กองทุนหมู่บ้านฯ โชว์โครงการวัสดุปลูกบ้านท่าเกวียน ลดต้นทุนการเกษตร

20 เม.ย.2567 - นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เปิดเผยว่า โครงการวัสดุปลูก กองทุนหมู่บ้านท่าเกวียน ภายใต้โครงการนำร่องตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อมุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มของทรัพยากรชีวภาพ โดยเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจหมุนเวียน คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่า คือ หลักคิดของเศรษฐกิจ BCG Model กองทุนหมู่บ้านท่าเกวียน หมู่ 8 ตำบลธนู อำเภอเมืองอุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงได้นำแนวคิดเงินทุนหมุนเวียนของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมาปรับใช้ในโครงการวัสดุปลูก เพื่อลดต้นทุนในภาคการเกษตร ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีรายได้จากการลดต้นทุนของผลผลิต การบริหารและการพัฒนาที่มุ่งสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่มีรูปแบบ โดยการนำแนวคิด BCG Model มาเป็นกลไกขับเคลื่อน ส่งผลให้ชุมชนเกิดความยั่งยืน

รับชมที่นี่ https://www.facebook.com/villagefundFB/videos/1088459935699284

#โครงการนำร่องตามโมเดลเศรษฐกิจBCGกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กองทุนหมู่บ้านฯ โชว์ โครงการโรงอัดถ่าน จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เปิดเผยว่า โครงการโรงอัดถ่าน เทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิง จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรหรือขยะ ภ

'พวงเพ็ชร' สั่งคัดเกรดกองทุนหมู่บ้าน ตั้งคณะทำงานพลิกโฉมให้เป็นกองทุนยุคใหม่

นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายวราวุธ ยันต์เจริญ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายกฤช เอื้อวงศ์

'สมศักดิ์-อนุชา' ตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคฯ พื้นที่ต้นแบบสุโขทัย

นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมลงพื้นที่ติดตามนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

กทบ. ชูโมเดลเศรษฐกิจ BCG ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก มุ่งสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจเชิงคุณภาพ

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ชูโมเดลเศรษฐกิจ BCG  จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร เตรียมความพร้อม เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก มุ่งสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจเชิงคุณภาพ กระจายอย่างทั่วถึง การพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน

'อนุชา' นำคณะดูงานฟาร์มโคญี่ปุ่น

'อนุชา' นำคณะดูงานฟาร์มโคญี่ปุ่น เตรียมนำองค์ความรู้เสริมทัพงานกองทุนหมู่บ้านฯ ดันโคต้นน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ พันธุ์ไทย สู่การส่งออก สร้างรายได้ให้ท้องถิ่น