'ทัพฟ้า' Air Show วันเด็ก จัดเต็ม 'เอฟ16-ที50-กริพเพน' เหนือน่านฟ้า

14 ม.ค.2566 - พล.อ.อ.อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) พร้อมด้วย นาวาอากาศเอกหญิง พรรณประภา วัณณรถ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติกองทัพอากาศ ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนการบิน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้กล่าวให้โอวาทแก่เด็ก ๆ ที่มาร่วมงาน ตอนหนึ่งว่า “วันเด็กแห่งชาติปีนี้ ผมขอส่งความปรารถนาดีให้แก่เด็กและเยาวชนที่รักทุกคน ขอให้ทุกคนระลึกไว้เสมอว่า ทุก ๆ คนคือความหวัง และเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะผลักดันให้สิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นในสังคม ขอให้น้องๆ ทุกคนรู้จักหน้าที่ของตนเอง โดยเฉพาะหน้าที่ที่สำคัญอย่างยิ่ง คือ การตั้งใจศึกษาเล่าเรียน หมั่นค้นคว้าหาความรู้ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินชีวิต และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราทุกคนต่อไป ดังคำขวัญวันเด็กแห่งชาติปีนี้ ที่ว่า รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”

ทั้งนี้ กองทัพอากาศได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนนโยบายการจัดงานวันเด็กแห่งชาติของรัฐบาล และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของตนเอง รู้จักสิทธิหน้าที่ต่อตนเองและสังคม เสริมสร้างการพัฒนาในด้านร่างกาย สติปัญญา ตลอดจนเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้แสดงความรู้ความสามารถ กล้าคิด กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้ยังได้ทราบถึงการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศ เพื่อเสริมสร้างความภาคภูมิใจในเกียรติภูมิของชาติ และความเป็นทหารอาชีพ เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เข้าชมการแสดงทางทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์ อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของกองทัพอากาศอีกด้วย

สำหรับในปีนี้ กองทัพอากาศได้จัดให้มีกิจกรรมทั้งการแสดงภาคอากาศ และภาคพื้น โดยกิจกรรมภาคอากาศ ได้จัดแสดงการบิน (Air Show) ของอากาศยานแบบต่าง ๆ ของกองทัพอากาศ ที่บอกเล่าเรื่องราวการปฏิบัติภารกิจปกป้องน่านฟ้าไทย อาทิ

• การบินผ่านพิธีเปิด ด้วยเครื่องบิน F-16

• การบินแสดงสมรรถนะอากาศยาน ด้วยเครื่องบิน DA-42, CT-4E, PC-9 และ JAS-39

• การบินต่อสู้ในอากาศและการบินโจมตีทางอากาศด้วยเครื่องบิน F-16 และ T-50

• การบินค้นหาและช่วยชีวิต ด้วยเฮลิคอปเตอร์ EC-725

• การบินผ่านสนามบิน ด้วยเครื่องบิน F-16 และ T-50

• การแสดงบินหมู่ 4 และบินแสดงสมรรถนะ ด้วยเครื่องบิน DA-42, CT-4E และ PC-9

• การบินผ่านปล่อยควันสี ด้วยเครื่องบิน AU-23

ด้านกิจกรรมภาคพื้น ประกอบด้วย การตั้งแสดงอากาศยานแบบต่างๆ ของกองทัพอากาศ รวมถึงอาวุธยุทโธปกรณ์ การแสดงทางทหาร การแสดงของนักเรียนทหาร การแสดงบนเวทีโดยศิลปินและวงดุริยางค์ทหารอากาศ การจัดนิทรรศการของกองทัพอากาศและหน่วยงานภายนอก โดยได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา เครื่องเล่นกีฬา ของเด็กเล่น อาหาร และเครื่องดื่ม จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงมูลนิธิต่าง ๆ เพื่อมอบเป็นของขวัญให้แก่เด็กและเยาวชนที่มาร่วมงาน

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทอ. ทุ่มเต็มพิกัด ส่งหน่วยบินกำลังพล หนุนดับไฟป่าในพื้นที่เชียงใหม่-พิษณุโลก

พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ ได้สั่งการให้ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ สนับสนุนอากาศยาน และเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาไฟป่า และบินสำรวจจุดความร้อน

ชุดปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยของไทย 42 คน ที่ไปปฏิบัติงานในตุรกี เตรียมเดินทางกลับแล้ว

เลขานุการรมว.กต.เผย ชุดปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยของไทย 42 คน ที่ไปปฏิบัติงานในตุรกี จะเตรียมยุติการปฏิบัติงานภายในสัปดาห์นี้ และเดินทางกลับด้วยเครื่องบินของกองทัพอากาศ

'นพ.ธีระ' ยกวิจัย 'สหรัฐ-อาร์เจนตินา' ชี้โควิดทำเด็กเสี่ยง Long COVID

'หมอธีระ' ยกผลวิจัยเมืองมะกัน-อาร์เจนตินาเตือนเรื่อง Long COVID ในเด็กและเยาวชน สหรัฐเผยเป็นสาเหตุทำให้เก็ดเสียชีวิตสูงเป็นอันดับ 8 ส่วนอาร์เจนฯ ระบุ 1 ใน 3 เด็กติดเชื้อเจอภาวะลองโควิด

ปตท. ส่งมอบความรู้-ความสุขผ่านกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จุดประกายความคิดให้เยาวชนรุ่นใหม่

ทุกวันเสาร์ที่ 2 ของปี ถือว่าเป็นวันที่เด็กๆ ตั้งตารอคอยที่สุด เพราะถือว่าเป็นวันสำหรับพวกเขานั่นก็คือวันเด็กแห่งชาติ ที่ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ไหน หรือจังหวัดใดในประเทศไทยก็จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อเด็กๆ