน และสถานศึกษา ซึ่งส.ว.ที่สงวนคำแปรญัตติมองว่ายังไม่ครอบคลุม ทำให้ที่ประชุมต้องพักประชุม 10 นาที ก่อนจะแก้ปัญหาได้ลงตัว และลงมติตามที่มีการแก้ไข
 
นอกจากนั้นในประเด็น การเก็บดอกเบี้ยผู้กู้ ยังมีประเด็นที่ส.ว. ถกเถียง โดยมีเสียงสนับสนุนให้กลับไปใช้ร่างที่ส.ส.เสนอ คือ ไม่มีดอกเบี้ย หรือ ลดอัตราดอกเบี้ยที่กมธ.เสนอ คือ 1% ต่อปี เป็น 0.25% ต่อปี อย่างไรก็ดีในผลการลงมติ พบว่าเสียงข้างมาก 129 เสียง เห็นด้วยกับการแก้ไขของกรรมาธิการฯ ที่กำหนดให้เก็บดอกเบี้ยผู้กู้ 1% ต่อปี และเพิ่มข้อกำหนด คือ ห้ามคิดดอกเบี้ยทบต้น รวมถึงให้อำนาจกรรมการกยศ. พิจารณายกเว้นหรือลดหย่อนดอกเบี้ยให้ผู้กู้ที่มีประวัติชำระเงินกู้ดี หรือกรณีมีเหตุจำเป็นและสมควร ทั้งนี้มีผู้ไม่เห็นด้วย 3 เสียง และงดออกเสียง 14 เสียง

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'เศรษฐา' มั่นใจตั้ง 'พิชิต' เป็นรมต. ถูกต้องตามกฎหมาย

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ 40 สมาชิกวุฒิสภา(สว.)เข้าชื่อยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ขอให้วินิจฉัยความสิ้น

'ขอนแก่น' ติดท็อปเท็น! สนใจสมัคร สว. มากสุด 3 วัน พุ่ง 159 คน

นายวัชระ สีสาร ผู้อำนวยการ กกต.ขอนแก่น เปิดเผยว่า ตั้งแต่มีการเปิดระบบให้ผู้สนใจมาขอรับเอกสารใบสมัครเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.)

วิป3ฝ่าย เลื่อนถกกรอบอภิปรายร่างงบฯ 68 เหตุครม.สัญจร-กมธ.ไปนอก

‘วิป 3 ฝ่าย’ เลื่อนถกกรอบอภิปรายร่างงบฯ 68 เหตุครม.ลงเพชรบุรี-กมธ. ไปต่างประเทศ นัด 17 พ.ค. พร้อมหาข้อสรุปดันร่างพ.ร.บ.ประชามติสมัยวิสามัญหรือไม่

'สว.สมชาย' เปิดหลักฐาน 'สตง.' จับปาหี่ฟอกข้าวเน่า 10 ปี

นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา (สว.) และประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า ยิ่งตรวจสอบลึกยิ่งพบเงื่อนงำ