'ตั๋ว' ยังไม่ลง

      หายงงกันแทบทุก บช. หลังจากฝ่ายกำลังพลต่างก็รอ..ร้อ..รอ ตั๋วนโยบาย สำหรับการแต่งตั้ง นายพัน ตำแหน่ง สารวัตร (สว.) ถึง รองผู้บังคับการ (รอง ผบก.) วาระประจำปี  2565 ที่ ผบ.เด่น-พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ แม่ทัพใหญ่สีกากี เคาะไทม์ไลน์ในการจัดทำบัญชีแต่งตั้งออกมาเรียบร้อย ระดับ ผกก. และ รอง ผบก. ให้ส่งบัญชีไปยัง ตร.  20 ธ.ค. ระดับ สว. และ รอง ผกก. ให้จัดส่งบัญชี 26 ธ.ค.  บช.ที่มิได้สังกัด สง.ผบ.ตร. ระดับ ผกก. และ รอง ผบก. ให้ส่งบัญชี 20 ธ.ค.65 ระดับ สว. และ รอง ผกก. ซึ่งเป็นอำนาจของ ผบช. ให้จัดทำบัญชีการแต่งตั้งให้เสร็จสิ้นใน 28 ธ.ค.65  แล้วให้ทุกหน่วยส่งบัญชีการแต่งตั้งไปยัง ตร. (ผ่าน ทพ.) ใน 29 ธ.ค.65

เพื่อตรวจความซ้ำซ้อนของตัวบุคคลกับตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง และรอการประกาศคำสั่งและวันมีผลบังคับใช้ แต่เหลืออีกไม่กี่วันก็จะถึงเดดไลน์ส่งบัญชีแต่งตั้งกันแล้ว  ตั๋วนโยบาย ก็ไม่ลงมาเสียที จนเห็นวงประชุม ก.ตร.นัดประชุม 22 ธ.ค. มีวาระสำคัญการแต่งตั้ง “นายพล” เก้าอี้ที่เพิ่งเปิดใหม่ ก็เลยถึงบางอ้อ...อ๋อ สาเหตุนี้เองที่ทำให้ ตั๋วนโยบาย ยังไม่ลงมาเสียที ๐

      เป็นอีกหนึ่งคำแนะนำ ในฐานะ ตำรวจเก่า ถึง ตำรวจปัจจุบัน เอาไปคิด เอาไปทบทวน ความเห็นของ บิ๊กเม่น-พล.ต.อ.ปัญญา มาเม่น อดีตจเรตำรวจแห่งชาติ และหนึ่งในผู้สมัคร ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุ...เรื่องเสียหายต่อภาพลักษณ์ชื่อเสียงตำรวจ นับจาก 1 ต.ค.65  ถึงปัจจุบันรวม 2 เดือนครึ่ง มีเรื่องอดีตตำรวจกราดยิง เด็กเล็กตายจำนวนมาก ตำรวจขายข้อมูลให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์มาหลอกประชาชน ข่าวตำรวจระดับสูงเปลี่ยนตัวผู้ต้องหาแลกเงินล้านบาท ตำรวจมีเอี่ยวทุนจีนสีเทาเปิดบ่อน สถานบริการผิดกฎหมายและค้ายาเสพติดแลกส่วย พนักงานสืบสวนสอบสวนและผู้จับกุมปล่อยผู้ต้องหาและทำลายหลักฐานแลกกับเงินสินบน ตำรวจรับส่วยแปลงวีซ่าชาวจีน ตำรวจเอี่ยวทุจริตสอบเข้าโรงเรียนนายสิบ เป็นต้น แม้เป็นเพียงตำรวจจำนวนไม่มากที่ถูกกล่าวหา จากตำรวจที่มีอยู่ถึง 2 แสน 3 หมื่นนาย  แต่การถูกกล่าวหาซ้ำๆ ถี่ๆ ต่อเนื่องยาวนาน และเกี่ยวพันกับระดับยศและตำแหน่งสูงๆ ย่อมทำให้ตำรวจดีๆ อาจรู้สึกท้อแท้ เสียขวัญกำลังใจ อยากหลบลี้หนีหน้าประชาน ขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่น่าจะลดความน่าเชื่อถือศรัทธาต่อตำรวจลงอย่างมากและมองตำรวจอย่างหวาดระแวงขาดความเชื่อมั่น และคงเรียกร้องให้ตำรวจเร่งสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธาและแสดงความสุจริตในการปฏิบัติหน้าที่และเพิ่มสมรรถนะในการดูแลรับใช้ประชาชนและปกป้องคุ้มครองสุจริตชนให้พ้นภัยจากโจรผู้ร้ายได้อย่างแท้จริง...

