"ดวงหทัยแห่งรักภักดีราช"

ราชสดุดี "ดวงฤทัยแห่งรัก และ ภักดี"

เฉลิมพระเกียรติ "สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง"

เนื่องในมหามงคลสมัย

ทรงพระเจริญ ๙๐ พรรษา

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

....................................

สมเด็จ เสด็จแคว้น         แดนกันดาร 

พระนางเจ้า เกียรติโอฬาร ตระการหล้า

สิริกิติ์ ลิขิตการ   สานต่อ  พระปณิธาน

แม่แห่งชาติ  ภูฟ้า   ค่าล้ำ พระบารมีฯ

               พระบรม นาถชาติกราบเบื้อง   พระยุคล

ราชินีนาถ แห่งปวงชน                    แม่ป้อง

พระบรม ฤทธิ์หลั่งฝน             โปรยจิต พรมประชา

ราชชนนี ไทยเกียรติก้อง        โลกซ้องพระจริยาฯ

               ดวงฤทัย ใจแม่น้อม    เพื่อประชา

แห่งรัก แห่งวิญญาณ์       อุทิศให้

ภักดีราช ศาสน์พึ่งพา      มือแม่ คอยประคอง

แห่งชาติ แห่งเทพไท้      แม่เจ้าใจถวิลฯ

               ศิลปาชีพ แม่สร้าง    สว่างไกล

ป่ารักน้ำ แม่ห่วงใย   ดินฟ้า

น้่ำรักป่า คู่พระทัย    ชีพพ่อ พระภูมิพล

พระบารมี ก้องหล้า  เกริกฟ้าจรุงสวรรค์ฯ

               ทรงพระคุณ เลิศล้ำ    ค้ำชูไทย

เจริญ พระราชไม-            ตรีด้าว

ชนมายุ เก้าสิบวัย           พรรษะยิ่ง จิรกาล

ยั่งยืนนาน เถิดแม่เจ้า      พสกน้อมฤทัยถวายฯ     

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้าธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๙

วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

พระราชญาณกวี

วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

ประพันธ์

---------------------------------------

"พลเอก นิพนธ์ ภารัญนิตย์" ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ส่งคลิปถวายพระพรนี้มาให้ผม

ท่านบอกว่า.......

"เป็นโคลงเฉลิมพระเกียรติ "สมเด็จพระพันปีหลวง" ที่ท่านเจ้าคุณวัดพระราม ๙ ประพันธ์ได้สมพระเกียรติยิ่ง"

ผมเปิดฟัง จิตก็ปีติ

ยิ่งสุภาพสตรีผู้อ่าน อ่านด้วยสำเนียงเสนาะ ด้วย "มนัสน้อม จิตตั้ง" ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา "สมเด็จพระพันปีหลวง" ๑๒ สิงหา.อยู่แล้ว

และเมื่อพินิจแต่ละคำที่พระเดชพระคุณเจ้า "พระราชญาณกวี" กลั่นพระราชจริยาวัตร "สมเด็จพระพันปีหลวง" ร้อยเรียงออกมาแต่ละคำประพันธ์ ดุจเจียระไน

ภาพเมื่อครั้ง ๒ พระองค์ ทรงเสด็จฯ "ลุยน้ำ-ลุยป่า" เพื่อทรงหาทางสร้างสุข-ขจัดทุกข์ประชาราษฎร์และชาติไทย

ยิ่งเด่นชัดขึ้นในห้วงจำ ร้อยเท่าพันทวี

ด้วยสำนึกน้อมและ "ใจภักดิ์" มิเสื่อมคลาย ผมซึ่งตั้งใจถวายพระพรในโอกาสมหามงคลสมัย "๑๒ สิงหาคม" อยู่แล้ว

จึงขอน้อมถวายพระพร ด้วย "ราชสดุดี" ดวงฤทัยแห่งรัก และ ภักดี" นี้ ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา วันนี้

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า "เปลว สีเงิน"

.....................................................

วันนี้ "วันมหามงคล"

ตั้งใจจะไปลอยฟ้าชม "สวนป่าเบญจกิติ" อีกซักครั้ง ขอพระพิรุณอย่าโปรยปรายเลย เจ้าประคู้นนนน

หลัง ๔ ทุ่มไปแล้ว ......

จะชโลมให้ฉ่ำชื่นทั้งเมืองกรุงจนถึงน่อง ก็สุดแต่พระพิรุณจะกรุณา ชาวกรุงไม่ว่า เพราะมี "ชัชชาติ" เป็น "พระยาเอาอยู่" คอยทดน้ำขมังเวทประจำเมืองอยู่แล้ว

เรื่องหาร ๑๐๐ หาร ๕๐๐ นี่ "ตายยาก" นะ!

