ตั้งสีกากีเดือนธันวา

      การแต่งตั้ง นายพันสีกากี วาระประจำปี 2565  ตำแหน่ง สารวัตร (สว.) ถึง รองผู้บังคับการ (รอง ผบก.)  น่าจะต้องร้องเพลงรออีก 1 เดือน จากเดดไลน์เดิมตามกฎ ตามระเบียบ ก.ตร.ต้องเสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือน พ.ย. ทว่าโรคเลื่อนครั้งนี้ ทุกคน ทุกฝ่าย น่าจะเข้าใจกันได้ ไม่ใช่ตำแหน่งไม่ลงตัว ตั๋วไม่ลงตำแหน่ง เพียงแต่ช่วงเวลาการแต่งตั้งคาบเกี่ยวกับงานใหญ่ระดับประเทศ เอเปก ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ และ ตำรวจ ได้รับมอบหมายหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย ผบ.เด่น-พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร.ที่ดูแลงานประชุมเอเปกมาตั้งแต่สมัยเป็น รอง ผบ.ตร.ฝ่ายความมั่นคง

มีการจัดวางกำลังพลสีกากีลงพื้นที่ดูแลแต่ละจุด แต่ละหน้างานตามความรับผิดชอบทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องแล้ว  หากมีการแต่งตั้ง มีการสับเปลี่ยนตำแหน่ง น่าจะส่งผลกระทบต่อการดูแลงานการประชุมเอเปก ซึ่งถือเป็นงานประชุมระดับโลก ที่มี ผู้นำ สำคัญๆ ของโลกเข้าร่วมงาน  ทุกจุด ทุกช่วง ทุกสถานที่ต้องไม่มีข้อผิดพลาด การตัดสินใจเสนอเรื่องให้คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหมเป็นประธาน พิจารณาขอเลื่อนระยะเวลาการแต่งตั้ง นายพันสีกากี ออกไปถึงสิ้นเดือน ธ.ค.65 เป็นสิ่งที่ทุกคนเข้าใจได้ ๐

      แม้การขอเลื่อนการแต่งตั้งตำแหน่ง สว.-รอง ผบก.วาระประจำปี 2565 ออกไปอีก 1 เดือน จะอยู่ระหว่างรอเสนอเข้าวงประชุม ก.ตร.ตีตราประทับ แต่ที่ชัดเจนแล้ว แบบไม่ต้องเดา ไม่ต้องตีความ คือหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง  “นายพัน” ปีนี้ ถึง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 จะมีผลบังคับใช้ไปแล้วเมื่อวันที่ 17 ต.ค.ที่ผ่านมา แต่ ผบ.เด่น ก็ส่งหนังสือย้ำเตือนทุกหน่วยทั่วประเทศ การคัดเลือกและแต่งตั้งตำรวจวาระประจำปี 2565 ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การแต่งตั้งวิธีการและเงื่อนไขตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2561 รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลา 180 วัน เฉพาะการแต่งตั้งตำรวจ  ตามมาตรา 178 พ.ร.บ.ตำรวจฉบับใหม่ บัญญัติว่า ในวาระเริ่มแรกภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ  พ.ศ.2565 นี้ใช้บังคับภายใน 14 เมษายน 2566 โดยหลักเกณฑ์แต่งตั้งปีนี้การเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นใช้หลักอาวุโส  33% ที่เหลือเป็นความรู้ ความสามารถ เช่นเดียวกับสูตรการครองตำแหน่งเพื่อเลื่อนสูงขึ้น ยังคงยึดเกณฑ์เก่า รอง  สว. เลื่อนเป็น สว. ต้องครองตำแหน่งอย่างน้อย 7 ปี สว.  เลื่อนเป็น รอง ผกก. ต้องครองตำแหน่งอย่างน้อย 6 ปี  รอง ผกก. เลื่อนเป็น ผกก. ต้องครองตำแหน่งอย่างน้อย 4  ปี ผกก. เลื่อนเป็น รอง ผบก. ต้องครองตำแหน่งอย่างน้อย  5 ปี ๐