บิ๊กเม่น แนะนำ ผู้นำหน่วยทั้งระดับ สตช., บช., บก., และระดับ กองกำกับการ ต้องเร่งออกมาผนึกกำลังหาหนทางแก้ไขปัญหาและวิกฤตต่างๆ ข้างต้นให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว และตนเชื่อมั่นในขีดความสามารถของผู้นำเหล่านี้ว่าจะแก้ไขได้ก่อนสิ้นปี 2565 อีกทั้งควรเร่งรวบรวมสรรพกำลังตำรวจออกมาดูแลรับใช้พี่น้องประชาชนให้เต็มพื้นที่ ดูแลถึงบ้านเรือนที่อยู่อาศัยให้เห็นถึงความห่วงใยของตำรวจยิ่งดี (งานธุรการ  งานโครงการควรหยุดก่อน) ทำให้เห็นว่ายังมีตำรวจดีๆ อีกมากมายที่ใกล้ชิดประชาชน การปฏิบัติเช่นนี้เชื่อว่าประชาชนจะเข้าใจ เห็นใจ ให้ความร่วมมือ จะเรียกขวัญกำลังใจของตำรวจโดยรวมให้เกิดความฮึกเหิมอยากรับใช้ประชาชนต่อไป นอกจากนี้ผู้เกี่ยวข้องในระดับบริหารของ สตช.และแม้แต่ระดับเหนือกว่า ควรช่วยเติมเต็มสิ่งที่ขาดแคลนและเป็นอุปสรรคปัญหาในการทำงานของตำรวจ เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2566 แก่ข้าราชการตำรวจ ๐

นี่ก็เข้มข้นการเลือกตั้ง ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับเลือกเป็นกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 22 (4) (ก) แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ... รายชื่อผู้ยื่นใบสมัครล้วนน่าสนใจ ทั้ง พล.ต.ท.กรีรินทร์ อินทร์แก้ว, พล.ต.อ.ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล, พล.ต.อ.ศรายุทธ พูลธัญญะ, พล.ต.ท.นพดล เผือกโสภณ, พล.ต.อ.สุพร พันธุ์เสือ, พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน, พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์, พล.ต.อ.วินัย ทองสอง, พล.ต.อ.ศักดา เตชะเกรียงไกร, พล.ต.อ.ปัญญา มาเม่น, พล.ต.อ.ชัยยง กีรติขจร, พล.ต.ท.เรวัช กลิ่นเกษร, พล.ต.ท.พิศาล มุขแจ้ง, พล.ต.อ.สุเทพ เดชรักษา, พล.ต.ท.ชัยณรงค์ เจริญไชยเนาว์, พล.ต.อ.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ, พล.ต.ท.พิสิฏฐ์ พิสุทธิ์ศักดิ์, พล.ต.อ.วีระพงษ์ ทองวีระประเสริฐ, พล.ต.อ.ชัยพร พานิชอัตรา, พล.ต.ท.สรศักดิ์ เย็นเปรม, พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม และ พล.ต.ท.ปิยะ สอนตระกูล ซึ่ง ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเภท (ก) ตามกฎหมายมีได้ 3 คน โดยผู้สมัครต้องเคยเป็นข้าราชการตำรวจระดับผู้บัญชาการ (ผบช.)  ขึ้นไป และพ้นจากความเป็นข้าราชการตำรวจเกิน 1 ปี และไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามมาตรา 24 แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ 2565 มีวาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี และให้ดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว โดยจะมีการเลือกตั้งในวันที่ 15  มี.ค.66 โดยให้ตำรวจตำแหน่ง รอง ผกก. หรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้เลือก ๐

การเจรจา 3 ฝ่ายระหว่าง คณะกรรมการบริหารโครงการจัดหาเรือดำน้ำที่มี พล.ร.อ.ชลธิศ นาวานุเคราะห์  เป็นประธาน, บริษัท CSOC บริษัทผู้ผลิต และผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำกรุงเทพฯ ในฐานะผู้แทนรัฐบาลจีน ที่เพื่อแก้ปัญหาเครื่องยนต์ดีเซลขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ในโครงการจัดหาเรือดำน้ำ แบบ S26T ของกองทัพเรือในวันที่ 13-15 ธ.ค.ที่ผ่านมา แม้ไม่ได้ข้อสรุปแต่เห็นไทม์ไลน์ที่ชัดขึ้นคือ บริษัทได้เสนอข้อมูลทางเทคนิคเรื่องขีดความสามารถและสมรรถนะของเครื่องยนต์ รุ่น  CHD620 เพิ่มเติม แต่กองทัพเรือ ยังมิได้ตกลงใจ ในการตอบรับหรือปฏิเสธอย่างใด และมีความจำเป็นที่จะต้องจัดส่งคณะผู้แทนไปเข้าร่วมการทดสอบทดลองที่โรงงานผู้ผลิตระหว่างเดือน ม.ค.ถึง เม.ย.66 นอกจากนั้น ยังกำหนดความต้องการว่า เครื่องยนต์ที่บริษัทเสนอจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานทางทหารจากกองทัพเรือจีน ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะดำเนินการเสร็จสิ้นภายในเดือน มิ.ย.66 จากนั้นจะได้รวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหมต่อไป๐

