'ปิยบุตร' เริ่มต้นชีวิตใหม่ ตั้งเป้า ปฏิรูปสถาบัน ลดน้ำหนัก หัดว่ายน้ำ ขี่จักรยาน ให้เป็น

ผมลาออกจากอาจารย์ประจำ เพื่อมาตั้งพรรคการเมือง และด้วยระบบสัญญาจ้างของมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ ทำให้ไม่มีวิธีการกลับเข้ารับราชการและนับอายุต่อแบบเดิม ต่อให้มี ผมก็เชื่อว่าด้วยบุคลิกและความคิดแบบผม ด้วยสถานการณ์ที่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมครอบงำควบคุมการบริหารมหาวิทยาลัยไทย คงยากมากที่ผมจะได้กลับไปใช้ชีวิตมหาวิทยาลัยอีกครั้ง

3 ม.ค.2566- นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า โพสต์เฟซบุ๊ก Piyabutr Saengkanokkul – ปิยบุตร แสงกนกกุล ว่าผมเขียนสิ่งที่ตั้งใจจะทำให้สำเร็จในแต่ละปี พอสิ้นปี ก็พบว่า สำเร็จบ้าง ไม่สำเร็จบ้าง ที่เป็นเช่นนี้ นอกจากการละทิ้งของเราแล้ว ก็อาจมาจากการกำหนดเป้าหมายไว้มากจนเกินไป

ปีนี้ ผมเริ่มต้นชีวิตใหม่ ไม่ได้เอาตัวไปข้องเกี่ยวกับการเมืองแบบพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง มีตารางเวลาใหม่ มีเวลาว่างมากกว่าเดิม หวังว่า เมื่อจบปี 2023 แล้ว น่าจะทำสำเร็จเข้าเป้าได้มากกว่าเดิม

อ่านเจอจาก BBC Thai เมื่อสักครู่ พูดถึงเทคนิคการวางเป้าหมายของปีใหม่และทำให้ได้สำเร็จ ให้เผนแพร่เป้าหมายสู่สาธารณะ กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนลงไป และไม่มากเกินไป

New Year’s Resolution 2023 ของผม มีดังนี้

1.

ส่งต้นฉบับหนังสือ 2 เล่ม ได้แก่ รัฐประหาร และการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ

ต้นฉบับหนังสือ 2 เล่มนี้ มาจากการบรรยายในวิชาระดับปริญญาโท ปีสุดท้ายของผม ก่อนจะลาออกจากอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มธ มาก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่

ผมเตรียมการบรรยายในครั้งนั้นเต็มที่มาก ค้นคว้าไว้เยอะ หลายส่วน ได้มาจากการรับทุนจากสถานทูตฝรั่งเศสไปค้นคว้าที่ปารีส

เดิมตั้งใจขอทุนจากคณะนิติศาสตร์ มธ เขียนเป็นเล่ม แต่ก็ลาออกมาเสียก่อน

หลังจากนั้น ผมก็ทิ้งต้นฉบับนี้ไปนาน ปีนี้ จะกลับมาเขียนใหม่ให้จบครับ

2.
ยกร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ

ปี 64 ผมได้ยกร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฉบับ “รื้อระบอบประยุทธ์” โดนมีรายละเอียดเกี่ยวกับการยกเลิกวุฒิสภา การเปลี่ยนที่มาขององค์กรอิสระและศาลรัฐธรรมนูญ การลบล้างผลพวงรัฐประหารและป้องกันรัฐประหาร ฯลฯ เอาไว้ และรณรงค์เข้าชื่อสู่การพิจารณาของรัฐสภา แต่ตกไป

ปี 65 ผมได้ยกร่างรัฐธรรมนูญ “ปลดล็อกท้องถิ่น” และรณรงค์เข้าชื่อสู่การพิจารณาของรัฐสภา แต่ก็ตกไปอีกเช่นกัน
ปี 65 ผมได้ยกร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม หมวด 2 เพื่อปฏิรูปสถาบันกษัตริย์

ทั้งหมดนี้ คือ การยกร่างแบบแก้ไขเพิ่มเติม มีรัฐธรรมนูญ 60 เป็นตัวตั้ง แล้วเข้าไปแก้ไขเพิ่มเติม

