'ทัพฟ้า' Air Show วันเด็ก จัดเต็ม 'เอฟ16-ที50-กริพเพน' เหนือน่านฟ้า

14 ม.ค.2566 - พล.อ.อ.อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) พร้อมด้วย นาวาอากาศเอกหญิง พรรณประภา วัณณรถ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติกองทัพอากาศ ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนการบิน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้กล่าวให้โอวาทแก่เด็ก ๆ ที่มาร่วมงาน ตอนหนึ่งว่า “วันเด็กแห่งชาติปีนี้ ผมขอส่งความปรารถนาดีให้แก่เด็กและเยาวชนที่รักทุกคน ขอให้ทุกคนระลึกไว้เสมอว่า ทุก ๆ คนคือความหวัง และเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะผลักดันให้สิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นในสังคม ขอให้น้องๆ ทุกคนรู้จักหน้าที่ของตนเอง โดยเฉพาะหน้าที่ที่สำคัญอย่างยิ่ง คือ การตั้งใจศึกษาเล่าเรียน หมั่นค้นคว้าหาความรู้ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินชีวิต และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราทุกคนต่อไป ดังคำขวัญวันเด็กแห่งชาติปีนี้ ที่ว่า รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”

ทั้งนี้ กองทัพอากาศได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนนโยบายการจัดงานวันเด็กแห่งชาติของรัฐบาล และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของตนเอง รู้จักสิทธิหน้าที่ต่อตนเองและสังคม เสริมสร้างการพัฒนาในด้านร่างกาย สติปัญญา ตลอดจนเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้แสดงความรู้ความสามารถ กล้าคิด กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้ยังได้ทราบถึงการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศ เพื่อเสริมสร้างความภาคภูมิใจในเกียรติภูมิของชาติ และความเป็นทหารอาชีพ เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เข้าชมการแสดงทางทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์ อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของกองทัพอากาศอีกด้วย

สำหรับในปีนี้ กองทัพอากาศได้จัดให้มีกิจกรรมทั้งการแสดงภาคอากาศ และภาคพื้น โดยกิจกรรมภาคอากาศ ได้จัดแสดงการบิน (Air Show) ของอากาศยานแบบต่าง ๆ ของกองทัพอากาศ ที่บอกเล่าเรื่องราวการปฏิบัติภารกิจปกป้องน่านฟ้าไทย อาทิ

• การบินผ่านพิธีเปิด ด้วยเครื่องบิน F-16

• การบินแสดงสมรรถนะอากาศยาน ด้วยเครื่องบิน DA-42, CT-4E, PC-9 และ JAS-39

• การบินต่อสู้ในอากาศและการบินโจมตีทางอากาศด้วยเครื่องบิน F-16 และ T-50

• การบินค้นหาและช่วยชีวิต ด้วยเฮลิคอปเตอร์ EC-725

• การบินผ่านสนามบิน ด้วยเครื่องบิน F-16 และ T-50

• การแสดงบินหมู่ 4 และบินแสดงสมรรถนะ ด้วยเครื่องบิน DA-42, CT-4E และ PC-9

• การบินผ่านปล่อยควันสี ด้วยเครื่องบิน AU-23

ด้านกิจกรรมภาคพื้น ประกอบด้วย การตั้งแสดงอากาศยานแบบต่างๆ ของกองทัพอากาศ รวมถึงอาวุธยุทโธปกรณ์ การแสดงทางทหาร การแสดงของนักเรียนทหาร การแสดงบนเวทีโดยศิลปินและวงดุริยางค์ทหารอากาศ การจัดนิทรรศการของกองทัพอากาศและหน่วยงานภายนอก โดยได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา เครื่องเล่นกีฬา ของเด็กเล่น อาหาร และเครื่องดื่ม จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงมูลนิธิต่าง ๆ เพื่อมอบเป็นของขวัญให้แก่เด็กและเยาวชนที่มาร่วมงาน

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'ผบ.ทอ.' ยังไม่เคาะ 'กริพเพน-เอฟ16' จ่อตั้ง กก.คัดเลือกแบบ

'ผบ.ทอ.' ยังไม่เคาะ ‘กริพเพน-เอฟ16’ เปิดโอกาส 2 ค่าย ยื่นข้อเสนอเพิ่ม หลังเยือน ‘สวีเดน-สหรัฐ’ เตรียมตั้ง กก.คัดเลือกแบบฯ พร้อมแจง กมธ.งบปี 68 ให้เห็นถึงเหตุผล-ความจำเป็น

ยิงสลุตหลวง 21 นัด เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เหล่าทัพได้ทำการยิงสลุตหลวง 21 นัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2567

เปิดภารกิจนำตัว 'แป้ง นาโหนด' กลับไทยรับโทษ

พล.อ.อ.พันธุ์ภักดี พัฒนกุล ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) ระบุว่า พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร รักษาการ ผบ.ตร. ได้ประสานมา ขอเครื่องบินกองทัพอากาศ รับตัวนายชวลิต ทองด้วง หรือ แป้ง นาโหนด