เกรท วอลล์ มอเตอร์ ร่วมเปิดศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า

เกรท วอลล์ มอเตอร์ เดินหน้าส่งเสริมศักยภาพและการเรียนรู้ของเยาวชนไทย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปิด ‘ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี’ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมทั้งมอบรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ ORA จำนวน 1 คันเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนผ่านการลงมือปฏิบัติและเตรียมความพร้อมคนรุ่นใหม่ให้มีทักษะที่จำเป็นต่อตลาดแรงงานในอนาคต นอกจากนี้ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ยังได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาด้านยานยนต์ไฟฟ้า ภายใต้การขับเคลื่อนคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพยานยนต์ไฟฟ้า ตอกย้ำพันธกิจของบริษัทฯ ที่พร้อมก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำด้านยานยนต์ไฟฟ้า (xEV Leader) ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเติบโตเคียงข้างสังคมควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดขึ้นภายในงาน ONE-EV (Open Network of Education for Electric Vehicle) ณ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานสักขีพยาน โดยมี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ ร่วมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มร.ไมเคิล ฉง ผู้จัดการทั่วไป เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย) รวมถึงตัวแทนจากองค์กรธุรกิจและหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ลงนาม โดยในโอกาสเดียวกันนี้ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ยังได้รับโล่เชิดชูเกียรติจากวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ในฐานะผู้ประกอบการที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่สถานศึกษาอีกด้วย

พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า และการส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ ORA เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสรวุฒิ  เนื่องจำนงค์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธาน โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนายนิทัศน์  วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เป็นผู้รับมอบจาก มร. ไมเคิล ฉง ผู้จัดการทั่วไป และนายครรชิต ไชยสุโพธิ์ รองประธานฝ่ายกิจการองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย) และ นายอำนาจ แสงจันทร์ รองประธานฝ่ายการผลิต เกรท วอลล์ มอเตอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)

 

มร. ไมเคิล ฉง ผู้จัดการทั่วไป เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลากว่า 2 ปีของการเข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทย เกรท วอลล์ มอเตอร์ เห็นศักยภาพของประเทศไทยในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่รวมทั้งความสามารถของเยาวชนที่ควรได้รับการส่งเสริมให้มีความพร้อมอย่างรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็น องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง ความร่วมมือระหว่าง เกรท วอลล์ มอเตอร์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ที่ได้ผนึกพลังสร้าง ‘ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี’ รวมไปถึงรถยนต์แบรนด์ ORA จาก เกรท วอลล์ มอเตอร์ จะช่วยเพิ่มทักษะ พัฒนาความสามารถและสร้างประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าให้กับนักศึกษาได้ดียิ่งขึ้น ขณะที่คณะครูอาจารย์จะได้มีโอกาสยกระดับหลักสูตรการเรียนการสอนให้สมบูรณ์แบบยิ่งกว่าที่เคย ซึ่งในอนาคต จะช่วยให้ประเทศไทยมีบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ สร้างระบบนิเวศของรถยนต์ไฟฟ้าให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนพัฒนาประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของภูมิภาคได้อย่างแท้จริง

 

ทั้งนี้ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ได้ให้การสนับสนุนการเรียนรู้ของเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมและความร่วมมือกับหลากหลายหน่วยงานและสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือกับวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อสร้างโอกาสและสร้างเสริมประสบการณ์การทำงานจริงในอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานไฟฟ้าให้กับนักศึกษา การสนับสนุนการแข่งขันแก้ไขปัญหาทางธุรกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก Thammasat Undergraduate Business Challenge (TUBC) ซึ่งเป็นเสมือนเวทีที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยชั้นนำจากนานาประเทศได้ประชันความรู้ความสามารถและทักษะการคิดวิเคราะห์ และความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เพื่อศึกษา ออกแบบ ตลอดจนสร้างอุปกรณ์ชุดฝึกยานยนต์สมัยใหม่จากรถยนต์จริง โดยโครงการดังกล่าวยังครอบคลุมสถานศึกษาในโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์อีกภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา รวมไปถึงความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ซึ่ง เกรท วอลล์ มอเตอร์ ได้มอบรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ ORA จำนวน 1 คันสำหรับนำไปใช้ในการเรียนการสอนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาภายใต้การกำกับดูแลของดีป้าอีกด้วย


โดย นรินทร โชติภิรมย์กุล

 

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เอ็มจี ย้ำภาพความเป็นผู้นำอีวีในไทย เผยโฉม MG ES และ MG MAXUS9 ที่งานมอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 44

ปัจจุบันกระแสรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกมีแนวโน้มเติบโตอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นในประเทศจีน ยุโรป และสหรัฐฯ ซึ่งในที่สุดจะส่งผลต่ออุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ครึ่งทาง “มอเตอร์โชว์” โกยยอดจองรถทะลุ 1.3 หมื่นคัน

GPI เผย สัปดาห์แรกของการจัดงาน “บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 44” ค่ายรถที่เข้าร่วมงานกวาดยอดจองไปแล้วมากกว่า 1.3 หมื่นคัน

นิสสัน คิกส์ อี-พาวเวอร์ รับรางวัลสุดยอดสินค้าที่มีนวัตรกรรมแห่งปี 2566

นิสสัน คิกส์ อี-พาวเวอร์ คว้ารางวัลสุดยอดสินค้า และบริการ ที่มีนวัตรกรรมแห่งปี 2566 ประเภทผลิตภัณฑ์รถยนต์อเนกประสงค์

ฟอร์ดชวนลูกค้าสัมผัสประสบการณ์สุดมันส์ ในงาน ‘Ford Carnival’

ฟอร์ด ประเทศไทย รุกจัดงาน ‘Ford Carnival’ ในหัวเมืองใหญ่ทั่วประเทศ ภายใต้แนวคิด ‘งานเดียวจบ ครบทุกประสบการณ์’ โดยนำรถฟอร์ด เจเนอเรชันใหม่ รุ่นย่อยล่าสุด