ท่านประธานชวน "ฮึดสุดท้าย" บอกว่า จันทร์ที่ ๑๕ สิงหา. จะขอเปิดประชุมรัฐสภาเพื่อทำคลอด "กฎหมายลูกเลือกตั้ง" อีกครั้ง

เพราะกูรูกฎหมายรัฐสภา นับเวลาที่ต้องทำคลอดให้ได้ก่อนครบ ๑๘๐ วันแล้ว ไม่ใช่ช่วงสันตติกาลระหว่างวันที่ ๑๔ ต่อเนื่อง ๑๕ สิงหา. ตอน ๒ ยาม

หากแต่จะครบ ๑๘๐ วัน ตอน ๒ ยาม ระหว่างรอยต่อวันที่ ๑๕ กับ ๑๖ สิงหา.!

ฉะนั้น จันทร์ที่ ๑๕ สิงหา. ก่อน ๒ ยาม ประธานชวน จะพยายามใช้ "ลมกัมมัชวาต" คือลมเบ่ง "ทำคลอด" ร่างกฎหมายลูกหาร ๕๐๐ ดูอีกครั้ง

ก่อน ๒ ยาม ถ้าไม่อุแว้..อุแว้

ก็หมายความว่า ครั้งนี้ "ลูก ๕๐๐" ตายสนิท ปิดฝาโลง "ตอกตะปู" ส่งเข้าเตาเผาไปได้เลย!

ก็ศรัทธาในความมุ่งมั่น-จริงใจต่อการกอบกู้พิทักษ์เกียรติรัฐสภาของท่านประธานชวนจริงๆ

จันทร์ ๑๕ ความจริง เป็นเวลาประชุมวุฒิสภา แต่ท่านชวนขอความร่วมมือกับท่านพรเพชร ประธานวุฒิฯ ให้อุทิศเวลา "ประชุมร่วม" กันอีกครั้ง

ประธานวุฒิฯ ก็ตกลง และท่านชวนก็เชิญวิป ๓ ฝ่าย คือ วิปวุฒิฯ วิปรัฐบาล วิปฝ่ายค้าน มาหารือ ตกลงออกหนังสือเชิญ "ประชุมรัฐสภา" จันทร์ที่ ๑๕ สิงหา.ไปแล้ว

ประชุมน่ะ คงได้ประชุม

แต่ที่จะทำคลอดได้ คงคามดลูกอีก!

 ลองมาถึงขนาดนี้ เพื่อไทย+พลังประชารัฐ แอบฉลองชัย "หาร ๑๐๐" ไปแล้วมั้ง?

กลับไปหาร ๕๐๐ อีกครั้งได้ มันจะมหัศจรรย์ยิ่งกว่า ฟ้าผ่า "หมาตาย" ยกคอก!

ฉะนั้น ท่านประธานอย่าต้องเสียเงินไปจ้างละครชาตรีมารำแก้บนที่สัปปายะสภาสถานล่วงหน้าเลย

ตอนประชุม..ครบ

แต่ตอนโหวต รัฐสภาก็จะถูกอัศวินป้อมกับอัศวินแม้ว "คว่ำ" ด้วยไม่ครบองค์ประชุมอีก!

ผมอยากให้ผม "เดาผิด" ซะจริงๆ คืออยากให้พลเอกประวิตร เกิดดวงตาเห็นธรรมตอน ๗๗ ย่างเข้า ๗๘ ขวบ แล้วถ่ายทอดคำสั่งออกไปใหม่อีกซักครั้ง......

ให้ ส.ส.สาย พปชร.และ ส.ว.สาย พชรว.มาประชุมกันให้ครบ

แล้วโหวตผ่านกฎหมายลูก ฉบับหาร ๕๐๐ จันทร์นี้

แบบนี้แหละ จาก "เฮียป้อม" ที่คนจิกเรียก

จะกลับมาเรียก "ลุงป้อม" เกรียวกราวเหมือนเดิม และพลังประชารัฐก็จะสวยเหมือนเบลล่าบวกอาภัสราอีกครั้ง!

เนี่ย ถ้ากลับเป็นแบบนี้ ......

ที่ผมเดาผิดแต่แรก จะล้อมกรอบคำว่า "ป้อมจ๋า..ป้อมจ๋า...ป้อมจ๋า" ในเนื้อที่ตรงนี้ เป็นเวลา ๓ วัน ติดต่อกัน

แต่ถ้าต้องการมากกว่านั้น ก็ไม่มีปัญหา จะวางบิล "คิดเงิน" ค่าพื้นที่ตะหาก!

ประธานชวนทำให้เกิดบรรยากาศ "น่าลุ้น" ขึ้นมาอีกครั้ง ทั้งที่มองไม่เห็นรูเลยว่าเขาจะยอมพลิกกลับมาเป็น ๕๐๐ ได้อย่างไร?

