ลุ้นศาลปกครองกลางพิพากษคดีสรรพากรพื้นที่ฟ้องกรมสรรพากร!

จับตาศาลปกครองกลางพิพาษากรณีสรรพากรพื้นที่ฟ้องกรมสรรพากรปมทำหน้าที่คืนภาษีมูลค่าเพิ่มจนถูกเรียกชดใช้กว่า 854 ล้านบาท

23 มี.ค.2566 - ในเวลา 13.30 น. ณ ห้องพิจารณาคดี 7 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ 1610//2560 ระหว่าง นายสิริพงศ์ หรือศุภกิจ ริยะการธีรโชติ หรือริยะการ (ผู้ฟ้องคดี) กับกรมสรรพากร (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

โดยคดีนี้ผู้ฟ้องคดี ฟ้องว่ากรมสรรพากรมีคำสั่ง ที่ 233/2560 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จำนวน 854,951,021.65 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีกล่าวหาว่า ผู้ฟ้องคดีขณะดำรงตำแหน่งสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 ได้อนุมัติให้มีการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มระหว่างเดือนพฤษภาคม 2555 ถึงเดือนตุลาคม 2555 ให้แก่กลุ่มนิติบุคคลที่ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเท็จ เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแล้ว ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงส่งเรื่องให้รองปลัดกระทรวงการคลังพิจารณาต่อไป เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย จึงนำคดีมาฟ้อง

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'เอกนัฏ' ลั่นพรรคอันดับหนึ่งต้องเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล รทสช.ขอนำกว่า 4 ล้านคะแนนไปสร้างพรรคให้เติบโต

'เอกนัฏ' ยอมรับให้พรรคอันดับ 1 จัดตั้งรัฐบาล ระบุยึดมั่นจุดยืนเดิมไม่ยอมหากมีการยื่นแก้ ม.112 ย้ำวันนี้ไม่ใช่ไปช่วงชิงเป็นรัฐบาล แต่นำคะแนนกว่า 4 ล้านเสียงไปสร้างพรรคให้เติบโต

สรรพากร ปัดข่าวเก็บภาษีเดินทางออกนอกราชอาณาจักรครั้งละ 1 พันบาท

ตามที่ได้มีการเผยแพร่ข่าว กรณีกรมสรรพากรเตรียมจะเก็บภาษีเดินทางออกนอกราชอาณาจักร โดยเก็บครั้งละ 1,000 บาทต่อคน สำหรับการเดินทางโดยเครื่องบินโดยสารไปต่างประเทศ และคนละ 500 บาท เมื่อเดินทางด้วยรถยนต์หรือเรือ

'ตร.-สรรพากร' เตือนภัยออนไลน์ เปิดชื่อ 'เพจปลอม' หลอกขายสินค้า

พล.ต.อ.สมพงษ์ ชิงดวง ที่ปรึกษาพิเศษ ตร./หัวหน้าคณะทำงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันต้านภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี นาย วินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ รองอธิบดีกรมสรรพากร ร่วมกันแถลงข่าวเตือนภัยอาชญากรรมทางออนไลน์

'ธีระชัย' ชำแหละ แจกเงินดิจิทัล 5แสนล้าน ไม่เวิร์คสำหรับเขตภูมิภาค ใช้เงินแบบสุรุ่ยสุร่าย เพิ่มภาระหนี้

'ธีระชัย'ชำแหละแจกเงินดิจิทัล ไม่เวิร์คสำหรับในเขตภูมิภาคที่ตลาดสด ร้านค้า อยู่ห่างหมู่บ้านเกิน 4 กม. การใช้เงิน 5 แสนล้าน กระตุ้นการอุปโภคบริโภค ไม่ยั่งยืนจะได้ผลรอบเดียวใช้เงินแบบสุรุ่ยสุร่าย เพิ่มภาระหนี้ให้แก่ลูกหลาน ควรถามเจ้าของร้านค้ารายย่อยเขาพร้อมหรือไม่

เอาแล้ว! ศาลพิพากษาปมที่ดินเขากระโดง 'กรมที่ดิน' ละเลยหน้าที่เร่งให้สำรวจเพิกถอนใน 60 วัน

อธิบดีที่ดินเผยศาลปกครองกลางพิพากษาตามที่ รฟท.ฟ้องปมที่ดินเขากระโดง สั่ง กรมที่ดินจับมือ รฟท.ลุยสอบแนวที่ดิน เตรียมตั้ง กก.ตามมาตรา 61 สอบให้แล้วเสร็จใน 60 วัน