ลุ้นศาลปกครองกลางพิพากษคดีสรรพากรพื้นที่ฟ้องกรมสรรพากร!

จับตาศาลปกครองกลางพิพาษากรณีสรรพากรพื้นที่ฟ้องกรมสรรพากรปมทำหน้าที่คืนภาษีมูลค่าเพิ่มจนถูกเรียกชดใช้กว่า 854 ล้านบาท

23 มี.ค.2566 - ในเวลา 13.30 น. ณ ห้องพิจารณาคดี 7 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ 1610//2560 ระหว่าง นายสิริพงศ์ หรือศุภกิจ ริยะการธีรโชติ หรือริยะการ (ผู้ฟ้องคดี) กับกรมสรรพากร (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

โดยคดีนี้ผู้ฟ้องคดี ฟ้องว่ากรมสรรพากรมีคำสั่ง ที่ 233/2560 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จำนวน 854,951,021.65 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีกล่าวหาว่า ผู้ฟ้องคดีขณะดำรงตำแหน่งสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 ได้อนุมัติให้มีการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มระหว่างเดือนพฤษภาคม 2555 ถึงเดือนตุลาคม 2555 ให้แก่กลุ่มนิติบุคคลที่ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเท็จ เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแล้ว ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงส่งเรื่องให้รองปลัดกระทรวงการคลังพิจารณาต่อไป เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย จึงนำคดีมาฟ้อง

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กกต. ไม่อุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองกลาง ยันไม่แก้ไขระเบียบแนะนำตัวผู้สมัคร สว.

ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีการประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.)

ผู้สมัคร สว. ยื่น 4 ข้อ จี้ กกต.ห้ามอุทธรณ์คำสั่งศาลปค.กลาง เพิกถอนกฎเหล็ก 

ผู้สมัคร สว. ยื่นข้อเรียกร้อง 4 ข้อ จี้กกต.ห้ามอุทธรณ์คำสั่งศาลปค.กลาง  หลังมีคำพิพากษาเพิกถอนระเบียบแนะนำตัวบางส่วน เพื่อให้คำสั่งมีผลทันที ให้ทุกคนแนะนำตัวอย่างเท่าเทียม

คุก 2 ปี ไม่รอลงอาญา! 'ลูกเกด' ก้าวไกล ผิดคดี 112

ที่ห้องพิจารณาคดีที่ 9 ศาลจังหวัดธัญบุรี เมื่อเวลา 09.00 น. ศาลนัด น.ส.ชลธิชา แจ้งเร็ว หรือ "ลูกเกด" นักกิจกรรมทางการเมือง และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ปทุมธานี เขต 3 พรรคก้าวไกล

ระเบียบแนะนำตัว สว. ส่อวุ่น ตุลาการผู้แถลงคดี เสนอองค์คณะเพิกถอน 5 ข้อกำหนด

ศาลปกครองกลาง ออกนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกในคดีที่ นายเทวฤทธิ์ มณีฉาย บรรณาธิการสำนักข่าวประชาไท และนายพนัส ทัศนียานนท์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และพวก

ระทึก! 24 พ.ค.ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำสั่งระเบียบ กกต.ว่าด้วย สว.

ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำสั่งขอเพิกถอนระเบียบแนะนำตัว สว. ของ กกต. 24 พ.ค.นี้ บก.ประชาไทชี้แม้กกต.ปรับแก้ระเบียบบางส่วน แต่ก็ยังกระทบต่อผู้สมัครสายสื่อ-บันเทิง