'ศุภชัย' จี้ ให้ยกเลิกงาน 'Khaosan420' ยัน เสพ-สูบกัญชา ในที่สาธารณะผิดกฎหมาย

19 เม.ย. 2566 – นายศุภชัย ใจสมุทร นายทะเบียนพรรคภูมิใจไทย แถลงข่าวต่อกรณีที่มีการประกาศว่าจะมีการจัดงานข้าวสาร 420 ในวันที่ 20 เมษายน 2566 โดยกิจกรรมดังกล่าวจะมีการรวมตัวกันเพื่อสูบบ้องบริเวณถนนข้าวสาร ถนนรามบุตรี และจะมีการรวมตัวเดินขบวนพาเหรดกัน การดำเนินกิจกรรมดังกล่าว เกิดข้อห่วงใยจากสังคม ถึงความถูกต้องเหมาะสมของการจัดกิจกรรม ทางพรรคภูมิใจไทยยืนยันถึงจุดยืนของกรณีดังกล่าว และเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกัญชาดังนี้

  1. จุดยืนพรรคภูมิใจไทยคือ สนับสนุนกัญชาเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน โดยพรรคได้แสดงจุดยืนด้วยการเสนอร่างพระบัญญัติกัญชา กัญชง เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร เพราะพรรคภูมิใจไทยตั้งมั่นว่าประเทศไทยจะต้องมีกฎหมายควบคุมการใช้กัญชาจึงจะทำให้การใช้ และการคุ้มครองผู้บริโภคเกิดความสมดุล แม้ว่ากฎหมายดังกล่าวจะได้รับการขัดขวางจากทางการเมือง แต่พรรคก็ยังยืนยันว่า ประเทศไทยต้องมีกฎหมายควบคุมกัญชา โดยจะต้องผลักดันกฎหมายพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง ให้มีผลบังคับใช้ต่อไป
  2. เกี่ยวกับกิจกรรมที่เกิดขึ้น ในการจัดงานกัญชาทั่วประเทศ พรรคภูมิใจไทยมีจุดยืนว่าการจัดกิจกรรมใดๆ ก็ตาม จะต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยในขณะนี้กัญชาเป็นพืชสมุนไพรตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 การดำเนินการใดเกี่ยวกับกัญชาจะต้องเป็นการไม่ละเมิดกฎหมาย โดยเฉพาะการคุ้มครองผู้ไม่ใช้กัญชา และการใช้กัญชาโดยวิธีการสูบในพื้นที่สาธารณะ ฉะนั้นการจัดกิจกรรม Khaosan420 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 20 เมษายน 2566 ไม่ได้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย และอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนทั่วไป และไม่เหมาะสม พรรคภูมิใจไทยจึงขอเรียกร้องให้ผู้เตรียมการจัดงาน ให้ยกเลิกงานนี้

3.ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกัญชาโดยเฉพาะการสูบ และการคุ้มครองผู้บริโภค จะอยู่ในกรอบและขอบเขตที่ถูกต้อง หากสภาผู้แทนราษฎรผ่านกฎหมายระเบียบกัญชา กัญชง เพราะในกฎหมายฉบับนี้ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ห้ามใช้กัญชาโดยวิธีการสูบในพื้นที่สาธารณะ มีบทลงโทษที่รุนแรง หากกระทำผิดต่อผู้บริโภค โดยเฉพาะเด็ก และเยาวชน รวมถึงการควบคุมกระบวนการปลูก กระบวนการผลิต กระบวนการขาย กระบวนการแปรรูป โดยทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับกัญชา ไม่มีขั้นตอนไหนที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของกฎหมายพ.ร.บ.กัญชา กัญชง แต่เมื่อสภาผู้แทนราษฎรไม่ผ่านร่างพ.ร.บ. ดังกล่าว ก็ทำให้มีปัญหาเกิดขึ้นในขณะนี้ ซึ่งพรรคภูมิใจไทยเห็นว่าเกิดจากพรรคการเมืองที่คัดค้านไม่ยอมผ่านกฎหมายฉบับนั้น จนทำให้ประชาชนสับสนเข้าใจผิดว่า เวลานี้กัญชาเสรี ใครสูบที่ใดก็ได้ ทุกสถานที่ แม้เป็นที่สาธารณะซึ่งเป็นความสับสนที่ได้ถูกสร้างขึ้นมาให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิด เพราะฉะนั้น ขอเรียกร้องหน่วยงานของรัฐ ให้บังคับใช้กฎหมาย โดยเคร่งครัด และพรรคภูมิใจไทยยืนยันว่า เราไม่สนับสนุนในพฤติการณ์ดังกล่าวที่จะเกิดขึ้น เพราะนี่ไม่ใช่เป็นเป้าหมายของพรรคภูมิใจไทย ที่ต้องการนำมาใช้เพื่อทางการแพทย์ เพื่อสุขภาพส่วนบุคคล และเพื่อเศรษฐกิจเท่านั้น แต่เราคัดค้านเพื่อนำไปใช้นันทนาการโดยไม่จำกัดพื้นที่

