ว่าที่ส.ส.สาวก้าวไกล ร่อนจม.เปิดผนึกเรียกร้องผู้บริหาร 30 โรงเรียน ยกเว้นแต่งชุดลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด

20 พ.ค.2566 - นางสาวรักชนก ศรีนอก ว่าที่ ส.ส. กรุงเทพมหานครเขตบางบอน จอมทอง หนองแขม พรรคก้าวไกล ออกจดหมายเปิดผนึก ถึงผู้อำนวยการโรงเรียนในเขต 28 กรุงเทพมหานคร จอมทอง บางบอน หนองแขม เรื่อง "ขอความร่วมมือให้พิจารณายกเว้นการแต่งชุดลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด" โดยมีเนื้อหาดังนี้

ด้วยสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและสังกัดกรุงเทพมหานครอยู่ในช่วงเปิดภาคเรียนใหม่ และวิชาลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาขาดเป็นหนึ่งในวิชาที่จะทำการเรียนการสอน

อย่างไรก็ดี ด้วยสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันที่ยังไม่ฟื้นตัวดี สภาวะเงินเฟ้อยังไม่คลี่คลาย เครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาขาดถือเป็นภาระค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองจะต้องแบกรับ โดยเฉพาะในครอบครัวผู้มีรายได้น้อย

ดิฉัน นางสาวรักขนก ศรีนอก ว่าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 28 บางบอน จอมทอง หนองแซม พรรคก้าวไกล จึงใคร่ขอให้ผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาการแต่งกายชุดลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด โดย ให้สวมใส่เพียงผ้าพันคอกับวอกเกิ้ลเท่านั้น เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครอง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อเสนอของดิฉันจะได้รับการตอบรับจาก ท่านผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อที่นักเรียนทุกคนจะได้ประโยชน์จากวิชาลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด อย่างเต็มที่โดยไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครอง

สำหรับโรงเรียนในกรุงเทพมหานครเขต 28 จอมทอง บางบอน หนองแขม สังกัดกระทรวงศึกษาธิการและสังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย

โรงเรียนสังกัด สพม.1 -

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
1. โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
2. โรงเรียนศึกษานารีวิทยา
3. โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
4. โรงเรียนวัดราชโอรส

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจอมทอง
1. โรงเรียนวัดไทร
2. โรงเรียนวัดสีสุก
3. โรงเรียนวัดมงคลวราราม
4. โรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอก
5. โรงเรียนวัดนางนอน (พิพัฒน์)
6. โรงเรียนวัดศาลาครืน
7. โรงเรียนวัดยายร่ม
8. โรงเรียนวัดนาคนิมิตร
9. โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
10. โรงเรียนวัดโพธิ์แก้ว
11. โรงเรียนวัดบางประทุนนอก

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตหนองแขม
1. โรงเรียนวัดหนองแขม (สหราษฎร์บูรณะ)
2. โรงเรียนบ้านขุนประเทศ
3. โรงเรียนประชาบำรุง
4. โรงเรียนวัดอุดมรังสี
5. โรงเรียนมนต์จรัสสิงห์อนุสรณ์
6. โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางบอน
1. โรงเรียนสถานีพรมแดน
2. โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
3. โรงเรียนบ้านนายเหรียญ
4. โรงเรียนบ้านนายผล
5. โรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์
6. โรงเรียนวัดนินสุขาราม
7. โรงเรียนบ้านนายสี
8. โรงเรียนวัดบางบอน
9. โรงเรียนคงโครัดอุทิศ

 

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'ไอซ์ รักชนก' ขอโทษ กทม. ปมเขียนจดหมายเปิดผนึกเรื่อง ชุดลูกเสือ เนตรนารี

นางสาวรักชนก ศรีนอก ว่าที่ ส.ส. กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน จอมทอง หนองแขม พรรคก้าวไกล ออกจดหมายเปิดผนึกถึงผู้อำนวยการโรงเรียนในเขต 28 กรุงเทพมหานคร จอมทอง บางบอน หนองแขม เรื่อง "ขอความร่วมมือให้พิจารณายกเว้นการแต่งชุดลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด"

'พิธา' อบรม ส.ส.ก้าวไกล ห้ามทำตัวกร่าง ห้ามเจ้ายศเจ้าอย่าง

พรรคก้าวไกลจัดประชุม ส.ส. ทั้งผู้ที่ได้รับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้งรวม 500 คน โดยนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล กล่าวว่าขอบคุณทุ

โฆษกศาลฯ อบรมชุดใหญ่ 'เจี๊ยบ ก้าวไกล' โวยปมถอนประกันโจ๋ทะลุวัง

สืบเนื่องจากกรณีนางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล ส.ส.พรรคก้าวไกล ตั้งข้อสังเกตถึงคำสั่งถอนประกันตัว น.ส.ทานตะวัน จำเลยคดีตามประมวล

เหลือให้พรรคอื่นบ้าง เลขาฯก้าวไกล โวลั่นทุ่งพรรคจะได้ ส.ส. แบบก้าวกระโดด

นายชัยธวัช ตุลาทน เลขาธิการพรรคก้าวไกล กล่าวว่า สำหรับ สูตรหาร 100 ที่เกิดขึ้นนั้นพรรคก้าวไกลไม่มีความกังวลใดๆ เนื่องจากพรรคก้าวไกลมีความชัดเจนว่าไม่ว่าระบบการเลือกตั้งจะเป็นแบบใด หรือจะเปลี่ยนไป

๑๑๑ ปีลูกเสือไทยทำไมชุดลูกเสือ กิจการลูกเสือ จึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาเยาวชน

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชบันทึกและพระราชทานให้แก่เสนาบดีและปลัดทูลฉลองกระทรวงธรรมการ, ๒๔๕๓ ไว้ความตอนหนึ่งว่า