ปีนี้ ผมตั้งใจจะยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ เขียนใหม่หมด ไม่ยึดติดกับโครงหมวดแบบเดิมๆ ไม่ยึดติดกับรูปศัพท์แบบเดิมๆ ร่างใหม่ภายใต้กรอบ “รัฐเดี่ยว/ราชอาณาจักร/ประชาธิปไตย” โดยจะเขียนคำอธิบายรายมาตราไว้ด้วย

ทั้งหมดก็เพื่อให้มี “ร่างพร้อมใช้” ให้สังคมไทยได้ถกเถียงอภิปราย เมื่อสถานการณ์สุกงอมเพียงพอ ก็อาจนำมาปรับใช้ได้ทันที

3.
เริ่มเขียนบันทึก autobiography / เริ่มเขียนต้นฉบับ 5 ปีชีวิตทางการเมือง

ผมชอบขีดเขียน บันทึกเรื่องราวเก็บไว้ ประกอบกับได้อ่านงานของ Annie Ernaux และ Édouard Louis ซึ่งเป็นแนวนิยายกึ่งอัตชีวประวัติ เล่าเรื่องตนเอง แต่ไม่ได้เป็นเส้นตรง อาจเป็นบางช่วงบางตอน ให้เรื่องราวของตนเองเป็น “วัตถุ” ที่จะพาเราไปเห็นสภาพปัญหาสังคม และการเมือง เลยตั้งใจว่าจะทดลองเขียนงานแบบนี้เกี่ยวกับชีวิตตนเองบ้าง ทยอยๆเก็บเอาไว้ แล้วค่อยคิดว่าจะนำมาใช้ทำอะไรต่อไป

นอกจากนี้ ผมจะเริ่มเขียนต้นฉบับเกี่ยวกับ 5 ปี ชีวิตทางการเมืองของผม ตั้งแต่ ก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ ชักชวนเพื่อนร่วมอุดมการณ์ รณรงค์หาเสียงและรณรงค์ความคิดทั่วประเทศ เข้าไปเป็น ส.ส. งานในสภา การเจรจาพูดคุยทางการเมือง การต่อสู้กับ “นิติสงคราม” ถูกยุบพรรค/ตัดสิทธิ การตั้งคณะก้าวหน้า จนมาถึงปัจจุบันที่ตัดสินใจถอยออกถอยห่างจากพรรคก้าวไกลและคณะก้าวหน้า ออกจากการเมืองแบบการเลือกตั้ง การเมืองแบบพรรคการเมือง ทั้งหมดนี้ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและคนรุ่นถัดไปที่สนใจการเมือง

4.

จัดรายการอย่างสม่ำเสมอ

ผมจัดรายการอยู่หลายรายการ จนจำแทบไม่ได้แล้วว่ามีอะไรบ้าง จัดไปแบบทิ้งๆขว้างๆ ไม่สม่ำเสมอ เดี๋ยวก็หยุดหายไปนาน เดี๋ยวก็เปิดรายการชื่อใหม่ แล้วก็ทิ้งร้าง

ยามที่ผมพบปะเจอผู้คน มีหลายคนบอกว่าติดตามรายการอยู่ ติดตามรายการนั้น รายการนี้ ทวงถามว่าตอนหน้าเมื่อไรจะมา ทวงถามว่ารายการนั้น รายการนี้เลิกจัดแล้วหรือ

ผมดีใจมากที่มีคนติดตาม ขณะเดียวกัน ผมก็ผิดหวังตนเอง อยากตำหนิตนเอง ที่ทำอะไรไม่สม่ำเสมอ ไม่มีวินัยเพียงพอ

ปีนี้ ผมจะฝึกฝนการจัดรายการต่างๆ แบบพึ่งพาตนเองให้มากที่สุด ประเภทตั้งกล้องถ่ายเอง ตัดเอง ลงเอง
ตั้งใจจะให้มีรายการ ดังนี้

Interregnum – เล่าประวัติศาสตร์การเมือง ประวัติศาสตร์ปฏิวัติ ทฤษฎีการเมือง

The Library of Babel – รีวิวและสรุปหนังสือที่น่าสนใจ

เอาปากกามาวง – วิเคราะห์ข่าวในแง่มุมการเมือง กฎหมาย สังคม ในสไตล์แบบผม

ส่วนรายการกินเล่ากับป๊อกไปป์ ต้องดูก่อนว่ามีงบประมาณให้ทำได้ต่อหรือไม่ และรายการสนามกฎหมาย คงจัดต่อได้ยากหน่อย เพราะ ต้องมีสตูดิโอ มีตากล้องอาชีพ ตัดต่ออาชีพ ใส่อินโฟกราฟิค ภาพประกอบ

ผมต้องขอเริ่มต้นอย่างสม่ำเสมอกับรายการที่ผมสามารถบันทึกและลงเผยแพร่อย่างง่ายๆได้ด้วยตนเองก่อนครับ

5.

