ผู้ป่วยโควิดวันนี้ เข้ารักษาเพิ่ม 2,028 ราย เสียชีวิตอีก 18 ราย

Getty Images

17 ก.ค. 2565 – ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2565 โดยพบผู้ป่วยรายใหม่ (รักษาตัวใน รพ.) จำนวน 2,028 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยในประเทศ 2,028 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ – ราย ผู้ป่วยสะสม 2,335,594 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

หายป่วยกลับบ้าน 2,578 ราย หายป่วยสะสม 2,336,240 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 23,299 ราย
เสียชีวิต 18 ราย เสียชีวิตสะสม 9,298 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

ขณะที่จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 785 ราย

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไทยติดเชื้อใหม่ นอน รพ. 839 ราย เสียชีวิต 9 คน

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ประจำวันว่า พบผู้ป่วยรายใหม่ (รักษาตัวใน รพ.) จำนวน 839 ราย เป็นผู้ป่วยในประเทศทั้งหมด ผู้ป่วยสะสม 2,457,874 ราย

ไทยติดเชื้อใหม่ นอน รพ. 319 ราย ดับเพิ่ม 8 คน

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ประจำวันว่า ผู้ป่วยรายใหม่ (รักษาตัวใน รพ.) จำนวน 319 ราย เป็นผู้ป่วยในประเทศทั้งหมด ผู้ป่วยสะสม 2,455,236 ราย

ไทยติดเชื้อใหม่ นอน รพ. 752 ราย ดับเพิ่ม 9 คน

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ประจำวันว่า พบผู้ป่วยรายใหม่ (รักษาตัวใน รพ.) จำนวน 752 ราย เป็นผู้ป่วยในประเทศทั้งหมด ผู้ป่วยสะสม 2,453,655 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)