'ดิจิทัล วอลเล็ต' ไปไม่รอดแน่! คิดล้วงเงิน ธ.ก.ส. อ่านกฎหมายให้แตกก่อน

15 เม.ย. 2567 – นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ประธานพรรคไทยภักดี โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กในหัวข้อ “ดิจิทัลวอลเล็ตไปไม่รอด” โดยระบุว่า

นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มือเศรษฐกิจของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง ทึกทักว่า วรรคสุดท้าย ของวัตถุประสงค์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ตามมาตรา 9 (3) ของ พ.ร.บ. ธ.ก.ส. เขียนไว้ว่า “เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต”

และก็เหมาว่าสามารถมอบหมาย ธ.ก.ส. มาแจกเกษตรกร ผ่านดิจิทัล วอลเล็ต วงเงิน 172,300 ล้านบาท ได้ ถือว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ ธ.ก.ส. คือการพัฒนาคุณภาพชีวิต

สิ่งที่ต้องแนะนำนายเผ่าภูมิ ที่อ้างมาตรา 9 (3) ของ พ.ร.บ. ธ.ก.ส. ตามที่กล่าว นายเผ่าภูมิต้องอ่านกฏหมายมาตรานี้ให้ละเอียดครบถ้วนทุกวรรคทุกถ้อยคำ โดยเฉพาะวรรคท้ายสุดของมาตรา 9 ที่เขียนว่า “การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน……ให้กระทำได้เท่าที่กำหนดในกฏกระทรวง”

เมื่อไปเปิดอ่านกฏกระทรวงที่ออกมาปี 2550 เพื่อขยายมาตรา 9 (3) (4) ของ พ.ร.บ. ธ.ก.ส. ที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กำหนดรายละเอียดการใช้เงิน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ ธ.ก.ส. ไว้ 3 ข้อ คือ ข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 8 (กฎกระทรวง ปี 2550 ออกเพิ่มเติม จากกฏกระทรวงเดิมที่ออกในปี 2542 ที่มี 5 ข้อ ขยายวัตถุประสงค์ ธ.ก.ส. ตาม พ.ร.บ. มาตรา 9 (1) ข้อ (ข) (ค) (ง) และ 9 (2)

โดยเฉพาะกฏกระทรวงข้อ 6 ซึ่งมาอธิบายมาตรา 9 (3) ตามที่นายเผ่าภูมิอ้าง รายละอียดจะไม่ตรงกับสิ่งที่นายเผ่าภูมิเสนอ แต่กฎกระทรวงมีความชัดเจน ตามเจตนารมณ์ของกฏหมาย นั่นคือ ประเด็นเรื่อง “เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต” มีการกำหนดรายละเอียดในกฏกระทรวงข้อ 6 (3) ไว้ว่า

ข้อ 6 (3) การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน ในลักษณะดังต่อไปนี้

(ก) การศึกษา อบรม สัมมนา ดูงาน หรือฝึกงาน ในด้านการส่งเสริมอาชีพ หรือเพื่อการพัฒนาอาชีพ หรือเพื่อการศึกษาของบุคคลในครอบครัว

(ข) การจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐานแก่การดำรงชีวิต

(ค) การจัดหา ปรับปรุง หรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย

(ง) การจัดหาปัจจัยอื่น ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต

ถ้าเราดูในประเด็นนี้ ดูเหมือนว่าข้อ 6 (3) (ข) และ (ง) การแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต พอที่จะใช้สีข้างถู ขอใช้เงิน ธ.ก.ส. ก็อาจจะก้ำกึ่ง เพราะอ้างเรื่องการดำรงชีวิต ซึ่งต้องตีความกันอีกหลายตลบ แต่นายเผ่าภูมิต้องมาอ่านข้อ 8 ของกฏกระทรวง ให้จบ

ข้อ 8 กำหนดว่า การให้กู้เงินตามข้อ 6 และข้อ 7 (ข้อ7 เป็นเรื่องสหกรณ์) เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละยี่สิบ ของเงินที่ให้กู้ในแต่ละรอบปีบัญชี และมีหนี้เงินกู้คงเหลือไม่เกินร้อยละยี่สิบ ของหนี้เงินกู้ทั้งหมด ณ สิ้นปีบัญชี เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี

ถ้านายเผ่าภูมิอ่านกฏกระทรวง ที่ขยายมาตรา 9 (3) ของ พ.ร.บ. ธ.ก.ส. ตามที่นายเผ่าภูมิตีความว่าใช้เงิน ธ.ก
ส.ได้ จะรับทราบเลยว่ากฏหมายมีเจตนาชัดเจน คือเงินก้อนนี้ต้องเป็น “เงินกู้เท่านั้น” ไม่ใช่มอบหมายให้ ธ.ก.ส.มา “แจกเงินดิจิทัล” ใช้ซื้ออะไรก็ได้ จึงไม่ใช่วัตถุประสงค์ของ ธ.ก.ส. ต้องย้ำว่า แม้จะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต แต่กฏกระทรวงยังกำหนดว่า เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่าน “กลไกชุมชน” และต้องเป็น “เงินกู้เท่านั้น”

ดังนั้นการที่รัฐบาลจะมอบภารกิจให้ ธ.ก.ส. มาแจกเป็นดิจิทัลวอลเล็ต วงเงิน 172,300 ล้านบาท จึงผิดทั้งมาตรา 28 ของ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง 2561 เพราะไม่ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ ธ.ก.ส. และยังผิดมาตรา 9 ของ พ.ร.บ. ธ.ก.ส. ตามวัตถุประสงค์ของ ธ.ก.ส. อีกด้วย

สรุป ผมเชื่อว่าโครงการแจกเงินดิจิทัลไปไม่รอดครับ.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชี้เปรี้ยง พฤติกรรม 'ทักษิณ' จะกลายเป็นสึนามิทางการเมือง!

พฤติกรรมใช้อำนาจเหนือกฎหมาย เหนือ นิติรัฐไทย ของ ทักษิณ ชินวัตร คงประเมินตั้งแต่ต้นว่าจะสามาถควบคุมคลื่นสะท้อนกลับต่างๆได้ ถึงขนาดลงทุนจัดให้ภาคประชาชนอยู่ในกับดัก ความปรองดอง

5 เหตุผล 'เศรษฐา' รอดชั่วคราว

ทำไมคุณเศรษฐา ถึงรอดมาจากเงื้อมมือของศาลรัฐธรรมนูญได้ อย่างฉิวเฉียดขนาดนี้ (5:4) ซึ่งผมคิด แล้วก็เดาเอาเองว่ามันน่าจะมีสาเหตุมาจากหลายๆเรื่

'อุ๊งอิ๊ง' เผยไม่ได้เตรียมพร้อมเป็นนายกฯ เชื่อ 'เศรษฐา' ไม่หลุดเก้าอี้

น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องของ 40 สว. ว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี สิ้นสุดลงเฉพาะตัวหรือไม่

'เศรษฐา' นัดถกทีมกฎหมาย เตรียมข้อมูลแจงศาลรธน.

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมากรับคำร้องของ 40 สว. กรณียื่นถอดถอนจากตำแหน่งปมเสนอชื่อ นายพิชิต ชื่นบาน เป็นรัฐมนตรี