ดูจากระยะเวลาแล้วน่าจะเป็นช่วงคาบเกี่ยวการจัดตั้งรัฐบาลใหม่พอดี แต่การดำเนินการยังอยู่ในแผนงบประมาณปี  2566 ที่ต้องเดินหน้าต่อไป ส่วนกระบวนการพิจารณาเรื่องเครื่องยนต์เมื่อข้อมูลครบถ้วนส่งไปให้รัฐบาลเห็นชอบ ก็น่าจะเป็นช่วงปลายวาระการดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) ของ บิ๊กจ๊อด-พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์  และเริ่มเข้าสู่การพิจารณาเลือก ผบ.ทร.คนใหม่พอดี แต่ถ้าในที่สุด ทร.ตัดสินใจเลือกเครื่องยนต์จีน และรัฐบาลอนุมัติ ก็คาดว่า ผบ.ทร.คนต่อไปจะเป็นคนเซ็นรับมอบเรือในปี  2567 และถ้าหากเป็นไปตามที่เพจหน่วยงานหนึ่งของ ทร.ให้ราคาว่า เครื่องยนต์ดีเซลสำหรับขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หรือเครื่องขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ทำหน้าที่เพียง “ปั่นไฟ”  หรือ “สร้างกระแสไฟฟ้า” ส่งให้แบตเตอรี่เท่านั้น ไม่ได้นำไปใช้ในการขับเพลาใบจักร ก็ต้องวัดใจว่า ผบ.ทร.คนต่อไปจะเป็นใคร ที่อยู่ในหน้าประวัติศาสตร์เซ็นรับเรือดำน้ำเครื่องยนต์จีนนี้ ระหว่าง พล.ร.อ.ชลธิศ นาวานุเคราะห์ เสธ.ทร.  ที่ บิ๊กเฒ่า-พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย อดีต ผบ.ทร.หนุนสุดตัว กับ คู่แคนดิเดตรุ่นน้องอย่าง พล.ร.อ.สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้ช่วย ผบ.ทร. น้องชายอดีต ผบ.ตร. ซึ่งเมื่อ ก.ย.ที่ผ่านมาได้เข้ามานั่งใน 5 เสือ ทร.แบบเส้นยาแดงผ่าแปด ๐

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และหน่วยขึ้นตรงหลายหน่วย จัดกิจกรรมสวดมนต์ อธิษฐานจิต เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทั้งการจัดที่อุโบสถวัด หรือที่หน่วยกำหนด ทั้งช่วงหลังเคารพธงชาติ หรือหลังเลิกเวลาราชการ เป็นภาพการรวมพลังแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน มุ่งหวังให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน ๐

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หึงโหด! รัวยิงเมียดับ ก่อนฆ่าตัวตายตาม

ช่วงค่ำวันที่ 23 มีนาคมที่ผ่านมา พ.ต.ต.อริญชย์ อิ่มเอิบ สารวัตรสอบสวน สภ.กระทุ่มแบน รับแจ้งเหตุมีการยิงกันเสียชีวิตภายในบ้านเลขที่ 45 ม.6 ต.หนองนกไข่

'บิ๊กเด่น' สั่งทำบัญชีแต่งตั้ง 'สว.-รองผบก.' นอกวาระประจำปี

ผบ.ตร. มีบันทึกข้อความเมื่อวันที่ 23 มี.ค.2566 ส่งถึง ผบช. จเรตำรวจ(หน.จต.) หรือตำแหน่งเทียบเท่า ผบก.ในสังกัด สง.ผบ.ตร.หรือตำแหน่งเทียบเท่า เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ สว. ถึง รอง ผบก. นอกวาระประจำปี

ตร.เตือน พ.ร.ก.อาชญากรรมทางเทคโนโลยีฯใหม่ เปิดบัญชีม้าโทษหนัก

กฎหมายฉบับนี้ ออกมาเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จากการถูกหลอกหลวงฉ้อโกงออนไลน์ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. จึงสั่งการตำรวจทั่วประเทศ

ขอความเป็นธรรม! ญาติเด็ก 14 เหยื่อโจ๋ยิงหัวจนพิการ ร้องคดี 6 เดือนไม่คืบ

ญาติเกินรับไหว ร้องขอความเป็นธรรม  ด.ช.14 เหยื่อโจ๋ยิงหัวกลายเป็นคนพิการ​  6 เดือน​ คดีไม่คืบไปไม่ถึงไหน ​ แถมคู่กรณีได้ประกันตัว

'มาตรฐาน'ที่ควรยึดมั่น!!!

ถ้าหากยังไม่ได้ถึงขั้น พระอรหันต์ ...ไม่ว่าใครๆ ก็เถอะ!!! ย่อมมิอาจเพอร์เฟกต์สเปกชั่นนิสต์ หรือย่อมมิอาจ สมบูรณ์แบบ ไปด้วยกันทั้งสิ้น ย่อมหลุดบ้าง เลอะบ้าง เข้ารก-เข้าพง ออกอ่าว-ออกทะเล ไปตามมี-ตามเกิด หรือตาม ธรรมชาติ