ขืนพลิกได้ ทักษิณบอก...ชลน่าน (มึง) ตายแน่!

จันทร์ ๑๕ ท่านชวนต้องขึ้นบัลลังก์ "ว่าการ" เองนะครับ ผมสงสารท่านพรเพชร พูดกันตรงๆ เขี้ยวท่านไม่ยาวเท่า ส.ส.เขาหรอก

ก็ไม่อยากเห็น ด้วยเกียรติและศักดิ์แห่งรัฐสภา ที่คนเป็นประธานวุฒิฯ ต้องออกมาสบถ-สาบาน เรื่องความสุจริตในการทำหน้าที่อย่างเมื่อวานนี้

ความสัตย์ซื่อ-จริงใจ เป็นธาตุบริสุทธิ์ ต่อให้เนื้อดี แต่ถ้าน้ำไม่ส่งประกายวูบวาบ แพรวพราย มันก็เหมือน "เพชรตาย"

มีค่า แต่ในราคาพลอยหุง!

 

เห็นใจและสงสารท่าน ยังไงก็ นัดสุดท้ายของกฎหมายลูกฉบับนี้แล้ว จะคว่ำ-ไม่คว่ำ ก็ต้องระดับท่านประธานชวนนั่นแหละ นั่งบัลลังก์ "ทิ้งทวน" ให้เห็นฝีมือกันไปข้าง

นี่ก็ "หยุดยาว" ๔ คืน ๓ วัน คงออกต่างจังหวัดกันอีก ก็แปลกดี บ่นกันจัง น้ำมันแพง แต่เห็นวันหยุดยาวทีไร รถราติดล่วงหน้าหนึบหนับ

คงบ่นตามประสา "ไทยยุคสื่อสารไอที" จะให้ทันสมัย ก็ต้องจิ้มเฟซอวดบ่นลื่นไหลไปเรื่อยๆ ไม่งั้นตกเทรนด์

ก็ไปกันดีๆ เน้อ......

หมู่นี้ฝนตก น้ำป่ากำลังหลากมาจากเหนือ แล้วจันทร์ที่ ๑๕ รีบกลับมาดูรัฐสภาล่ม

เอาตัวเลขไปแทงหวย รวยกันงวดวันที่ ๑๖ สิงหา.นั่นไง!

คนปลายซอย

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

‘บิ๊กตู่’ คัมแบ็กนายกฯ ชนะคดีศาลรธน. 4นัดรวด พรรคร่วมจ่อขยับปรับครม.

สุดท้าย ฝ่ายกองเชียร์ บิ๊กตู่ พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา คือฝ่ายที่ได้เฮกันดังลั่นทั่วประเทศ หลังตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก 6 ต่อ 3 ให้ พลเอกประยุทธ์ ได้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีเต็มตัวอีกครั้ง

๑ ตุลา 'นายกฯ ชื่อตู่'

แล้วไง..... ๓๐ กันยาผ่านไปแล้ว "โลกแตก" มั้ย? เห็นมีแต่พวกนักวิชาการ "จมูกร้อยเชือก" เก่งตามหน้าจอกับหมาในคอกแม้วเท่านั้น

'รอบ ๒ ทีมไทย-ทีมตู่'

กฎหมายไม่มีคำว่า "ถ้า" หรือคำว่า "สมมุติ" ดังนั้น ทุกคำตัดสินของศาล จะตัดสินบนฐาน ๒ ฐาน คือ ฐานข้อเท็จจริงและฐานตัวบทกฎหมาย

“พจมาน”ภาค2ออกศึกชัยภูมิ ฮึกเหิมสกัดส.ส.เลือดไหลออก

การกลับมาผนึกกำลังกันระหว่าง นายทักษิณ ชินวัตร กับ คุณหญิง พจมาน ณ ป้อมเพ็ชร ผลักดันให้ แพรทองธาร ชินวัตร นำทัพสร้างปรากฎการณ์แลนด์สไลด์ ในสนามเลือกตั้งเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้น

ศุกร์นี้ 'บิ๊กตู่'รอดหรือร่วง การเมืองไทย จะเดินไปทางไหน

วันศุกร์นี้แล้ว 30กันยายนได้รู้กันสุดท้าย บิ๊กตู่-พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จะได้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีเต็มตัวอีกครั้ง หรือจะต้องหลุดจากเก้าอี้นายกรัฐมนตรีตามมติของที่ประชุม 9 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

'ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์'

วันนี้ ๒๙ พรุ่งนี้ ๓๐ กันยา. เห็นมีนัดหลายนัด เช่น จาน'หน้าปลาจวด "แก๊งท่าพระจันทร์" ออกโทรทัศน์ดันตูดลูกศิษย์ลงถนน (ไม่ออกนำเอง จากปลาจวด ขอให้เป็นปลาตีน)