ผู้คนล้นหลามร่วมไว้อาลัยอดีตพระสันตปาปาเบเนดิกต์ที่วาติกัน

ศาสนิกชนหลายหมื่นคนร่วมต่อแถวแสดงความเคารพต่ออดีตพระสันตปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ที่สำนักวาติกัน ก่อนพิธีฝังพระศพของพระองค์ที่มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์อีก 3 วันข้างหน้า

ศาสนิกชนเข้าแถวรอถวายความเคารพพระศพของอดีตสมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ที่ 16 ที่ประทับในมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ของนครรัฐวาติกัน เมื่อวันที่ 2 มกราคม (Photo by Andreas SOLARO / AFP)

เอเอฟพีรายงาน เมื่อวันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2566 กล่าวว่า ศาสนิกชนเรือนหมื่นร่วมต่อแถวยาวเพื่อเข้าเฝ้าพระศพของอดีตพระสันตปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ซึ่งประทับบนแท่นในมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์แห่งนครรัฐวาติกัน

พระศพของอดีตพระสันตปาปาเบเนดิกต์ซึ่งสวมชุดคลุมไว้ทุกข์ของสีแดงและผ้านุ่งขอบทอง ประทับอยู่บนแท่นตั้งพระศพที่คลุมด้วยผ้าสีทองหน้าแท่นบูชาของนักบุญปีเตอร์ ขนาบข้างด้วยทหารสวิสสองคน

ศาสนิกชนเริ่มต่อคิวก่อนรุ่งสางเพื่อเข้าเคารพพระศพของพระองค์ ก่อนที่แถวจะยาวเหยียดและผู้คนเนืองแน่นตลอดทั้งวัน โดยวันนี้เป็นวันแรกที่เปิดให้เข้าสักการะ และมีรายงานของสำนักวาติกันว่าผู้คนที่มาแสดงความอาลัยทั้งหมดในวันนี้มีราว 40,000 คน

พระศพของอดีตสันตะปาปาจะประทับบนแท่นพระศพเป็นเวลา 3 วัน โดยศาสนิกชนทั่วไปจะได้รับอนุญาตให้เข้าไปเคารพได้ในระหว่างวัน โดยผ่านเครื่องตรวจจับโลหะเพื่อคัดกรองความปลอดภัยก่อนเข้าสู่มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์

อดีตพระสันตปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ทรงเป็นผู้นำคริสตจักรคาทอลิกนาน 8 ปี ก่อนที่ปี 2556 พระองค์จะกลายเป็นพระสันตะปาปาองค์แรกในรอบหกศตวรรษที่ลาออกจากตำแหน่งประมุขสูงสุด โดยในครานั้นพระองค์ตรัสถึงพระพลานามัยทั้งกายและใจที่เสื่อมโทรมลงอย่างมาก

อดีตพระสันตปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 สิ้นพระชนม์ด้วยปัญหาพระพลานามัยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา และพิธีพระศพจะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2566 ที่จัตุรัสเซนต์ปีเตอร์ ซึ่งมีสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเป็นประธาน.

เพิ่มเพื่อน