รับลูกทันที ‘พท.’ อ้างปฏิญญาสากล ‘แบม-ตะวัน’ ต้องได้ประกันตัวตามสิทธิ

30 ม.ค.2566-นายชุมสาย ศรียาภัย รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย(พท.) กล่าวถึงกรณีที่ศาลเพิกถอนการประกันตัวเยาวชนตะวันและแบมว่า ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนข้อ 11-1 “บุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าทำผิดอาชญามีสิทธิ์ได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์ซึ่งเป็นหลักประกันจนกว่าพิสูจน์ความผิดได้” และยังมีกติกาสากลว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ 9 “ผู้ถูกจับกุมควบคุมตัวต้องได้รับการปล่อยตัว ในระหว่างรอการพิจารณาคดี” รัฐธรรมนูญ 60 มาตรา 29″ ในคดีอาญาให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิด(ไม่ใช่สันนิษฐานว่าเขามีความผิด) ก่อนมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่าจำเลยกระทำผิดจะปฏิบัติต่อผู้นั้นเสมือนผู้กระทำความผิดไม่ได้ และ การควบคุมให้ทำได้เพียง เท่าที่จำเป็นเพื่อป้องกันการหลบหนีเท่านั้น”  และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 107 “ผู้ต้องหาหรือจำเลยต้องได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว”  บทบัญญัติในที่ต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นคำประกาศอันศักดิ์สิทธิ์ของมนุษยชาติ เป็นสิทธิที่ติดตัวมาแต่เกิด มีความเท่าเทียมกันและเป็นสากล สละไม่ได้ ถูกพรากไม่ได้

 นายชุมสายกล่าวว่า สำหรับกฎหมายที่มีโทษอาญาต้องตีความโดยเคร่งครัดต้องค้นหาเจตนาโดยแท้จริงของผู้ต้องหาหรือจำเลยให้ได้ว่า มีความประสงค์อย่างแท้จริงที่จะกระทำความผิดตามความมุ่งหมายของบทบัญญัตินั้นๆหรือไม่อย่างไรก็ตาม หากเป็นเพียงการเรียกร้องให้แก้ไขปรับปรุง กฎหมาย ให้สอดคล้องกับยุคสมัยและให้เป็นไปในทิศทางที่ควรจะเป็นตามหลักสากล ตามชุดความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ของเยาวชนคนหนุ่มสาว แค่นี้พวกเขาไม่ควรต้องมีความผิด และได้รับโทษอาญา ส่วนการได้รับสิทธิในการประกันตัวเป็นเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่บัญญัติบังคับไว้อยู่ในที่ต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ทั้งรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ซึ่งเป็นพันธกรณีที่ประเทศไทยมีไว้กับ มิตรประเทศต่างๆ จึงต้องแยกให้ออกระหว่างสิทธิการได้รับการประกันตัวกับการพิจารณาความผิดตามมาตรา 112 ,116 เอามาปนกันไม่ได้

รองเลขาฯพรรค พท. กล่าวว่า แบมและตะวันไม่น่าจะมีเจตนากระทำความผิดในมาตราดังกล่าวตามที่ถูกกล่าวอ้าง เพียงแต่พวกเขาพิจารณาจากเหตุผล และมีชุดความคิดและประสบการณ์ ในยุคสมัยของเขา ดังนั้น ผู้นำหรือผู้มีอำนาจต้องใช้เมตตาธรรม มองพวกเขาอย่างเข้าใจ อธิบายด้วยเหตุผล พวกเด็กๆไม่ใช่คนอื่นไกลเขาคือลูกหลานของไทยที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติบ้านเมืองต่อไปในอนาคต

“หลายประเทศปล่อยนักโทษการเมืองหรือไม่ดำเนินคดีกับผู้ที่มีความคิดเห็นทางการเมืองแตกต่างจากผู้มีอำนาจ ประเทศเรา เราก็ควรต้องไปถึงจุดนั้นพรรคเพื่อไทยทราบและตระหนักในปัญหานี้ เรายึดมั่นในอุดมการณ์ประชาธิปไตย ความยุติธรรม หลักนิติธรรม ที่เป็นสากล การบังคับใช้กฎหมายตอนนี้ หากเป็นไปตามเจตนารมณ์และความมุ่งหมายโดยแท้ของบทบัญญัติ เราไม่ขัดข้อง แต่ที่ผ่านมาเราเห็นการหยิบยกกฎหมายในมาตราเหล่านี้ มาใช้เป็นเครื่องมือในการรักษาอำนาจทางการเมือง ปิดปากและหยุดการกระทำของผู้เห็นต่างๆ ถือเป็นการตีความการบังคับใช้กฎหมายอย่างบิดผันกระบวนการยุติธรรม และผู้วินิจฉัยชี้ขาด ตัดสินคดีควรจะ ต้องรับฟังและมีทางออกในเรื่องนี้ อย่างสันติ โดยใช้หลักเมตตาธรรม นำหลักยุติธรรม”

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'นนท์3นิ้ว' ยุ 'ก้าวไกล' เท 'เพื่อไทย' เพราะไม่ส่ง แคนดิเดตนายกฯลงส.ส. 'เจี๊ยบ' สวน ไร้สาระไม่งี่เง่าขนาดนั้น

มีการปะทะกันในโซเชียลระหว่าง อานนท์ นำภา แกนนำกลุ่ม 3 นิ้ว กับ อมรัตน์ โชคปมิตต์กุล อดีตส.ส.พรรคก้าวไกล จากประเด็นที่ นายปิย

'โบว์' ตอบตีแสกหน้า! ถ้าจำเป็นเพื่อไทยจะร่วมรัฐบาลกับพลังประชารัฐ เพราะดีกว่าเป็นฝ่ายค้าน

จากกรณีมีผู้ใช้ทวิตเตอร์ สอบถามความเห็นเรื่องการจัดตั้งรัฐบาล โดยระบุว่า ส่วนตัวมั่นใจว่า เพื่อไทย..จะไม่จับมือกับพลังประชารัฐแน่ หลัง

ทักษิณขอกลับไทย-ติดคุก พท.ได้หรือเสียในหมากนี้

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มี.ค.ที่ผ่านมา ทักษิณ ชินวัตร รีบออกมา โพสต์ข้อความบนทวิตเตอร์ @ThaksinLive แบบเร่งด่วน เพื่อกลบกระแสข่าว ดีลลับ ระหว่างเพื่อไทยกับพลังประชารัฐ ในการจับมือกันตั้งรัฐบาลหลังเลือกตั้ง