เรียนภาษาสเปน

ผมสนใจภาษาสเปนมาก อยากนำไปใช้อ่านค้นคว้าเกี่ยวกับการต่อสู้ในลาตินอเมริกา

ช่วง Covid แพร่ระบาด ทำกิจกรรมมากไม่ได้ ผมได้ลงทะเบียนเรียนภาษาสเปนทางออนไลน์ที่ มธ เอาไว้ เรียนไปได้
หนึ่งคอร์ส ก็ละทิ้งไป ไม่หมั่นทบทวนฝึกฝน

ซื้อหนังสือเรียนภาษาสเปนมาไว้เต็มบ้าน

หนังและซีรีส์ภาษาสเปนก็มีให้ดูเต็มไปหมด

ปีนี้ ขอกลับมาเรื่มต้นใหม่ครับ

6.

ลดน้ำหนักให้เหลือ 77 ออกกำลังกายสม่ำเสมอ

นับตั้งแต่เข้าสู่แวดวงการเมิอง จนวันนี้ 5 ปีแล้ว ชีวิตทางการเมืองได้พรากเอาสุขภาพของผมไปมาก

ปีที่ผ่านมา เป็นปีที่ผมรู้สึกว่าตนเองแก่เป็นครั้งแรก

นอกจากอายุที่เพิ่มขึ้นแล้ว น้ำหนักก็เพิ่มเร็วปานจรวด 5 ปีนี้ เพิ่มมา 10 กิโลกรัม

ปีนี้ ก็เหมือนทุกปี ที่จะตั้งเป้าเรื่องลดน้ำหนัก แล้วก็ทำไม่เคยได้ แต่ครั้งหนึ่งในชีวิต ผมเคยลดน้ำหนัก 13 กิโลได้ ภายใน 2 เดือนมาแล้ว แสดงว่า ผมทำได้ถ้าตั้งใจทำ

ขอลองดูอีกสักตั้งครับ

7.

หัดว่ายน้ำให้ได้ /หัดขี่จักรยานให้เป็น

ดังที่ผมเคยเล่าในหลายโอกาสว่า ผมเกิดและโตมาในครอบครัวคนชั้นกลางระดับล่างในเมืองหลวง อยู่อาศัยในบ้านเช่าขนาดเล็ก ไม่มีพื้นที่ ไม่มีพื้นที่สาธารณะ และพ่อแม่ต้องทำงานหนักเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว ไม่มีเวลาและไม่มีเงินมากพอที่จะพาลูกๆ ไปเรียนว่ายน้ำ ไปหัดขี่จักรยาน ครั้นจะปล่อยไปเอง เขาก็เป็นห่วง

นี่เป็นสาเหตุที่ผมไม่เคยได้หัดขี่จักรยาน และหัดว่ายน้ำเลย

พอโตขึ้น ก็กลัว เกร็ง และอาย ไม่กล้าไปหัดว่ายน้ำ ไปหัดขี่จักรยาน

พอเริ่มเข้าสู่วันกลางคน มีเวลา มีรายได้เป็นของตนเอง และภรรยาร้องขอมา ผมจึงเริ่มต้นหัด แต่ก็นั่นแหละ อีกตามเคย พอเข้าสู่แวดวงการเมือง ผมก็ละทิ้งมันไปอีก

จนตอนนี้ ก็ยังไม่เป็นชิ้นเป็นอัน

อยากไปเที่ยว แล้วขี่จักรยานไกลๆ ว่ายน้ำได้ เห็นสิ่งสวยงาม มากกว่า นั่งนอนอ่านหนังสือและดื่มริมหาดแล้ว
ปีนี้ ขอให้ผมเลิกกลัว เลิกอาย หมั่นฝึกฝน ทำให้สำเร็จด้วยเถิด

8.

