จันทร์, 4 ธันวาคม 2566

สภาพอากาศวันนี้
THAILAND 31.4°C/25.8°C

ข่าวพระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าฯ

11 มี.ค.2565 – สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย นำนายขัตติยา ไชยเอีย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เลย โซล่าร์ ซัพพลาย จำกัด

ในหลวง-พระราชินี พระราชทานดอกไม้เยี่ยม

11 มี.ค.2565 – พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้   นายภิรมย์​ นิลทยา   ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา  เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  ไปมอบแก่ อาสาสมัครทหารพราน ชาติชาย  

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ได้ทุนอานันทมหิดลเฝ้าฯ

8 มี.ค.2565 -พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายประพจน์ อัศววิรุฬหการ ประธานกรรมการแผนกอักษรศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล

ในหลวง-พระราชินี พระราชทานเพลิงศพพลเอกหญิง ท่านผู้หญิงอภิรดี  ยิ่งเจริญ

5 มี.ค.2565 – เวลา  18.23  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปพระราชทานเพลิงศพ

ราชกิจจาฯ ประกาศการใช้คำนำหน้านามสตรี ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ

เว็บไซต์ราชดิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศการใช้คำนำหน้านามสตรี ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า

1...585960...80