กรมปกครอง แจ้งด่วนใครมีปืนเถื่อน รีบนำมาขอรับอนุญาตให้ถูกกม. ภายในเวลากำหนดโดยไม่มีโทษ

ปืนเถื่อน5 พ.ย.2565 - นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง ได้ลงนามเมื่อ 1 พ.ย.ที่ผ่านมา ในหนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุดที่ มท 0307.4/ว 27182 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุดจังหวัด เรื่องการรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทีมอาวุธ (ฉบับที่ ....) พ.ศ. ....

โดยเอกสารดังกล่าวระบุว่า ด้วยกรมการปกครองได้มีประกาศ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทีมอาวุธ (ฉบับที่ ....) พ.ศ. ....ลงวันที่ ตุลาคม 2565 เพื่อรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทีมอาวุธ (ฉบับที่ ....) พ.ศ. .... โดยมีสาระสำคัญคือ ให้บุคคลที่มีอาวุธปืน เครื่องกระสุน โดยมิชอบด้วยกฎหมาย นำอาวุธปืน เครื่องกระสุน ดังกล่าว มาขอรับอนุญาต เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยไม่ต้องรับโทษ

สำหรับการครอบครองและจำหน่ายอาวุธปืนที่กฎหมายไม่อนุญาตให้มีและใช้ไว้ในครอบครองหรือจำหน่าย เนื่องจากประสิทธิภาพในการทำลายล้างสูง เป็นอันตรายต่อประชาชน ก็ให้ผู้ที่มีอาวุธปืนดังกล่าวไว้ในครอบครอง นำเอาอาวุธปืนนั้นมอบให้แก่หน่วยทหารที่ใกล้ที่สุด ภายในเวลาที่กำหนดโดยไม่ต้องรับโทษ โดยทางราชการไม่จำกัดต้องชดใช้ราคาและให้ตกเป็นของแผ่นดิน

และให้นายทะเบียนท้องที่มีอำนาจในการจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับอาวุธปืน เช่น การนำมาทำเครื่องหมายทะเบียน การโอน การแจ้งย้ายไว้เป็นหลักฐาน รวมทั้งอาวุธปืนที่นำมาขึ้นทะเบียน เพื่อขออนุญาตตาม พ.ร.บ.นี้ เพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้องทางทะเบียนอาวุธปืน การตรวจสอบหาอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุอาชญากรรม หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดในทางราชการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ดังนั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลหรือความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน จึงขอให้ทางจังหวัดประชาสัมพันธ์ประกาศดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไปได้ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ พ.ร.บ.ดังกล่าว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สืบนครบาล ทลายคลังแสงเด็กช่าง 2 พี่น้องทำปืนเถื่อนขายออนไลน์

พล.ต.ท.ธิติ แสงสว่าง ผบช.น. พล.ต.ต.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ รอง ผบช.น. สั่งการ พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ ผบก.สส.บช.น. , พ.ต.อ.อิสเรศ ปาลาพงศ์ รอง ผบก.สส.บช.น. , พ.ต.อ.อรรชวศิษฏ์ ศรีบุณยมานนทน์ ผกก.สส.3 บก.สส.บช.น.

บุกรวบ 'ร.ต.ท.' ตำรวจไซเบอร์ผลิตปืนเถื่อนขายออนไลน์ ฟันกำไรเดือนละ 3 แสนบาท

พล.ต.ท.วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา ผบช.สอท. สั่งการให้ พล.ต.ต.วิวัฒน์ คำชำนาญ รอง ผบช.สอท., พล.ต.ต.จิตติพนธ์ ผลพฤกษา ผบก.สอท.4, พ.ต.อ.นรวัฒน์ คำภิโล รองผบก.สอท.4,พ.ต.อ.อนุชา ศรีสำโรง ผกก.2 บก.สอท.4, พ.ต.อ.สุบรรณ โชคพิมพา ผกก.1 บก.สอท.4, พ.ต.ท.พร้อมพล นิตย์วิบูลย์

โอ้มายก๊อด! ฝรั่งเตะหมอ มีใบอนุญาตพกปืน 2 กระบอก จี้มหาดไทยเพิกถอนด่วน

นายวัชระ เพชรทอง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ได้ส่งหนังสือถึงนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย จากกรณีนายอูร์ส บีส เฟร์ เดวิด ชาวสวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเตะหมอที่จังหวัดภูเก็ต