หาวิธีสะสมรายได้แบบ Passive Income เพื่อสามารถใช้ชีวิตในช่วงที่เหลือแบบฟรีแลนซ์ได้

ผมลาออกจากอาจารย์ประจำ เพื่อมาตั้งพรรคการเมือง และด้วยระบบสัญญาจ้างของมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ ทำให้ไม่มีวิธีการกลับเข้ารับราชการและนับอายุต่อแบบเดิม ต่อให้มี ผมก็เชื่อว่าด้วยบุคลิกและความคิดแบบผม ด้วยสถานการณ์ที่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมครอบงำควบคุมการบริหารมหาวิทยาลัยไทย คงยากมากที่ผมจะได้กลับไปใช้ชีวิตมหาวิทยาลัยอีกครั้ง

นอกจากนี้ ตัวผมเองก็อยากเป็นอิสระทั้งทางความคิด การแสดงออก เงื่อนไขดำรงชีวิต และการเดินทาง การกลับเข้าไปทำงานแบบมีต้นสังกัดจึงน่าจะไม่เหมาะเท่าไรนัก

เมื่อต้องเป็นฟรีแลนซ์ ชีวิตจะดำรงอย่างมั่นคงปลอดภัยได้ จำเป็นต้องมี passive income ซึ่งผมมีเงินเก็บอยู่ก้อนหนึ่ง น่าจะสามารถนำไปต่อยอดหาดอกผลต่อได้

วิธีการเช่นนี้ ขัดกับจิตสำนึกส่วนบุคคล และอุดมการณ์ความคิดของผมมาก แต่หากเราต้องอยู่ในประเทศนี้ อย่างอิสระโดยไม่มีมรดกและไม่มีสวัสดิการให้ได้กับช่วงครึ่งชีวิตที่เหลือ เราก็จำเป็นต้องเริ่มต้นหาวิธีการ

9.

ไปชิลี / อาร์เจนติน่า / เปรู / คิวบา /

ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ ผมชอบอะไรๆที่เป็นลาตินอเมริกามากขึ้นเรื่อยๆ ประวัติศาสตร์ การเมือง การต่อสู้ของผู้ถูกกดขี่ ปฏิวัติ อาหาร ไวน์ ฟุตบอล สไตล์เพลง ซีรีส์ ฯลฯ

อยากไปใช้ชีวิตอยู่แถวๆนั้นหลายๆเดือน อยากไปทุกประเทศในดินแดนนี้

หลายประเทศ พาสปอร์ตไทยไปได้ โดยไม่ต้องขอวีซ่าด้วย

แต่ด้วยงบประมาณและเวลาที่จำกัดของผม คัดมา 4 ประเทศนี้ ถ้าได้ไปสัก 1 หรือ 2 ก็น่าดีใจมากๆแล้วครับ

10.

ลดการกินเนื้อสัตว์ เริ่มต้นจากกินมังสวิรัติสัปดาห์ละ 2 วัน

ผมเติบโตมาจากครอบครัวคนจีนผู้นิยมลัทธิเจ้าแม่กวนอิม ทำให้ที่บ้านไม่มีใครกินเนื้อวัวเลย ไม่มีการนำเนื้อวัวเข้าบ้าน

สมัยวัยเด็ก ผมได้กลิ่นเนื้อวัวแล้วจะทนไม่ได้ เวลาเพื่อนๆ ไปกินก๋วยเตี๋ยว/เกาเหลา เนื้อวัว ผมต้องชิ่งหนีทุกครั้ง
ผมโตมาแบบคนไม่กินเนื้อเลย จนกระทั่งไปเรียนที่ฝรั่งเศส พอได้ทดลองกินแล้ว คิดเลยว่า “ทำไมกูไม่กินมาตั้งนานแล้ววะ เสียโอกาสไปหลายปี”