  1. การสูบกัญชาในที่สาธารณะมีความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขปี 2535 มาตรา 74 ซึ่งมีโทษทางอาญา พรรคภูมิใจไทยจะสนับสนุนให้ใช้กัญชาเพื่อดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชน และการดำเนินการใดๆ ก็ตามจะต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย และความเหมาะสมของทางสังคม พรรคภูมิใจไทยจะไม่สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมที่เกินขอบเขตจากการดูแล และรักษาสุขภาพของพี่น้องประชาชน และขอเรียกร้องให้ยกเลิกการจัดงานครั้งนี้ ซึ่งสิ่งที่พรรคภูมิใจไทยได้ทำมาโดยตลอดว่าสิ่งเหล่านี้ต้องเป็นการได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ที่สำคัญคือพฤติกรรมดังกล่าวดูเหมือนว่าจะทำให้เกิดอุปสรรคในการที่พวกเราร่วมกันพยายามที่จะทำให้ประชาชน ผู้ป่วย กลุ่มประชาสังคม นักวิชาการ แพทย์ จำนวนมากที่ผลักดันให้กัญชาถูกกฎหมายเพื่อใช้รักษาอาการเจ็บป่วยสารพัดโรค ซึ่งวันนี้กระทรวงสาธารณสุขเองก็ได้ศึกษา และเห็นว่า กัญชาสามารถใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ในโรคจำนวนมาก วันนี้เรากำลังผลักดันเต็มที่ให้กัญชากลับมาเป็นยาสมุนไพรให้ประชาชนใช้ดูแลตัวเอง จึงขอฝากไปถึงผู้จัดกิจกรรมครั้งนี้ให้ย้อนกลับไปในวันที่เราต้องต่อสู้กันอย่างหนัก เพื่อให้สิทธิของผู้ป่วยจำนวนหลายล้านคนให้มีโอกาสได้ใช้ประโยชน์อย่างปลอดภัย วันนี้มีคนพยายามที่จะเอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติด เพราะฉะนั้นเรียกร้องทุกท่านว่าจะต้องร่วมกันทำกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้กัญชาได้กลับมายืนอย่างสง่าผ่าเผย เป็นพืชผักเศรษฐกิจ เราจะไม่ยอมให้กัญชาถูกกล่าวหาถูกใส่ร้ายว่าเป็นยาเสพติด และจะกลับมาให้เป็นสมุนไพร เหมือนที่เราเคยได้ใช้ประโยชน์กันมาตั้งแต่เก่าแก่โบราณให้ได้กลับมา รวมทั้งเราจะต้องร่วมกันที่จะผลักดันให้กัญชาสามารถเป็นพืชเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับประเทศ ให้กับประชาชนที่ได้มีการปลูกกัญชาในการสร้างรายได้ให้กับตัวเองต่อไป

“ ขอเรียกร้องเจ้าหน้าที่รัฐ กระทรวงสาธารณสุข, กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, กรมอนามัย, เทศกิจ, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไปดำเนินการว่าการที่ไปเอาบ้องมาสูบในที่สาธารณะมันผิดกฎหมาย ต้องถูกดำเนินคดี ผิดมาตรา 74 ของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข มีโทษทางอาญา สิทธิในฐานะพรรคการเมืองสามารถทำได้เท่านี้ “ นายศุภชัย กล่าวทิ้งท้าย.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ภท. โต้ 'สาทิตย์' มั่วข้อมูลทุจริตสอบ นอภ. ไม่เกี่ยว 'ชวรัตน์' อดีต มท.1

'ศุภชัย' โต้ 'สาทิตย์' มั่วข้อมูลทุจริตสอบเข้าโรงเรียนนายอำเภอ ยันคดีจบแล้ว ไม่เกี่ยว 'ชวรัตน์ ชาญวีรกูล' อดีต รมว.มหาดไทย ไล่ปฏิรูป ปชป. แทนวิจารณ์พรรคอื่น

'ศุภชัย' จี้ กกต.สอบกรณี กก.อิสลาม กระบี่ ออกจม.ข้อพึงสังวรการเลือกตั้ง เพราะน่าตกใจ

นายศุภชัย ใจสมุทร นายทะเบียนสมาชิกพรรคภูมิใจไทย โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว โดยนำภาพเอกสารของ สำนักงานคณะกรรมการอิสลาม จังหวัดกร

'ภูมิใจไทย' ฟ้อง 'ชูวิทย์' ละเมิดคุกคาม เรียก 100 ล้าน ขอศาลสั่งห้ามเข้าใกล้พื้นที่ปราศรัย

น.ส.ณัฐชนิกานต์ เกตุคำขวา และ นายพิชัย เอี่ยมอ่อน ทนายความ ผู้รับมอบอำนาจจากนายศุภชัย ใจสมุทร ผู้บริหารพรรคภูมิใจไทย เดินทางมาเพื่อยื่นฟ้อง

'ภท.' หอบนักวิชาการโต้ 'TDRI' ถลุงงบมากสุด

‘ภูมิใจไทย’ หอบนักวิชาการโต้ ‘ทีดีอาร์ไอ’ ตราหน้านโยบายหาเสียงถลุงเงินมากสุด 1.9 ล้านล้านบาท ทำเสียคะแนนนิยม ยันใช้งบรัฐเพียง 2.23 แสนล้านบาท มั่นใจไม่ติดท็อปไฟว์พรรคใช้เงินเยอะ

กินอยู่กับปาก อยากอยู่กับท้อง ! 'ศุภชัย' เผย 'เพื่อไทย' เป็นสารตั้งต้น นำกัญชาพ้นยาเสพติด

นายศุภชัย ใจสมุทร โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ถึงกรณีที่สมาชิกพรรคเพื่อไทย ออกมากล่าวว่า ไม่ได้มีส่วนรู้เห็นกับการปลดล็อกกัญชา ออกจากยาเสพติด และตำ

ภท. เปิดนโยบายเพื่อ 'คนไทยมุสลิม' เคลียร์ปมกัญชาเสรี

'ภูมิใจไทย' หาเสียงชาวไทยมุสลิม ลั่นเป็นรัฐบาล ตั้งองค์กรกิจการฮัจญ์ ลดค่าใช้จ่ายร่วมแสวงบุญ แจงนโยบายกัญชามุ่งประโยชน์ทางแพทย์ โวยโดนบิดเบือนให้ใช้เสรี