'กรมทางหลวง' ผุดทางเลี่ยง 'เมืองหาดใหญ่' ลุยแก้ปัญหาการจราจรหนุนท่องเที่ยว-ขนส่งสินค้า

กรมทางหลวง เดินหน้าศึกษาออกแบบทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก)เชื่อมทล.4135กับ414ระบายรถรอบสนามบิน หวังรองรับปัญหาการจราจรและขนส่ง สินค้าในอนาคต

26 ต.ค.2564-นายเศรษฐการ เพชรวารี ปลัดอำเภอหาดใหญ่ จ. สงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาปฐมนิเทศโครงการ (ประชุมใหญ่ ครั้งที่ 1) โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันตก) ของกรมทางหลวง ( ทล.) ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ณ อาคารอเนกประสงค์ สนามกีฬาเนินขุมทอง เทศบาลเมืองควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ทั้งนี้เพื่อนำเสนอข้อมูลโครงการ ประกอบด้วย ความเป็นมาของโครงการ วัตถุประสงค์ในการศึกษา พื้นที่ศึกษาและแนวเส้นทางโครงการ สภาพแนวเส้นทางในปัจจุบัน ขอบเขตการศึกษาด้านต่างๆ ขั้นตอนดำเนินงาน แนวคิดรูปแบบการพัฒนาโครงการ การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของประชาชน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของโครงการ และแผนดำเนินงานในการพัฒนาโครงการ พร้อมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน

อย่างไรก็ตาม ทล.ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด ศึกษาโครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันตก) โดยมีขอบเขตการศึกษา ดังนี้ 1.สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานด้านวิศวกรรมและจราจร 2.งานออกแบบรายละเอียด (Detailed Design) 3.งานศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม และ 4.การมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์

สำหรับแนวเส้นทางโครงการมีจุดเริ่มต้นเชื่อมต่อกับโครงการทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) ที่บริเวณแยกทางหลวงหมายเลข 4135 (สายทางเข้าสนามบินหาดใหญ่) ใกล้ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ และมีจุดสิ้นสุดโครงการเชื่อมต่อกับโครงการทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) บริเวณทางหลวงหมายเลข 414 (สายน้ำกระจาย–ท่าท้อน หรือ ถนนลพบุรีราเมศวร์ ) ระยะทางประมาณ 35 กม.ครอบคลุมพื้นที่ อ.ควนเนียง อ.บางกล่ำ และอ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีระยะเวลาศึกษาทั้งหมด 450 วัน

ทั้งนี้ในส่วน ลักษณะเส้นทางโครงการเป็นทางเลี่ยงเมืองที่เป็นโครงข่ายต่อเนื่องกับทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ด้านตะวันออก ที่ได้ออกแบบไว้เป็นทางหลวงที่มีเขตทาง 60 เมตร ขนาด 4 ช่องจราจร เพื่อรองรับปริมาณจราจรในอีก 20 ปีอนาคต พร้อมจุดตัดทางแยกต่างระดับ บริเวณจุดต้นทาง – ปลายทางของโครงการ ด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ปรึกษาโครงการฯ จะทบทวนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเดิม ที่จัดทำในขั้นตอนการศึกษาความเหมาะสมฯ โครงการ และปรับปรุงหรือประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม

โดยจะพิจารณาครอบคลุมปัจจัยสิ่งแวดล้อม 4 ด้าน ได้แก่ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าคุณภาพชีวิต ในพื้นที่ศึกษาระยะ 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการ แต่สำหรับด้านแหล่งประวัติศาสตร์และโบราณคดี จะศึกษาในระยะ 1 กิโลเมตร จากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการ

สำหรับโครงการดังกล่าวจะช่วยลดการคับคั่งการจราจช่วงผ่านพื้นที่ตัวเมืองอําเภอหาดใหญ่และอํานวยความสะดวก ให้รถยนต์ที่ไม่มีความจําเป็นต้องเดินทางเข้าอําเภอหาดใหญ่แต่ต้องการเดินทางไปยัง จังหวัดใกล้เคียงไปใช้ถนนโครงการเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต้อการ เดินทางที่สะดวกและรวดเร็ว

นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในจังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียงให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสนับสนุนการพัฒนาและขยายตัวของพื้นที่ ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว ด้านการค้า และด้านการลงทุน ทั้งในภาคเกษตรกรรม ช่วยลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางและขนส่งสินค้า อีกทั้งยังเป็นการพัฒนา เส้นทางท่องเที่ยวให้มีความสะดวกและปลอดภัย ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพด้านการ เดินทางในอนาคต

อย่างไรก็ตามภายหลังการประชุมครั้งนี้ ทล.จะรวบรวมข้อมูลความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน นำมาพิจารณาประกอบการศึกษาของโครงการ เพื่อนำเสนอข้อมูลให้กับประชาชนต่อไป พร้อมจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างต่อเนื่อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทึ่ง! เด็ก ป.1 เป่าปากเปล่าเป็นเสียงนกหวีด ขอครูเป็นจิตอาสาเรียกรวมนักเรียนและช่วยโบกรถหน้าโรงเรียน

ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่บ้านหนองคูน้อย ต.เมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ เพื่อพบกับเด็กชายปภังกร กำจร (น้องแก๊ป) อายุ 7 ปี นักเรียนชั้น ป.1

ชาวบ้านค้านประชาพิจารณ์ ชี้ไม่ชอบธรรมเรื่องที่ดินทำกิน คนโหวตรับรองไม่อยู่ในพื้นที่

ตัวแทนชาวบ้านด่านคำ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร กว่า 20 คน นำโดย นายสมไชย ยืนยั่ง

ถนนสุดพิลึก! งบกว่า 2 ล้าน ตัดผ่านสวนปาล์มน้ำมันลงลำคลอง ป.ป.ช.ตรังขยับ

โผล่อีกแล้ว! ถนนสุดพิลึก สร้างลงคลอง ทุ่มงบไปกว่า 2.1 ล้านบาท ระยะทาง 370 เมตร สองข้างทางเต็มไปด้วยสวนปาล์มน้ำมัน ไร้บ้านเรือนประชาชนแม้แต่หลังเดียว แถมยังไร้ทางไปต่อ ทั้งที่มีป้ายบอกทางสามารถเชื่อมไปอีกตำบลได้ ด้านป.ป.ช.ตรัง พร้อมภาคประชาชน เร่งเข้าตรวจสอบ หลังชาวบ้านกังขาทำไปเพื่ออะไร

3 นิ้วยื่นหนังสือถึง ตร. ตรวจสอบอาวุธใช้คุมม็อบ 14 พ.ย.

นายเสกสิทธิ์ แย้มสงวนศักดิ์ ตัวแทนประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์ตามกฎหมาย นายปิยรัฐ จงเทพ หรือโตโต้ หัวหน้าการ์ดอาสา We Volunteer หรือ วีโว่ และนายชยพล

'วราวุธ' เร่งสอบใช้ที่ดินสปก.ทิ้งกากของเสียซึมสวนปาล์มฉะเชิงเทรา

3 ธ.ค.2564 - นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า ตามที่มีเรื่องร้องเรียนว่า มีการลักลอบทิ้งกากของเสียในเขตพื้นที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา (สปก.) นั้น นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สั่งการให้ตรวจสอบอย่างเร่งด่วน และจากการตรวจสอบ