ตั้งแต่นั้นมา ผมก็กินเนื้อเป็นประจำ เสาะหาร้านดีๆกินไปเรื่อย แต่พออายุเริ่มมากขึ่น ระบบการย่อย การรับรู้ต่างๆก็เริ่มถดถอยลง ผมพบว่า เมื่อไรที่กินเนื้อ คืนนั้นจะนอนไม่สบาย พะอืดพะอม ย่อยยาก เหมือนเนื้อที่เรากินไปมันยังคาอยู่ ภรรยาผมช่วยชี้ทางสว่างให้ว่า ควรลดเลิกกินเนื้อวัว เนื้อหมู เนื้อแดง เนื้อชิ้นใหญ่ๆเบิ้มๆได้แล้ว พร้อมกับเอาข้อเสียมาให้ผมดู ทั้งผลร้ายต่อสุขภาพ และผลร้ายต่อสิ่งแวดล้อมด้วย

ด้านหนึ่ง ก็อยากรักษาสุขภาพตนเอง รักษาโลก อีกด้านหนึ่ง ก็ยังคงติดใจในรสชาติของเนื้ออยู่ ปีนี้ เลยขอเริ่มต้นแบบเบาๆ กินมังสวิรัติ 2 วันต่อสัปดาห์ก่อน ไว้อายุ 50 ค่อยมาพิจารณาจริงจังว่า ควรเลิกกินเนื้อไปเลยดีมั้ย

ทั้งหมดนี้ คือ เป้าหมายที่ผมตั้งไว้ในปี 2023 ครับ

ปีนี้ เน้นไปที่การเขียนหนังสือ การผลิตงาน และการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะใหม่ๆให้กับตนเอง

ในช่วงเวลาแห่งการอดทนรอคอยเช่นนี้ การเผยแพร่ความรู้ และการฝึกฝนพัฒนาตนเอง ก็น่าจะเป็นประโยชน์อยู่บ้าง
สวัสดีปีใหม่ 2566/ Bonne année 2023 ครับ.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลือกตั้ง 14 พ.ค. บทพิสูจน์ "ก้าวไกล" วันไร้ตัวช่วย

เป็นไปตามคาดกับผลการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เมื่อวันที่ 21 มีนาคมที่ผ่านมา ที่ได้มีมติกำหนดวันเลือกตั้ง ส.ส. หลังมีการยุบสภาฯ เมื่อ 20 มี.ค. โดย กกต.กำหนดวันหย่อนบัตรเลือกตั้ง คือ วันอาทิตย์ที่ 14 พ.ค.2566

'ปิยบุตร' ลั่น! ถ้ารัฐบาลหน้ามีชื่อ 'ประยุทธ์-ประวิตร' ก้าวไกล พร้อมเป็นฝ่ายค้าน

นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า โพสต์เฟซบุ๊ก Piyabutr Saengkanokkul - ปิยบุตร แสงกนกกุล ว่าทุกพรรคการเมืองที่ลงเลือกตั้งก็ต้องอยากเป็นรัฐบาลทั้งนั้น

ปิยบุตร หยิบเรื่องการปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ของ 'ฝ่ายประชาธิปไตย' มาเล่าใหม่

นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า และผู้ช่วยหาเสียงพรรคก้าวไกล แชร์บทความที่เคยเผยแพร่มาก่อนหน้านี้ มาเล่าใหม่

'น้องแรมโบ้' ทุบ 'ปิยบุตร' หาเสียงตีกินพรรคอื่น แนะผูกมิตรเพื่อไทยร่วมงานฝ่ายค้าน

นายชนะศักดิ์ อัตถาวงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงนายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า และผู้ช่วยหาเสียงของพรรคก้าวไกล ปราศรัยใหญ่ที่ขอนแก่นพาดพิงพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ

(คลิป) สุดคึก 'ช่อ' ปราศรัยลั่นถ้า 'พิธา' เป็นนายกฯ แผ่นดินอีสานปูด้วยทองคำแล้ว!

พรรคก้าวไกล เปิดเวทีปราศรัยใหญ่ ที่จ.ขอนแก่น เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคก้าวไกล ทั้ง 11 เขต 11 คน ประกอบด้วย

กทม. แจงตรวจสอบร้านเหล้า 'ส.ส.เท่าพิภพ' ถูกชาวบ้านร้องเรียนจัดปาร์ตี้เสียงดัง

ว่าที่ร้อยตรีสรวุฒิ วิเศษสงวน ผู้อำนวยการเขตคลองสาน กทม. กล่าวถึงกรณีมีประชาชนร้องเรียนร้านเหล้าแห่งหนึ่งในซอยเจริญรัถ 1 สร้างความเดือดร้อนจากการจอดรถริมถนน