      เรียกว่าเป็นมิติใหม่ และเป็นมิติที่ดีของหน่วย จเรตำรวจ ที่ก่อนหน้านี้ต้องยอมรับว่าถูกปรามาสเป็น  เสือกระดาษ ยุค พล.ต.ท.วรัตม์ชัย ศรีรัตนวุฑฒิ จเรตำรวจ (สบ 8) หัวหน้าจเรตำรวจ เริ่มเสริมเขี้ยวเล็บ เดินหน้าเชิงรุกให้หน่วยงานจเรตำรวจ ด้วยการออกคำสั่งสำนักงานจเรตำรวจที่ 147/2565 แต่งตั้งโฆษกสำนักงานจเรตำรวจ และรองโฆษกสำนักงานจเรตำรวจ เพื่อทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์และชี้แจงข้อมูลข่าวสารของสำนักงานจเรตำรวจ ตลอดจนภารกิจที่จเรตำรวจ (หัวหน้าจเรตำรวจ) มอบหมายเพื่อให้การประชาสัมพันธ์และชี้แจงข้อมูลข่าวสารของสำนักงานจเรตำรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยแต่งตั้ง พล.ต.ต.สันติ์นที ประยูรรัตน์ ผู้บังคับการกองตรวจราชการ 4 สำนักงานจเรตำรวจ เป็น โฆษกสำนักงานจเรตำรวจ พ.ต.อ.ศักรินทร์ ตันติภัณฑรักษ์ รองผู้บังคับการอำนวยการ สำนักงานจเรตำรวจ เป็น รองโฆษกสำนักงานจเรตำรวจ พ.ต.อ.ธนาทิศ วงศ์วัยรักษ์ รองผู้บังคับการอำนวยการ สำนักงานจเรตำรวจ เป็น รองโฆษกสำนักงานจเรตำรวจ มีอำนาจหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ แถลงข่าว และชี้แจงทำความเข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ราชการในภาพรวมของสำนักงานจเรตำรวจ ตลอดจนปฏิบัติภารกิจเฉพาะเรื่องตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย...ถูกต้องชัดเจน ๐

      ไม่มีคำใดนอกจากคำว่า ขอบคุณ สำหรับเหล่าทัพทั้งทหาร-ตำรวจ ที่มาร่วมยินดีในโอกาสครบรอบขึ้นสู่ปีที่ 27  ของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคมที่ผ่านมา  โดยเฉพาะเหล่าสีกากี บิ๊กกอล์ฟ-พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นตัวแทน ผบ.เด่น และสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาร่วมแสดงความยินดี  เช่นเดียวกับ บิ๊กก้อง-พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (ผบช.ก.) มอบหมายให้ทีมงานโฆษก บช.ก. นำโดย พ.ต.ต.หญิง สินีนาฏ เชิดชูตระกูล  สว.กก.2 บก.ปอท. พร้อมทีมงานนำแจกันดอกไม้มาร่วมแสดงความยินดี ต้องขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ๐

บิ๊กบี้-พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทีมยิงปืนทางยุทธวิธีของ ทบ. ซึ่งอยู่ในระหว่างการฝึกซ้อมทีมเพื่อเตรียมเดินทางไปทดสอบ โดยในปีนี้กองทัพบกเวียดนาม เป็นเจ้าภาพจัดการทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธีกองทัพบกกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 30 (30th ASEAN  Armies Rifle Meet: 30th AARM) ที่เวียดนาม ที่สนามยิงปืนทางยุทธวิธีกองทัพบก อ.ปราณบุรี  จ.ประจวบคีรีขันธ์ สำหรับในปีนี้ ทบ.ส่งกำลังพลเข้าร่วมการทดสอบ จำนวน 44 นาย ได้แก่ ทีมปืนพกหญิง, ทีมปืนพกชาย, ทีมปืนเล็กยาว, ทีมปืนเล็กสั้น, ทีมปืนกล   ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ “บิ๊กบี้” ได้ซ้อมยิงปืนพกสั้น ทำการยิงแบบ Novelty Shoot เพื่อเข้าแข่งขันกับ  ผบ.ทบ.อาเซียน ตามประเพณีในการแข่ง AARM เพื่อกระชับความสัมพันธ์ของผู้นำกองทัพบกมิตรประเทศด้วย

โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ เปิดโอกาสให้นายทหารหญิงจากมิตรประเทศ 6 คนเข้ารับการศึกษาปีนี้เป็นปีแรก โดยพิธีเปิดหลักสูตรถูกจัดขึ้นที่กรมยุทธศึกษาทหารอากาศเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมี บิ๊กตุ๊ด-พล.อ.อ. อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.)  เป็นประธาน ทั้งนี้ มีนายทหารนักเรียนที่เข้ารับการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 110 คน ประกอบด้วยข้าราชการสังกัดกองทัพอากาศ จำนวน 92 คน ข้าราชการทหาร ตำรวจ สังกัดหน่วยนอกกองทัพอากาศ จำนวน 10 คน และนายทหารจากมิตรประเทศ จำนวน 8 คน จาก 8 ประเทศ ได้แก่  สหรัฐอเมริกา, เนการาบรูไนดารุสซาลาม, ราชอาณาจักรกัมพูชา, สาธารณรัฐอินเดีย, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย, สหพันธรัฐมาเลเซีย, สาธารณรัฐสิงคโปร์ และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

จบการประชุมเอเปก กองทัพเรือเตรียมจัดงานวันกองทัพเรือต่อ เพื่อรำลึกครบรอบ100 ปี “เสด็จเตี่ย” วันสิ้นพระชนม์ของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระบิดา แห่งกองทัพเรือ โดยงานจะจัดขึ้นในวันที่ 22 พ.ย.ที่จะถึงนี้ ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการเตรียมงาน มี บิ๊กวิน-พล.ร.อ.สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานกรรมการอำนวยการจัดงาน และได้ประชุมติดตามความคืบหน้าที่กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยานไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

กลุ่มรวมพลังอาชีวะทั้งศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน เตรียมจัดกิจกรรม รวมพลังอาชีวะใส่ช็อปทำดี โดยงานนี้ดึง ผู้พันเบิร์ด-พ.อ.วันชนะ สวัสดี ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงกลาโหม ร่วมกิจกรรมด้วย “คิกออฟ” จัดงานครั้งแรกในวันที่ 31 ต.ค.นี้ ด้วยกิจกรรมปรุงอาหารและแจกจ่ายประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม มีนักเรียนอาชีวะจากเทคนิคปทุมธานีเป็นหัวขบวน จัดขึ้นที่วัดบางนา จ.ปทุมธานี ส่วนทหารให้การสนับสนุนรถครัวสนามและอุปกรณ์อื่นๆ โดยโครงการนี้จะจัดกับอาชีวะหลายๆ แห่ง ขยายสู่กิจกรรมอื่นๆ ในภาพใหญ่ โดยภาพของกิจกรรมจะให้นักเรียน-นักศึกษาคิดเองว่าอยากทำอะไร ที่ไหน.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'ชัชชาติ' หน้าหงาย! มูลนิธิหญิงชายก้าวไกลตอกเลิกใช้วาทกรรมห้ามแต่งตัวโป๊โยนบาปเหยื่อถูกลวนลามทางเพศ

มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล ตอกผู้ว่าฯ กทม.หยุดวาทกรรมห้ามแต่งตัวโป๊ โยนบาปเหยื่อถูกลวนลามทางเพศ ปล่อยคนผิดลอยนวล จี้ ออกกฎคุมเข้ม ประสาน ตร.-พม. จับตากลุ่มมีพฤติกรรมเสี่ยงตั้งศูนย์รับเรื่อง

แนะเช็กเว็บ https://www.dot.go.th ก่อนซื้อทัวร์ท่องเที่ยว

รองโฆษกรัฐบาลแนะวิธีตรวจสอบบริษัททัวร์นำเที่ยวผ่านเว็บไซต์กรมการท่องเที่ยว https://www.dot.go.th ก่อนตัดสินใจซื้อทัวร์ ย้ำรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ เร่งแก้ไขปัญหาทัวร์เถื่อน ไกด์เถื่อน

ตม.ชลบุรี รวบหนุ่มอินเดีย อยู่เกินอนุญาต เชื่อมโยงคดีคอลเซ็นเตอร์

พ.ต.อ.ปริญญา กลิ่นเกษร ผกก.ตม.จว.ชลบุรี สั่งการให้ พ.ต.ท.พิระวัตร์ วงศ์ศิริเมธีกุล รอง ผกก.ตม.จว.ชลบุรี พ.ต.ต.วีระชัย ถิ่นกมุท สว.ตม.จว.ชลบุรี สืบสวนทราบว่ามีชาวอินเดีย